Temperatura marina, fauna i capficos jugant cuidant voreres

Estudi i conservació de la fauna vertebrada (no aus) a les Illes Balears
Respon
Tord blau
Member
Entrades: 87
Membre des de: dl. feb. 22, 2021 1:41 am

Temperatura marina, fauna i capficos jugant cuidant voreres

Entrada Autor: Tord blau »

Imatge

Temperatura marina i nigulets submarins, peixos forans...
Curiositats de nedar jugant netejant la mar a sa tardor, sa primavera d'hivern.
Inspirades observant es peix papagai/lloro/vieja, Sparisoma cretense


Es darrers anys s'aigua superficial de la mar es nota ben càlida, 🥵 i a més fondària! És extraordinari, implica una massa d'aigua i una energia calorífica estotjada descomunal.
Com sempre, i d'antic, a sa primavera d'hivern s'atmosfera i enterra es refreden abans que s'aigua marina o ses coves des subsol. Però ara sa calor marina dura més, es nota sa inèrcia de sa calor a la mar durant sa tardor.
Amb això es capficos de tardor semblen més agradables i independents de s'estació de s'any, de sa meteorologia, de s'hora, de si fa Sol...
I també afecta d'altres maneres que no van tan bé as medi i a sa vida marina, a noltros i a sa pràctica de cuidar ses voreres grimpant i nedant recollint fems.

Diferència amb s'estiu
Es final d'estiu i sa tardor són ben diferents a ses setmanes centrals i més càlides d'estiu. A inici o mitjans d'agost sa calorassa marina afecta a ses algues i plantes com sa posidònia, i ats animals, i ompleix tot de baf... Ens costa fer moure'ns a certes hores, anar a peu a nedar... I de nit és difícil es descans i sa recuperació per a tots ets animals. I sembla que hi ha com menys freqüència pluja i escorrentia de fems, però després cau de cop, amb una ventada o una plujota...
I també s'ha trastocat es vent de s'embat, que removia s'aigua verda i atracava es fems a sa vorera gairebé cada dia d'estiu.
Durant es capficos sa pell calenta banyada torna més tova, i és fàcil patir erosions i ferides que són un cau de cultiu d'infeccions. S'han de tractar abans i millor, i sa cura limita poder nedar i recollir fems nedant.
I sembla que també tanta calor empitjora s'efecte des contaminants i plàstics... Que quan es supera certa temperatura de s'aigua de cop afecten mooolt a sa vida marina.
O ses temperatures marines de més 28°C duren més setmanes. Ses que supòs que activen es metabolisme i sa fam des crancs, peixets... I ens mosseguen més sa pell, ben tova, i ens convé nedar vestit.
En es futur pròxim, amb s'aigua tan calenta, possiblement s'adaptin aquí soques de microbis de latituds càlides, que tornen perillosa qualsevol ferideta nedant.

Canvis de tardor
S'aigua calenta ara arriba més a sa tardor i hivern, i aleshores hi ha contrast amb ses borrasques fredes. Gradients, diferències d'energia, una meteorologia puntual i local violenta, onotes... Es temps tendeix a una altra forma de ploure, menys beneficiosa pes camp, i també impacta a la mar, amb més erosions per ones i escorrenties de residus. O hi ha més tempestes de llamps que ens aturen poder anar a fer capficos. Inclús alguna ona potent, veloç i baixa de meteotsunami o rissagues, que ve de lluny i ens sorpren a racons poc habituals. Són un conjunt de fenòmens que afecten ses voreres i a qui hi neda, que provoquen accidents i descontrol de residus.
Però en general fa més dies d'aigua calenta per a nedar de tardor i bona part d'hivern. I és agradable tanta temperatura, que ajuda a nedar més còmodes i s'allarga sa temporada de capficos amb poca roba d'abrig. ⛅
Es nedadors a la mar perceben molt es canvis de temperatura, i més si es cerca nedar amb roba àgil i fina! 🏖 ☔


Triant lloc poc fondo, assolellat i a recer des vent, per a nedar netejant la mar

Sa temperatura alta en es capficos de tardor encara varia prou segons ses ones i sa meteorologia, i d'altres circumstàncies des moment, des lloc... Ens va bé conèixer aquests detalls, per a encertar es millor moment i lloc teb, per allargar es capfico amb menys roba, més còmodes i segurs, adaptats a cuidar s'entorn netejant s'aigua nedant i passant gust.

