Tema: Carnivors atropellats

A titol informatiu i per aquells que no ho sàpiguem.

Des de gener de 2007 un grup de persones recollim cadàvers de carnívors atropellats (geneta, marti i mostel), anotam la data de recollida i la posició i conservam els cadàvers per a la seva posterior anàlisi de contingut estomacal i estudi de paràmetres reproductors.

Al llarg de 2007 prop de 70 exemplars foren recollits. Fruit d'aquesta tasca s'ha incrementat el coneixement de la distribució de mart i geneta en 7 quadrícules UTM 10X10 a on abans no s'havien citat aquestes dues espècies. De fet, molt probablement en el proper número de Galemys (butlletí de la SECEM) sortirà un petit treball sobre aquest tema.

També a les pàg. 130-131 del llibre de Resums de les V Jornades de Medi Ambient se'n fa cinc cèntims, d'aquesta tasca que feim.

Rés simplement recordar-vos que si veis cap carnívor atropellat podeu contactar amb jo (i passarem a recollir-lo) al 697443967 (si vos és més còmode podeu enviar un SMS amb carretera i punt quilomètric)

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Una aferrada

Sam

Re: Carnivors atropellats

M'oblidava .....

També és important recollir aquests cadàvers perque des de l'any passat els carnívors que s'alliberen procedents del COFIB surten identificats amb un microxip.

I tal vegada si l'animal atropellat està identificat podrem coneixer una mica més la seva petita o llarga història (recorregut).

Bona nit.