Tema: Alcotán

Avui a les 15:20h  sobre el poligono de Son Bugadellas entre S.Ponça i Calvià, he vist passar 1 ex d'Alcotán
(Falco subbuteo) , les seves ales i el seu aleteig nerviós i recte m'ha get identificar-lo , apart de veurerli les crarcterístiques peincipals i de comprovar-ho a la gui he pogut saber de quin ocell es tractava.


S. Biel

GRUP D'ORNITOLOGIA DE CALVIÀ

         www.goc-calvia.blogspot.com