Fòrum del GOB

Espai de participació dels amics i socis del GOB

No estàs registrat.

#1 18-09-14 11:44:24

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Processionària 2014.

Una vegada més, sense tenir en compte les nombroses argumentacions contràries a les fumigacions contra la processionària, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, ha decidit tudar 2 milions d'euros per a fumigar 24.000 hectàrees de pinars a Mallorca. Entre no fer res i fumigar, la diferència no és només econòmica, més greu en els temps que corren, sinó en que la intervenció amb Bacillus thuringiensis allò que fa és incidir en molts elements vius de l'ecosistema que no s'han avaluat mai en la seva integritat i importància per el funcionament d'aquest. L'ecosistema en resultarà sens dubte debilitat en el seu conjunt, en baixaran les defenses i sobretot la fumigació no servirà per res. Potser durant un any la matança de processionària en podrà reduir la població, però només de forma temporal per comparèixer potser fins i tot amb més força més endavant.

Tot plegat un desbarat més d'aquest mal Govern i sobretot un fabulós negoci per a qualcú.

http://www.gobmallorca.com/forum/search … =980411748

Desconnectat

#2 18-09-14 19:47:38

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Re: Processionària 2014.

L'article de Quercus conclou:

"... No podem dir que allò millor seria no fer res, però sí estam en condicions d'afirmar que fumigar no és millor que no fer res. Si el que es pretén és reduir o mitigar les explosions demogràfiques de processionària, creiem que hi ha altres moltes mesures de gestió forestal que permetrien obtenir un millor resultat. La primera seria afavorir la hetereogeniïtat ambiental en els pinars de repoblació, incrementant, per exemple, la proporció d'arbres i matolls caducifolis, en especials a les voreres de les poblacions, que és on la processionaria ataca amb més virulència...."

"... Una altra mesura de gestió podria ser el reforçament de les poblacins de parasitoides i aus insectívores que són els seus depredadors naturals..."
etc.

http://www.revistaquercus.es/noticia/42 … naria.html

Última edició per Joan Vicenç (19-09-14 09:06:15)

Desconnectat

#3 19-09-14 13:28:37

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Re: Processionària 2014.

Desconnectat

#4 25-09-14 11:02:19

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Re: Processionària 2014.

El Govern ha anunciat la seva intenció de fumigar al llarg dels mesos d’octubre i novembre més de 24.000 hectàrees de pinar a Mallorca, per lluitar contra la cuca del pi o processionària (Thaumetopoea pityocampa). L’insecticida utilitzat serà el diflubenzuron (comercialitzat amb el nom de Dimilin), un inhibidor del creixement dels insectes, gens selectiu i de llarga persistència al medi natural.

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de control integral de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) 2008-2011, prorrogat per al període 2012-2016. Durant la tramitació d’aqueix pla es va elaborar el corresponent informe de sostenibilitat ambiental (ISA), que pel que fa a l’opció d’utilitzar diflubenzuron en el tractament aeri dels pinars va indicar que:
“Donades les característiques tècniques d’aquesta matèria activa, amb efectes persistents i sobre altres espècies no diana, així com l’experiència de professionals públics i privats d’arreu de l’estat en el camp dels tractaments amb fitosanitaris a nivell forestal, pel control de la processionària del pi en les fases d’eruga durant la tardor, no es recomana aquesta alternativa a gran escala, ...”, “...no és una alternativa amb un impacte compatible i, per tant, no és emprable a gran escala.”

El diflubenzuron és un sistema efectiu per eliminar la processionària... però també molt efectiu per eliminar altres espècies que no fa falta eliminar i que fins i tot són paràsites o depredadores de la processionària. És precisament per això, per la seva persistència i poca selectivitat, que l’ús del diflubenzuron s’ha descartat a alguns països i es descarta cada vegada per més professionals.

