Tema: Cria de cabot a Formentera

El passat 23/05/17 vaig observar a Sant Francesc una parella de cabots (Delichon urbica) amb un niu al qual entraren en repetides ocasions.
No tenc constància que s'hagués registrat cria de cabot a Formentera fins ara.