63 Cens de Cotorres a les Illes

per InfoNaturalista

64 Cens d'aucells hivernants gener 2015

per InfoNaturalista

65 Cens de Grues a Balears

per InfoNaturalista

70 Número d'Estiu d'Es BUSQUERET!!!!

per InfoNaturalista

71 Petició-col·laboració Guia d'aus

per InfoNaturalista

73 Nou número d'ES BUSQUERET!!

per InfoNaturalista

78 Projecte Cabots, Participa!!!!

per InfoNaturalista

80 Nou número ES BUSQUERET!!!!

per InfoNaturalista

86 ...i un altre número d'Es Busqueret

per InfoNaturalista