Tema: Cens d'ardeids

Hola a tothom,

l'any passat se va fer un cens dels dormidors d'agrons a Balears que va resultar molt interessant, amb molta participació i uns resultats importants. Des de fa uns anys les poblacions d'agrons, especialment d'esplugabous Bubulcis ibis però també de les altres espècies, se troben en una dinàmica que resulta fins i tot sorprenent i hem d'intentar no perder-nos res del que està passant davant noltros. Una manera es aquesta, fent censos dels dormidors de les diferents espècies i quan mes siguem molt millor perque podrem cobrir mes possibles llocs.
Per enguany s'ha pensat fer-ho dissabte dia 2 de febrer. Aquest es un primer missatge per anar avisant i que assenyaleu el dia a la vostra agenda. Els que esteu interessants posar-vos en contacte amb jo (ornitologia@gobmallorca.com) o podeu cridar també a n'en José Luis (665494006) que es qui ho està coordinant aquí a Mallorca.
A grosso modo la cosa consisteix en anar a l'horabaixa a les zones on aniran a dormir els agrons i contar el nombre d'exemplars que s'hi aplegen. Després ens veurem tots per passar les fitxes, fer una cervesa i comentar la jugada wink

salut

Manolo