De fet, per a la utilització prevista el Govern ha hagut de tramitar el seu ús excepcional davant el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ja que les aplicacions aèries estan prohibides amb caràcter general, i en principi només són autoritzables quan “no se disponga de una alternativa técnica y económicamente viable, o que las existentes presenten desventajas en términos de impacto en la salud humana o el medio ambiente.”
Però existeixen alternatives per al control de la processionària sense haver d’utilitzar insecticides no selectius i persistents, entre les que podem citar el foment dels seus predadors naturals (ocells, ratapinyades, insectes paràsits), la captura amb feromones, la retirada manual al pins joves, i en darrer extrem la fumigació amb altres productes més selectius i d’origen biològic, com els preparats de Bacillus thuringiensis, que precisament fou l’opció que es va indicar com més adequada a l’ISA del pla de control 2008-2011.

Des del GOB consideram que el projecte de fumigació a gran escala amb diflubenzuron és ambientalment inconvenient, tal i com ja va assenyalar l’estudi de sostenibilitat ambiental del pla de control de la processionària. Consideram que la Conselleria actua de forma irresponsable, demostrant com es fa cas omís de les recomanacions ambientals establertes fins i tot en els seus plans d’actuació.

Igualment consideram que la Conselleria hauria d’optar per sistemes alternatius, que fomentin el control natural de la població de cuca per part d’altres animals presents als pinars. Aquests sistemes alternatius potser són menys efectius a curt termini però sense dubte també menys costosos ambientalment i més convenients a llarg termini, tenint en compte que la processionària és un element invasiu del qual els nostres pinars difícilment se’n podran desfer completament mai més, i per tant ens convé treballar per tal que la seva població sigui controlada pel propi funcionament dels ecosistemes.

See more at: http://www.gobmallorca.com/notes-inform … bBFYu.dpuf

Desconnectat

#5 25-09-14 15:07:50

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Re: Processionària 2014.

Amb la brevetat que imposa la redacció de les "cartes al director", avui he remès aquesta als diaris. Gràcies.

                         15feb08%2B050bis.jpg   


                                    Flitar pinars contra la processionària del pi.

Capficats tot lo dia en temes urbanites, no param esment en allò que de devastador provocam els humans a l'entorn ambiental, als ecosistemes en general i en particular en aquest cas als boscos de casa nostra, sovint de manera conscient i irresponsable i potser amb la mala fe que acompanya interessos ocults.  Poques setmanes abans que la Conselleria d'Asaja del Sr. Gabriel Company es posi a flitar vint i quatre mil hectàrees de pinars de Mallorca, boscos rics en vegetació i fauna mediterrània, s'esmercen en vendre el producte Dimilin, per a gran alegria de la marca. La fumigació amb Difluobenzuron. impedeix que els insectes afectats, no només la Thaumatopoea pityocampa, puguin desenvolupar estadis de muda.

Si la Conselleria de Medi Ambient afirma que deixar de fumigar eleva els nivells de presència de la processionària, més bé hom pot afirmar el contrari: que ha estat precisament la fumigació a discreció durant anys qui ha provocat l'augment de la població del lepidòpter defoliador del pi en afeblir greument aquests tractaments agressius, químics o biològics (Bacillus thuringiensis), les defenses pròpies de l'ecosistema, del bosc.

Un dels arguments de la mal dita Conselleria de Medi Ambient, favorables a esquitar pinars amb mitjans aeris i amb un cost d'uns dos milions d'euros, és l'afectació excepcional a animals domèstics com cans i encara més rars a persones. No cal dir que no és recomanable plantar pins en zones urbanes, carrers o jardins si no es vol conviure amb una permanent presència d'eruges amb defenses, torn dir, defenses urticants durant un període breu d'uns tres mesos l'any, però dit això, l'efecte perjudicial de la  processionària per als boscos, per les masses d'arbres, no només no existeix, els pins tornen a vestir-se de fulles, mirau els pinars i comprova-ho, sinó que la funció ecològica de la cuca és incorporar les fulles verdes de pi de les que s'alimenten en excrecions en forma d'adob i nutrient ric i fàcil d'assimilar per a l'humus del bosc, que les fulles de pi seques, més pobres i males de degradar, tenen més difícilment integrar.

Joan Vicenç Lillo i Colomar.

