61 Pregadéu

per Maties Rebassa

62 Nymphalis antiopa

per Pere Vicens

63 Adéu als Iberellus

per Xavi

64 identificacio Argiopes

per biel servera

66 Danaus

per Damià Jaume

68 Cynthia cardui

per toni soler

69 Cynthia cardui

per toni soler

71 Ajuda per identificació.

per Joan Vicenç

72 Heteroptera

per Matilde

73 Acherontia atropos?

per Joan Vicenç

74 Mosquit tigre

per Matilde

75 Testudo per Bunyola

per Matilde

76 Una de martas

per Jose Luis Martinez

77 Sargantana de la Serra

per Joan Vicenç

80 Musaranya a Alcúdia?

per toniv

81 Cuc fulla (worm leaf)

per Rafel Mas

82 temps d'eixams

per Rafel Mas

84 Migración Cynthya carduei

per Jose Luis Martinez

85 pao de nit xines

per biel servera

86 Consulta escarabat

per joem

87 parella de rorquals a Formentor

per Pere Vicens

89 Suncus etruscus?

per toni rabassa

90 Control de serps amb ratolins

per Joan Vicenç