1 (editat per Gabriel 24-11-10 13:38:21)

Tema: Hivernants interessants...

Avui a les afores de Calvià, he pogut detectar dos exemplars d'hivernants no massa abundants per aquí:

-Al camí de Son Rei: 1 exemplar de Tord grívi (Turdus viscivorus).
-Al camí de Son Colomar: 1 exemplar de Lluonet (Carduelis spinus).

S. Biel

GRUP D'ORNITOLOGIA DE CALVIÀ

         www.goc-calvia.blogspot.com