En general, sa temperatura es manté més elevada a ses voreres poc fondes de molta extensió. Per exemple ses cales grosses a recer, ses platges àmplies i protegides, amb molta zona calmada, poc fonda i assolejada. I el més senzill de tardor és triar es lloc i hora amb poc nigul, poca ombra i a recer des vent, amb s'aigua encalentida per es Sol. Poc després des migdia solar es manté unes hores es màxim de temperatura de cada dia. Això dit en general, si durant es dia no hi ha un refredament sobtat per pluja, niguls, un canvi a s'orientació des vent, de ses corrents, ones...
A s'inici de sa tardor i s'octubre, s'aigua més superficial i calmada marina pot arribar a un diürn d'almanco uns 25°C. I ull, que això seria es màxim ben superficial, i a racons extensos de poca fondària, a ses hores més càlides i des dies més assolejats, a recer, amb calma marina...
A principi de novembre serien uns 23-24°C, i 21 a finals, i pes desembre ronda es 17-18 graus.
Es mínim anual, des màxim diürn, per mi que varia un poc segons es temporals, però sovint tendeix a ser cap a finals de febrer amb uns 14-15 graus, i no tant cap a març. Em sembla que hi ha anys que dura menys, però depèn de sa meteorologia freda.
En aigua amb una màxima de 23 graus de tardor, és gairebé talment com sa normal o mitjana des darrers dies de final de primavera. Però de tardor es Sol va més baix, i es dies s'omplen més de niguls, vent, ones...
Quan fa bon dia, en aigua superficial a 23 graus, es pot intentar nedar tira-tira almanco dues hores, per exemple, sense sa roba càlida de natació, es neoprè... Gairebé és com sa temperatura de ses piscines de natació esportiva. Perquè algunes s'encalenteixen a uns 23-26°C. A menys que ses piscines d'esbarjo, relaxació, teràpia o aprenentatge de 27-29 graus.
S'adaptació as fred varia molt. És clau sa intensitat i sa duració de sa pràctica. I s'hàbit, s'adaptació personal, es metabolisme energètic en es ritme circadià, setmanal, mensual...
I és especial quan volem netejar i tractar un racó viu amb més tacte, delicadesa i gentilment... Si nedant ens movem poc ens caldrà més brevetat, equipament de roba i preparació... I també quan només nedam netejant bastant quiets, i a una zona més freda, ombrívola, amb pocs desplaçaments, i hi enfonsam es cap...

Racons refredats degut a s'orografia, corrent i ones de fons
S'aigua calenta salada és menys densa i 'pesa' menys que sa freda, sura més i tendeix a desplaçar-se cap a sa part superficial de la mar. I defineix una franja visible, com separada, on inclús sa microvida o es seu comportament hi varia. En canvi, com més profund es neda s'aigua es perceb més freda... Però, ull, no és així sempre, sempre, llegiu a un grapat de paràgrafs més avall, el que succeeix quan sura aigua freda dolça a la mar...
Per sobre d'una mar calmada s'estructura una capa fina calenta, com una franja en estrats. I sa més marcada és sa més superficial. A uns pocs milímetres o centímetres de profunditat es contrast de temperatures pot ser gros si hi ha molta calma i fa Sol, poc vent...
És peculiar s'efecte a ses voreres més exposades a ses corrents d'aigües profundes. On ses aigües fondes que s'atraquen a sa costa troben s'obstacle des fons i s'eleven. I el que ve pes fons aflora a sa superfície, entremig de s'aigua superficial càlida, i en baixa sa temperatura.  🌊 🌡 🥶  Just on aflora s'aigua fonda es capfico i es nedar torna ben fred degut a aquesta relació entre orografia de sa costa i ses corrents fondes.
Això varia segons sa direcció de ses ones de fons i de ses corrents durant aquella estona. És útil diferenciar-ho, per a no nedar on és massa fred.
I és que ses corrents i ones de fons poden anar ben diferents a ses ones des vent. I tocant es fons i entre puntes de sa costa flueixen diferent. Per exemple, formen rotors i calmes a darrera es sortints des litoral, en es racons a resguard. I just allà, vist des de fora de la mar sembla calmat, però en nedar-hi ens sorprenen ses corrents fortes i es vaivens potents i freds.

