Tema: FIRMES PER RECLAMAR LA PROTECCIÓ DE SON BOSC

InfoNaturalista vos convida a participar a la recollida de firmes per demanar la protecció de Son Bosc.

http://www.gobmallorca.com/sonbosc/

Salut!
InfoNaturalista