Imprimir aquesta pàgina

L'educació ambiental al GOB

 

Per què al GOB duim a terme actuacions de sensibilització i educació ambiental?

Al GOB feim front i proposam solucions diverses a la crisi ambiental en que vivim. Un dels aspectes sobre el que és imprescindible actuar és el de sacsejar la consciència de la nostra societat sobre aquesta crisi i la responsabilitat que ens correspon. L’educació és l’instrument del que ens servim per fer-ho.

maris1

 

Quina és la tipologia de les actuacions educatives i de sensibilització que duim a terme?

La nostra estratègia educativa per actuar sobre la problemàtica ambiental és el de desenvolupar programes que en primera instància ajudin a despertar la consciència sobre l’estreta relació i interacció amb el nostre medi natural. Entenem que a partir d’aquí és genera de manera natural l’interés pels problemes relacionats.

En els nostres programes el procés que esperam és el següent: un primer pas consisteix en una descoberta i una sensibilització del medi (utilitzant el propi medi com a font educativa), en una segona etapa els individus comencen a reconèixer els elements del medi i a fer-ne interpretacions de funcionament i finalment, una darrera etapa, en què es compren la dinàmica i la problemàtica ambiental i d’aquí es pot impulsar a les persones cap a l’acció directe a favor del medi.

No obstant, paral·lelament, també hem de facilitar l’accés als coneixements i propiciar les actituds, les aptituds, la motivació i el desig necessaris per treballar tan de manera individual com col·lectiva en la recerca de solucions als problemes com a la seva prevenció.

Així la tipologia de les nostres activitats donen resposta i s’adeqüen als aspectes que volem fer front. Per això moltes d’elles és realitzen en el medi natural.

Cap de les activitats que proposam tenen sentit com a activitats aïllades i/o puntuals, totes tenen sentit com a un procés d’aprenentatge, i formant part d’un programa més global.

 

sensi1

 

Quins són els programes i projectes educatius en què treballam?

A vegades és relaciona el terme educació ambiental amb tallers o activitats educatives per a escolars, però el terreny on és necessari treballar inclou molts altres camps i col·lectius.

Programes per a centres educatius
1. programa educatiu la Trapa
2. programa Natura Km.0
3. Activitats de sensibilització per a educació infantil
4. Tallers d’ornitologia

Grup infantil i juvenil del GOB

Estades i camps de voluntariat

Formació