Imatge


Mar refredat per ses precipitacions, surgències i abocaments dolços

S'aigua dolça i freda de sa pluja baixa ràpid sa temperatura de sa superfície de la mar. La pot refredar dos o tres graus de cop!
A s'inici de primavera d'hivern sa temperatura es recupera prest, en un o dos dies, perquè la mar tèbia és grossa, amb molta massa, com amb molta 'inèrcia' de calor.
I a mitjans de novembre ja es nota bastant que no recupera sa temperatura tan ràpid. Es fa més evident sa inclinació i sa manca de Sol, i es suma a més pluges, vents forts i freds...

S'aigua dolça de sa pluja pesa menys, és menys densa i sura més, per no tenir sa sal, encara que sigui més freda que la mar. Aquí s'aigua és més densa per sa sal que per sa fredor. I si està congelada com es calabruix encara flota més.

I hi arriba s'aigua dolça i freda indirecta, que ve de terra amunt d'un vessament o un abocament a una pluvial, un torrent... Per exemple he vist a pluvials sobrants de regadius, de gespa i plantes... I de netejar o regar pistes esportives, alguna de gespa artificial o cautxú, de rentar cotxos, bugada a terraces o comerços... I de sa neteja de carrers amb excrements, sa neteja d'animals a comerços, o granges amb abocaments de residus de ramaderia a torrents... I piscines o pous negres abocant o filtrant arran de mar, o en es subsol a cavitats... I sa neteja d'aceres, carrers i terrasses, platges de piscines... O aigua bruta per incidències i pèrdues des clavegueram cap a ses pluvials, quan es saturen amb ses pluges torrencials. O dets embossos deguts a ses tovalloletes, i és que ens es clavegueram fins tot apareix arena, terra, branques, lones, mobles i matalassos!
En principi ets emissaris d'aigües residuals abocarien i dispersarien sa seva brutor lluny de sa vorera. Això quan funcionen bé, si no s'embossen, foraden o espenyen. I a més, a algunes voreres s'aigua dolça bruta brolla de tubs d'aigües residuals avariats o oberts. O més rar encara, que hi hagi aigua calenta salobre que prové de refrigerar. 🏭♨️
S'aigua bruta dolça es comporta una mica com s'aigua dolça natural subterrània que arriba a la mar un temps després de ploure, que brolla i ascendeix d'una surgència submergida en es fons.
Ses plomes o ventalls d'aigües brutes dolces floten, i sa seva taca pot arribar a mesurar més d'un quilòmetre. I segons es vent i s'ona poden arribar surant a sa vorera i acumular-se en es calonet a on nedam.
🏞
S'aigua dolça sura bastanta estona sense mesclar-se amb sa salada. Va per a sobre de la mar durant hores, o encara més si és molta i hi ha calma a la mar. Sa seva capa dolça s'estén com si fos una taca d'oli, escampant-se fina.
S'aigua dolça, bruta o neta, s'acumula en es racons i entrants de sa costa arrecerats des vents sortints. Així a algunes voreres i calonets sa superfície de la mar torna dolça i freda. Hi queda com aturada, tot i ser dins la mar. Forma una bassa freda i estancada, i queda aïllada entre sa gran extensió d'aigua més càlida i salada! Es manté quieta fins que la mouen ses corrents, es vents i ses ones, o es dissol més lentament. 🌩 Si cau o brolla prou aigua dolça, es refreda s'aigua superficial a ses voreres durant uns dies, fins que s'escampa més, es dispersa es seu fred i sa dolçor.

