541 Postes de ferreret

per Samuel Pinya

543 Pumas a Mallorca

per Samuel Pinya

547 Notonecta spp

per Samuel Pinya

549 Notícia de ratapinyades

per Maties Rebassa

551 Tortuga mora a Calvià

per Samuel Pinya

553 Ha Muerto Jaume Damians

per Miguel McMinn

554 Carnivors atropellats

per Samuel Pinya