Desconnectat

#6 29-09-14 22:19:30

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Desconnectat

#7 01-10-14 17:40:28

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Re: Processionària 2014.

Els agricultors ecològics s'aixequen contra el pla de fumigació del Govern
Consideren que el producte que es vol utilitzar contra la processionària del pi, el Dimilin, constitueix un "risc innecessari" per al medi i demanen que s'aturi la mesura.

Els agricultors ecològics de les Illes, agrupats en l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca (Apaema), la de Menorca (APAEM) i el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE), s'han aixecat contra el pla de fumigació aèria que té previst engegar el Govern de José Ramón Bauzá i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de Biel Company durant les properes setmanes contra la processionària del pi i n'han demanat l'aturada immediata.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha planificat la fumigació de 27.000 hectàrees amb 90.000 litres d'una mescla d'oli parafínic i d'un insecticida anomenat Dimilin Oleoso B, el principi actiu del qual, el diflubenzuron, és un potent inhibidor del desenvolupament dels estadis de larva. En la nota de premsa que s'ha fet pública, s'apunta que "tot i que només estigui present amb una concentració de l'1,5% i que el pla de fumigació evita les finques inscrites al CBPAE", aquest principi actiu és molt perillós i diferents estudis han demostrat que pot tenir "efectes gens menyspreables" sobre les poblacions d'abelles. A més, s'indica que un dels metabòlits del diflubenzuron, la 4-cloroanilina, és classificat per l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units (US EPA) com un probable carcinogen per als humans.

Pels agricultors i apicultors ecològics, aquest pla constitueix "un risc innecessari" per al medi ambient illenc, ja que "existeixen alternatives viables" i permeses en l'agricultura ecològica com el Bacillus thuringiensis. Els pagesos i apicultors han expressat el seu "desconcert i indignació" davant el retorn a pràctiques "que semblaven superades fa anys".

Cal recordar que el GOB ja va denunciar el 25 de setembre que aquesta campanya de fumigació amb Dimilin contradiu l'informe de sostenibilitat ambiental del pla de lluita contra la processionària.

Diari ARABalears 1oct14: http://www.arabalears.cat/balears/Agric … 77910.html

Desconnectat

#8 06-10-14 06:33:24

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Re: Processionària 2014.

Em sap greu, però segons m'informen amablement aquest no és el producte que s'ha d'emprar per flitar els pinars. Tot i això no modifica la meva oposició radical a la mateixa.

Gràcies per l'aclariment:

"Rigurositat si us plau, aquest NO es el producte. El fitosanitari que s'utilizarà es el Dimilin Oleoso B, NO cancerígen."

Precisament és rigor allò que jo exigiria als tècnics i polítics de la Conselleria en aquest i altres assumptes relacionats amb el medi natural, salvatge.

10710890_1514774832073026_2097869233544805185_n.png

Última edició per Joan Vicenç (06-10-14 14:39:40)

Desconnectat

#9 08-10-14 14:17:07

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Re: Processionària 2014.

Aturem les fumigacions amb insecticida
que planeja el Govern a tot el territori de les Illes Balears!

Firmau la petició a:

https://www.change.org/p/sr-gabriel-com … e_petition

La campanya de fumigació que es vol dur a terme des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern dels Illes Balears, amb un insecticida agressiu i poc selectiu en contra de la processionària del pi, és una qüestió de rellevant importància per els que tenen cultius ecològics o abelles, però també pels danys al medi ambient al conjunt del territori balear.

