Tema: Finca de Galatzó

Es una finca ideal per fer una passetjada ara amb els itineraris ben senyelitzats, els al·lots tenen bon camí
Avui 16/03/08 Sentit el cant per primera vegada del formiguer, han desaperegut amb una setmana tots els Ph. ochruros que abundaven encara hem vist 1 t.philomelos i sebel·lis volant.
Salut Toni Bauçà