66 Cens de Cotorres a les Illes

per InfoNaturalista

67 Cens d'aucells hivernants gener 2015

per InfoNaturalista

68 Cens de Grues a Balears

per InfoNaturalista

73 Número d'Estiu d'Es BUSQUERET!!!!

per InfoNaturalista

74 Petició-col·laboració Guia d'aus

per InfoNaturalista

76 Nou número d'ES BUSQUERET!!

per InfoNaturalista

81 Projecte Cabots, Participa!!!!

per InfoNaturalista

83 Nou número ES BUSQUERET!!!!

per InfoNaturalista

89 ...i un altre número d'Es Busqueret

per InfoNaturalista