Tema: Cens d'ardeids a Menorca

Bon dia a tothom,

   A principi de febrer, com a la resta de Balears, es va du a terme a l’illa de Menorca el Cens de dormiders d’ardeits. En aquesta ocasió és va prospectar una zona més que l’any passat, una bassa artificial situada a dins el terme de Maó. En total van ser sis les zones prospectades, a més de la bassa de Sa Montanyeta, anteriorment anomenada, Santa Catalina a Ciutadella, Lluriac a Es Mercadal, S’Illot den Mel (Albufera des Grau), Torrent de San Juan a Maó i Son Bou a Alaior.
   Tot hi que queda clar que els resultats del cens no s’adeqüen a la situació actual de tots els ardeids presents durant l’hivern a l’illa, en especial agró gris Ardea cinerea i agronet blanc Egretta garzetta, si que ho fa de forma molt aproximativa en el cas de l’esplugabou Bubulcus ibis. Aquesta espècie a experimentat un augment significatiu en els darrers anys a l’illa de Menorca. Enguany s’han comptabilitzat 127 exemplars més que l’any 2007, per un total de 330 exemplars l’any 2008. Tot i que s’ha prospectat una zona més, l’augment és significatiu. Pel que fa a la resta d’ardeids, i com ja comentàvem, no es reflecteix exactament la seva situació degut a que pernocten en petits grupets o ocells solitaris a altres petites zones humides no prospectades o a zones costaneres d’entrada de la mar.
   A la web de la SOM www.menorcasom.org podreu trobar les dades del cens.
   Gràcies a tots els participants.
   Bona nit
   Xavi Méndez