Tema: Excepcional Guia de Turisme Ornitològic de Malloca

Imprescindible per a qualsevol aficionat  a l'ornitologia: 

http://www.birdingmajorca.com/birding-ca.htm

Felicitats als autors!!!
Salut!

InfoNaturalista