71 Cens de Cotorres a les Illes

per InfoNaturalista

72 Cens d'aucells hivernants gener 2015

per InfoNaturalista

73 Cens de Grues a Balears

per InfoNaturalista

78 Número d'Estiu d'Es BUSQUERET!!!!

per InfoNaturalista

79 Petició-col·laboració Guia d'aus

per InfoNaturalista

81 Nou número d'ES BUSQUERET!!

per InfoNaturalista

86 Projecte Cabots, Participa!!!!

per InfoNaturalista

88 Nou número ES BUSQUERET!!!!

per InfoNaturalista