Tema: Sortida matinera a s'Albufera

Bon dia a totes i a tos.

Avui un grup de valentes persones hem desafiat al mal temps i hem pogut anar a fer una volta per s'Albufera, ben prest: a trenc d'auba.

Hem començat a caminar amb fosca i no hem pogut sentir cap queca B. stellaris, però hem escoltat i vist espècies que no són habituals a altres àrees de Mallorca.

Hem visitat s'Amarador, el camí den Pep, El camí dels Polls -amb la possibilitat de tocar i fotografiar les orquídies de prat A. robusta-, l'estació depuradora, Can Gener i el camí de Ses Puntes,  .

Tots els presents hem vist (o escoltat) les següents espècies, per ordre de detecció:

Luscinia megarhynchos
Saxicola torquata
Burhinus oedicnemus
Cettia cetti
Anas platyrhynchos
Acrocephalus arundinaceus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Egretta garzetta
Porphyrio porphyrio
Locustella luscinioides
Apus apus
Hirundo rustica
Ardea purpurea
Anas strepera
Circus aeruginosus
Bubulcus ibis
Columba livia domestica
Larus michahellis
Charadrius dubius
Falco tinnunculus
Passer domesticus
Cisticola juncidis
Sylvia melanocephala
Oenanthe oenanthe
Carduelis chloris
Lanius senator
Motacilla flava
Carduelis carduelis
Ripatria riparia
Acrocephalus scirpaceus
Merops apiaster
Tadorna tadorna
Aythya ferina
Marmaronetta angustirostris
Actytis hypoleuca
Sterna hirundo
Chlidonias hybrida
Tachybaptus ruficollis

i, per ventura, alguna altra que m'he deixat.

Gràcies a totes i a tots. Un matí ben llarg i divertit !!

Pere