Tema: Arenaria interpres

Aquests dies al Carnatge he pogut observar un nombrós grup de girapedres, 19Ex