Tema: Càrritx i vent

Al llarg dels anys de trescar per la muntanya, he cregut entendre que la natura, per dir-ho així, no fa res debades, tot té un perquè i, però, el que més m'ha anat sorprenent de cada vegada més és que crec entendre que cada element realitza una funció que beneficia al conjunt.  Potser és massa pretensiós pensar que "la descoberta" que he feta avui sigui un exemple del que vull dir.

M'explic i resumint molt, les puntes de les fulles de les carritxeres dibuixen uns semicercles, i a vegades cercles, al voltant del perímetre fins on s'arrosseguen les fulles. Ho podeu veure millor a les fotos. El que no es veu tant bé a les fotos, però, és que al cap d'un temps el que es forma alhora ben a la vorera d'aquests semicercles són una mena de dic de pedretes i es forma una mena de terrassa més consistent que, al meu parer, participa activament en la retenció de la terra contra l'erosió. Potser algú altre ho veurà diferent i fins i tot a l'inrevés: que el que fa el càrritx i el vent és erosionar la terra. Jo pens que no. Interpret del que he vist en aquest parer que compartesc. 

En realitat tenim en cada una de les plantes i animals, elements actius en la "gestió" del seu ecosistema.... més que no nostre.

Gràcies.

https://lh3.googleusercontent.com/hny_IZW4hMD5QqkNLGO9sUaVwpHp26nFOfUC2RUEAbGpD-YrI2nIH1fFrzDi4iWqymA_qB8_T6d8EVwVmLxaEGay0xVDN_R6zqzhJssWIoHE1PAoGtLjlqiiKvsWKjOAt4tzl8iwpw_KN5aEChuuVw994KAjgBXiut_rUbJAF3H1w-2PDevvDQyDXP8DJ5vH7jMF8OwKQAmkCektCU9k--kAOAm1fsJQKwPpU5rPrnkn_Nv8LDOdZqkupCpzRnXq0u7DLzqXtIstn2u6y03H4aye4XwOsg3FkLkIOriV2431dvf0OBxaAwYJMiOdpAmho0zG1-ghstqkXA69uWu3lFtYYlJYu_L1tHL7615IT3jqBw4L7D1TLPUdAd72NaEG2nAAo_YjZPTjBaIMCiOUipyGD8qZ0YpRa7vV2FZHoJ9Zx0r1Q0TZLKsFUFZ-HPPMeJtwbY0JIS0yH-xfOYl6pElltOYDt80M3buku_-f_jC66ZChNKVh8FSeQJaeezn_IZJT5GGkWWC7ftUQu07w-VuOmfWFpJbx1Ru0D2pejDRczDl_lHN7TtwmWmHh6op6Vsl_IkO8fQM7cpxNwuW3s67QhclAglI3j7eBLUSu-SrZIERjczpvrpFZ4ygndUWuExYcj-cxvUwqAayCcJRJI7Ac=w835-h626-no

https://lh3.googleusercontent.com/FDeJErNPjcPKicsNtN4UUGD1eHYBL2Ovu3sqB7tC5KSEgUcI-MC07srXFvh1dPonvFP3AIPSNxfdM6YHoEI7DgZzhONUCxy4SRB5_IPYac1ZGA6pZC5gwvlMFQlSyXNfbSAx_pZX-gJoU6UiFIk896vOdDl5SRjLq8ElVMyZyHjqzeU6wlaF9zsbTntAkWLNc-BRDsDfhquxo4aEGQGi41d8Zano-EKYeMmTDjoI00Z4al4Eu7T8TCOYReGr5cGsMqiYm9cM1hGMWK8BbV-jAXty7Hept1eNeFb02a66q-4voLatdRs9z0jrscPA0a4IdoiZbbt5CzPftpOYwy69S1WTCGVt7UervQOFlTMj2ZKko3Vz-0kcFTR4oWNyDq5jXOyENsxuUYRUc1VOQLYiQmg6hPITbiFb9dCi5sdkPiZUyDBvf3dQY2rvyx3lh12asVoDC7prFm2LYMMQdSV8TrXTtVT5vG-0iRuQ97N2-V89rTPv7dg5CoBZrB9Mg5XLF5KUKwh_Afl_efzm93NN0V5a_T5e7s-8mFgOkwFdabsoKAzjrQZN805kREleKosecR69YbZCvHR1fPjITr79PUcRny5bPAylYsVTLu3y6W0gm5gFdzZ51_APKW5-wqz_W-5_lgCCXIeABDV9PD-d6ABA=w835-h626-no

https://lh3.googleusercontent.com/iNXTptlxEEeCh_r_XscVV2Qu5cmd7bgfOwBdnXlZrYjn6gQZRroI-EM-6s2aZKjAqril7UKtzKeq01IQLqrLEd_c7f0PsZW7WpD2GvgKxI9oi7qKfd3sqNDjaxvO8sgyfMBOwCiAl-6GtXfeZL3JBtWfhprE_mRhCciXgP8hFNrPPOKY2t4cIu9FmP07JlpKu0HrmSHWkoi_X4j-jK_gF1kfGne_sI-AWY64zRSknJey0Ep2joJ_lQwjDYkgAKCSq_GwbmBvjdwjZjILdukF4Qp70qPhyH8d1KlVT1DSkKS1gMG9aIIuUSpV74WitYrnUgh_6UkBsEp_zGsdzjd6ooLy1L11JX-5jkdQL5e-oTiYFkfwPLrQmHlh0CE7UZBwMyK_mQ51w55caUOrNDr1nYiLtBqZ0nGE0z4Cf301PMUp09clq34eDr0KAu4MB4seYWIVMm4cdeaqif2ssK10NoKMk297sYkoQTZJD-FeMKBY-LZNqQQ1rmzjZ_aNnqftNzPba_Kx4GAx8VfzQ5Fe0jxvk_9Nn72GHaCv5_3ZTTzp6Q2kovvJIEftH-W97YhAnadi6ajE9h4why2e_uznuaX93zEdLphtehW3tJj278fclVbU3a3oDK48GbZP8-Ix6nUKpzMbRyLfKfiiy5-z3fgy=w835-h626-no