Tema: Recompte aus aquàtiques hivernants 2019 Albufera i Albufereta

Bon dia i BON ANY!

Comentar-vos que el divendres 18 de gener es farà el cens d'aus aquàtiques hivernants a s'Albufera, Maristany i Albufereta. Qui vulgui participar del cens ha de contactar amb en Miquel Cantallops (parc.albufera5@gmail.com). És una oportunitat molt bona per a veure gran quantitat d'aus i per a passar un bon dematí en companyia de moltes altres persones a les que ens agraden els ocells i la natura, així que animau-vos!

Si algú vol també col·laborar en els censos específics d'arpelles, corpetasses i agrons (que es faran altres dies de la mateixa setmana), també li pot comunicar a en Miquel Cantallops.

Res més, fins aviat i MOLTS D'ANYS!

Amor, alenteix-te. El final mai és tan divertit com l'inici. Per favor, continua essent un infant en algun lloc del teu cor.
Original of the species, U2

2 (editat per Maties Rebassa 18-01-19 06:24:38)

Re: Recompte aus aquàtiques hivernants 2019 Albufera i Albufereta

Just acabat el cens de les zones humides del nord de Mallorca, us podem avançar els següents resultats:                           
                           
                                               S'Albufera              Maristany        E.Ponts        Albufereta
                           
Podiceps cristatus                                3                                       6              1
Podiceps nigricollis                                                       1               
Tachybaptus ruficollis                              50                      14                             17
Phalacrocorax carbo                            303                        1                             52
Nycticorax nycticorax                       62                                                     45
Bubulcus ibis                                        177                                                   220
Egretta garzetta                              108                                                     26
Casmerodius albus                               3                                                        9
Ardea cinerea                                       14                                        2             17
Ixobrychus minutus                               30                       
Botaurus stellaris                               1                       
Phoenicopterus rosseus                      34                                                         29
Cygnus olor                                              1                       
Anser anser                                          8                       
Tadorna tadorna                                78                                                       2
Anas penelope                                      237                                                     16
Anas strepera                                      617                                                      20
Anas crecca                                        905                                                     39
Anas platyrhynchos                       1221                       3                5            282
Anas acuta                                                                                                22
Anas clypeata                                     609                     10                            133
Netta rufina                                     165                       2                                2
Marm. angustirostris                              14                       
Aythya ferina                                      83                     91               
Aythya fuligula                                         5                       7               
Mergus serrator                                        2                       
Circus aeruginosus                                85                                                         3
Circus cyaneus                                    2                       
Pandion haliaetus                                   4                                                         2
Porphyrio porphyrio                               150                                                      15
Gallinula chloropus                               300                                                      75
Fulica atra                                         489                   190                248                218
Fulica cristata                                        5                       
Rallus aquaticus                               250                                                      50
Gallinago gallinago                           750                                                      50
Himantopus him.                                 72                                                        9
Recurvirostra avosetta                       16                       
Burhinus oedicnemus                               32                       
Vanellus vanellus                             439                                                        49
Tringa ochropus                                     7                       
Tringa glareola                                        3                                                        1
Tringa erythropus                              15                                                        4
Tringa totanus                                    1                       
Tringa nebularia                                    14                                                         2
Charadrius alex.                                      72                                                       54
Charadrius hiaticula                                1                       
Calidris minuta                                         1                       
Calidris alpina                                       3                       
Actitis hypoleuca                                 2                                          1                 1
Larus michahellis                              20                    7                          4               22
Larus audouinii                                        6                       
Chroicocephalus ridibundus                16                   10                         14               58
Thalasseus sandvicensis                       4                                                        7
Alcedo atthis                                        25                                                        5
                       
TOTAL                                           7516                  336                       280           1557Perdonau el desordre en la presentació, les taules es desconfiguern al passar-les al forumaus.

Moltíssimes gràcies a totes i tots els participants (una cinquentena), una meravella poder contar amb tots voltros, especialment en un dia com el d'avui, en el que l'amenaça de pluja (i la pluja a estones) ha estat una constant durant tot el dematí. GRÀCIES!!!

Amor, alenteix-te. El final mai és tan divertit com l'inici. Per favor, continua essent un infant en algun lloc del teu cor.
Original of the species, U2