En concret, es preveu fumigar 28.000 hectàrees de pinar amb avioneta i helicòpter amb gairebé 90.000 litres d'una mescla d'oli parafínic i d'un insecticida anomenat Dimilin oleoso B, el principi actiu del qual, el diflubenzuron, és un potent inhibidor del desenvolupament dels estadis de larva en insectes. Encara que només sigui present en aquest producte amb una concentració del 1,5% i que el pla de fumigació evita les finques inscrites al CBPAE i les caseres d'abelles registrades, constitueix un risc innecessari ja que existeixen alternatives viables com el Bacillus thuringiensis, bastant efectiu emprat en el moment adequat i de vida activa de curta durada, que està permès en agricultura ecològica. Recordem a més que hi ha diversos sistemes per al control de les poblacions de processionària no fonamentats en l'ús de fitosanitaris, com són la captura mitjançant trampes de feromona, la retirada manual de bosses en arbres joves o el foment de la fauna depredadora present en els pinars (aus i rata-pinyades). Aquests sistemes alternatius potser són menys efectius a curt termini però sens dubte també menys costosos ambientalment i més convenients a llarg termini, tenint en compte que la processionària és un element invasiu del qual els nostres pinars difícilment es podran desfer completament, i per tant ens convé treballar perquè la seva població sigui controlada pel mateix funcionament dels ecosistemes.

Consideram que el projecte de fumigació a gran escala amb diflubenzuron és ambientalment inconvenient, tal com ja va assenyalar l'estudi de sostenibilitat ambiental del pla de control de la processionària. L'aplicació d'aquest insecticida és un risc per la seva persistència en el medi ambient i pel perill de deriva que suposa la seva fumigació aèria per als cultius ecològics i les abelles. A les illes hi ha ja 700 productors i elaboradors inscrits al CBPAE que gestionen més de 30.000 hectàrees de terreny. A més, tot i que el Dimilin oleoso B es descriu com a compatible amb les abelles, diversos estudis científics (Adamson et al. 2005, Devillers i Pham-Delegue 2002, taxes 2001, Thompson et al. 2005, Thompson et al. 2007) demostren que dosis menors a les letals de diflubenzuron afecten la vida de l'insecte (efectes sobre el rendiment de la colònia, mortalitat de les larves i ous, etc.) i per tant poden tenir un efecte no menyspreable sobre les seves poblacions. Cal afegir que l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units (US EPA) classifica un dels metabòlits del diflubenzuron, en concret, la 4-cloroanilina, com un probable carcinogen per als humans.

Demanam al Govern l'aturada immediata del pla de fumigació i el seu replantejament cap a una alternativa més respectuosa amb l'agricultura, el medi ambient i la salut de les persones.


GOB Mallorca, Amics de la Terra, GADMA, APAEMA, APAEM, CBPAE, Associació de Varietats Locals i Col·legi de Biòlegs de les IB


Màxima difusió per favor!

Desconnectat

#10 09-10-14 15:57:32

Joan Vicenç
Membre
Des de: Alaró
Registrat: 14-04-08
Missatges: 608
Pàgina Web

Desconnectat

#11 15-10-14 19:27:41

Xavi
Membre
Des de: a ca meva
Registrat: 09-01-08
Missatges: 596
Pàgina Web

Re: Processionària 2014.

El Diflubenzuró afecta a qualsevol insecte que ingereixi aquest producte o sobre la protecció quitinosa dels ous fecundats disposats en postes.
En aquesta època de l'any, encara hi ha molta activitat d'insectes i per altre banda, en els pinars hi ha moltes altres plantes (mates, xiprells, càrritx, arboceres, aladerns, etc) sobre les quals hi viuen moltes espècies, tan en estat larvari com adult. Pensem per exemple amb les erugues de la papallona de l'arbocera que ara mateix estan ben actives i ja grossetes.
També afecta als ortòpters, heteròpters, etc que realitzen la darrera muda per esdevenir adult. Es queden a mitja muda i moren sofrint.
A part d'això el diflubenzuró pot ser arrossegat per les plujes cap a torrents, safaretxos i gorgs, afectant als organismes que hi viuen.
Amb lo que costa aquesta fumigació se podria contractar a gent en atur perquè eliminassin ses bosses de processionari manualment o que fumigassin amb diflubenzuró manualment i només en aquelles branques afectades. Evidentment se faria un contracte, una revisió metge i una crema de les bosses de manera controlada a Son Reus o a altre lloc apropiat.


Xavier Canyelles.

"Entomos & Malakos"

Desconnectat

Peu de pàgina

Desenvolupat per FluxBB 1.5.11