Tema: Postes de ferreret

Aviat (en un parell de setmanes) començarà de forma dèbil la temporada de cria de ferreret, sobretot a les localitats més calentes. Tot i que el gruix serà al final de la primavera i estiu.

Des de fa tres anys esteim recollint dades sobre les postes buides que trobem a cada localitat quan feim visites de seguiment de l'espècie, així com les del mascles que carreguen ous (En aquest darrer cas sempre que no provoqui una pèrdua de la càrrega de la posta).

Si anau per un casual a qualque localitat de ferreret i veis una posta buida de ferreret podrieu comptar el nombre d'ous i facilitar-nos les següents dades??

Data:
Localitat:
Gorg:
Nº ous/posta:
Observadors:

Una aferrada a tots i gràcies per la vostra antenció.

Sam