1 (editat per Maties Rebassa 15-01-18 06:21:21)

Tema: Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca

Bon dia.

Com sabeu el divendres es varen censar les aus aquàtiques hivernants de les "Albuferes del nord de Mallorca" (PN de s'Albufera de Mallorca, RN de s'Albufereta i petites zones humides que hi ha entre aquelles 2).

Per al cens es va contar amb la participació de, ni més ni menys, 74 ornitòlegs i col·laboradors voluntaris, tot un rècord de participació! Des d'aquí vull agrair a tots els participants la seva tasca i il·lusió, va ser meravellós poder veure tanta implicació i tanta estimació per les aus i la natura.

En poder passaré les dades del cens, espècie per espècie. De moment puc avançar aquests resultats:

PN s'Albufera de Mallorca: 8.870 aus de 57 espècies diferents. Xifra discreta d'aus, però molt bona en diversitat (la segona millor de tota la sèrie).

RN s'Albufereta: 2.670 aus (rècord per a aquest espai!) de 38 espècies (iguala el rècord que ja hi havia).

Maristany: 316 aus, 10 espècies.

Estany dels Ponts: 29 aus, 3 espècies.

Salut!

Amor, alenteix-te. El final mai és tan divertit com l'inici. Per favor, continua essent un infant en algun lloc del teu cor.
Original of the species, U2

Re: Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca

Gràcies Maties.
Només dir que a l'Estany dels Ponts hi havia més piragüistes que aus. És una llàstima veure com ha acabat aquest estany, que en el passat va ser ocupat per milers d'aus aquàtiques.
Potser encara es podria recuperar alguna cosa, realitzant una millora ambiental de la vorera no urbanitzada i limitant el trànsit i la navegació a algunes zones.
Però ja sabem com van les coses.

Salut

Toni

Re: Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca

Bon dia, les dades del PN de s'Albufera de Mallorca:

Podiceps cristatus     3
Podiceps nigricollis       2
Tachybaptus ruficollis    50
Phalacrocorax carbo    208
Nycticorax nycticorax     50
Bubulcus ibis        304
Egretta garzetta      76
Ardeola  ralloides    
Casmerodius albus           10
Ardea cinerea     23
Ixobrychus minutus     25
Botaurus stellaris           1
Plegadis falcinellus       1
Phoenicopterus roseus    54
Anser anser      4
Tadorna tadorna      160
Anas penelope      155
Anas strepera      379
Anas crecca        1441
Anas platyrhynchos         770
Anas acuta        29
Anas clypeata     1383
Netta rufina     112
Marm. angustirostris    19
Aythya ferina    60
Aythya fuligula     2
Circus aeruginosus      91
Circus cyaneus        2
Pandion haliaetus       3
Porphyrio porphyrio      150
Gallinula chloropus      300
Fulica atra                472
Fulica cristata    7
Rallus aquaticus              250
Grus grus     16
Gallinago gallinago          250
Limnocriptes minimus       2
Himantopus him.      25
Recurvirostra avosetta    7
Burhinus oedicnemus    26
Vanellus vanellus    1680
Tringa ochropus         6
Tringa glareola    2
Tringa erythropus    36
Tringa totanus        3
Tringa nebularia                 7
Charadrius alex.    63
Charadrius dubius          2
Calidris temminckii      2
Calidris minuta     5
Calidris alpina                9
Actitis hypoleuca     2
Larus michaellis    4
Larus audouinii    5
Larus fuscus    1
Chroicocephalus ridibundus      95
Thalasseus sandvicensis        1
Alcedo atthis      25

Amor, alenteix-te. El final mai és tan divertit com l'inici. Per favor, continua essent un infant en algun lloc del teu cor.
Original of the species, U2

Re: Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca

I les de la RN de s'Albufereta:


Tachybaptus ruficollis    4
Podiceps nigricollis       1
Phalacrocorax carbo    26
Nycticorax nycticorax     42
Bubulcus ibis        74
Egretta garzetta      80
Egretta alba           9
Ardea cinerea     14
Phoenicopterus roseus    83
Tadorna tadorna    6
Anas penelope      20
Anas strepera      126
Anas crecca        12
Anas platyrhynchos         540
Anas acuta        16
Anas clypeata     247
Netta rufina     2
Aythya ferina    3
Circus aeruginosus      3
Rallus aquaticus              50
Gallinula chloropus      75
Porphyrio porphyrio      15
Fulica atra                660
Himantopus himantopus    3
Charadrius hiaticula    1
Charadrius alexandrinus    57
Pluvialis squatarola    1
Vanellus vanellus    290
Gallinago gallinago          50
Tringa erythropus    1
Tringa nebularia                 5
Tringa ochropus    1
Actitis hypoleucos    2
Larus michahellis    65
Larus audouinii    1
Larus ridibundus    75
Sterna sandvicensis    5
Alcedo atthis      5

Amor, alenteix-te. El final mai és tan divertit com l'inici. Per favor, continua essent un infant en algun lloc del teu cor.
Original of the species, U2

Re: Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca

Totalment d'acord amb tu, Toni. Un projecte com aquest es podria presentar a una "subvenció" del fons per al Turisme Sostenible, per exemple. El potencial de la cara de ponent de l'Estany dels Ponts (que era l'Estany on tradicionalment, abans de la dessecacció d'una bona part de s'Albufera, hi havia més ànneres i fotges, es contaven per milers!) per a albergar una avifauna rica i diversa és encara molt gran.

Al meu entendre el projecte hauria de contemplar una restauració de tota la vorera no urbanitzada, amb restitució de perfils i creació de "platgetes", eliminació d'enderrocs, repoblacions amb plantes higròfiles i eliminació d'invasores, rompuda de la punta que entra dins l'Estany (creant una illeta) per a evitar l'accés de cans, moixos  i persones, i una limitació de certs usos com ara la navegació a la part de l'Estany més propera a les voreres restaurades.

A partir d'aquí es podrien promocionar nous usos educatius i culturals dins la zona restaurada.

Salut!

Amor, alenteix-te. El final mai és tan divertit com l'inici. Per favor, continua essent un infant en algun lloc del teu cor.
Original of the species, U2

Re: Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca

Unas fotos, a vista de pájaro de los participantes en los recuentos.  Si alguien no se ve guapo…mala suerte.  Espero que disfrutéis de veros en acción.
Saludos.
Juanjo.

https://c1.staticflickr.com/5/4700/26005771158_99b79a08cd_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4659/25007533157_cc1ac3d52d_b.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4659/38979924225_b46e17a476_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4769/26005959728_d94727e502_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4699/38979988675_857e420c0f_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4620/39168430404_0135036d0b_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4654/39846853292_6a8fb0484b_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4709/25007699587_49b444cbab_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4745/39879823551_47703cb8a4_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4618/39879840121_5be9553195_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4719/25007764907_1464949fec_b.jpg

No hay nada en lo que las aves difieran más de los humanos que en la forma en la que pueden construir, y dejar el paisaje tal como estaba antes. Robert Lynd.

Re: Recompte aquàtiques hivernants Albuferes nord de Mallorca

Hola a tothom!
Just comentar-vos que avui al MÉTEO, TEMPS I NATURA (IB3 TV, 19:35 h.) emetran un reportatge sobre el recompte d'aquàtiques del passat 12 de gener a s'Albufera, i també un petit resum dedicat al 30è aniversari del Parc. Ens han dit que ha quedat bé. Salutacions!

Biel J. Perelló i Coll  / Pollença - Mallorca / http://www.bielperello.com
--------------------------------------------------------------------------------