61 Papallones arreu

per Cristina

62 Pregadéu

per Maties Rebassa

63 Nymphalis antiopa

per Pere Vicens

64 Adéu als Iberellus

per Xavi

65 identificacio Argiopes

per biel servera

67 Danaus

per Damià Jaume

69 Cynthia cardui

per toni soler

70 Cynthia cardui

per toni soler

72 Ajuda per identificació.

per Joan Vicenç

73 Heteroptera

per Matilde

74 Acherontia atropos?

per Joan Vicenç

75 Mosquit tigre

per Matilde

76 Testudo per Bunyola

per Matilde

77 Una de martas

per Jose Luis Martinez

78 Sargantana de la Serra

per Joan Vicenç

81 Musaranya a Alcúdia?

per toniv

82 Cuc fulla (worm leaf)

per Rafel Mas

83 temps d'eixams

per Rafel Mas

85 Migración Cynthya carduei

per Jose Luis Martinez

86 pao de nit xines

per biel servera

87 Consulta escarabat

per joem

88 parella de rorquals a Formentor

per Pere Vicens

90 Suncus etruscus?

per toni rabassa