Es punts freds de la mar superficial afecten mooolt a es capficos! Sa diferència de temperatura és grossa, i en pocs metres de separació! Es nota ben prest a sa pell i es cos, i més si es neda sense tratge, hi, hi...  🥶  🏊‍♂️


Imatge
Imatge de XKCD.com a https://imgs.xkcd.com/comics/deep_end_2x.png   🎭 Fent broma, aquest croquis pot servir? Idò, s'humor va bé pets esbarjos aquàtics amb so fred...  😉


Capficos cercant sa caloreta durant sa tardor,
i veient sa dolçor de s'aigua mirant amb sos ulls!
😯


Quan es neda a mar obert, si es passa a nedar a un racó on s'acumula aigua freda dolça surant es pateix pes canvi de temperatura...  🥶 Convé fixar-s'hi!  😉 😊 
Ajuda atendre a què s'aigua dolça a la mar es veu amb sos ulls. No només es percep amb sa pell o amb sa fredor des cos. Aquesta peculiaritat és ben visible, i es troba fàcil nedant observant amb ulleres de nedar.😀

♨️ Hi ha una capa d'aigua dolça neta translúcida surant degut a es canvi de densitats!
Basta cercar s'efecte òptic creat pes canvi de densitats des medi aquàtic, que és típic des dies que plou i arriba aigua dolça a la mar calmada.
Primer apareix una capa tèrbola o translúcida superficial, que és deguda a aquests efectes òptics de ses diferents densitats de s'aigua. Una persona nedant surant a la mar, si està a sobre de s'aigua salobre i dolça veurà es fons borrós. Inclús si es mira ses mans o es peus semblen borrosos!
I és sorprenent, 😯 perquè basta baixar es cap a uns pams de profunditat, i de cop sa vista torna nítida i transparent!  😮  Això és perquè quan es baixa a més avall d'aquesta franja superficial dolça i poc densa, s'entra en un entorn d'igual densitat, i s'evita s'efecte òptic de sa terbolor ♨️ pes canvi de densitats.
I nedant, sorprèn mooolt que en submergir-se s'aigua fonda és més càlida que sa que sura!  ‼️ Es sent manco fred nedant pes fons que surant! Uau...  😯 ‼️
O també sorprèn que quan es neda d'hivern en un racó amb aigua dolça freda, i després es va cap a mar obert, hi ha boon gustet! ‼️ 😋😯 Just a uns pocs metres, fora d'aquest redol dolç, de cop es percep que s'aigua de la mar és càlida i nítida! Uau...  🤗 😃

🚰Una situació o particularitat diferent, molt localitzada, succeeix en es punt exacte on hi ha ses surgències submarines, que son com fonts submarines d'aigües dolces. Es seu flux és fred, peró va pujant cap a sa superfície perquè és dolç, sense sal densa. I tot es seu trajecte submarí vertical i aferrat alrededor seu és manté borrós i fred!
🪣 😉 I és un bon truc emprar ses surgències a tocar de ses voreres, perquè permeten acabar es capficos amb sa pell més dolça. I en s'estiu,  🥵 amb la mar calentota, conèixer aquestes surgències permet nedar més agradable i alleugerir sa fatiga pes baf.  🛁 A sa seva vorera, es dies de més calor, es repòs es pot alternar amb un bany dolç i refrescant!  😋😚 Inclús amb alguna dutxa, omplint-ne una bossa, i així treure's sa sal de sa pell en acabar de nedar.  🥰
I si es coneix s'entorn, s'aigua dolça d'aquestes surgències marines potser poden servir per a omplir sa cantimplora. Amb molt ull a si cal potabilitzar-la, o a si podés haver contaminacions terra amunt, per exemple de filtracions o vessaments d'aigües brutes o lixiviats de residus...

.
Imatge


I també hi ha tels i nigulets dolços colorits!🌈☁️
S'aigua dolça que arriba a la mar amb ses hores es va mesclant amb s'aigua salada, i aleshores es veu en un altre efecte paregut. És com una terbolor diferent, més colorida i visible mlrant horitzontalment. Fa com un tel o franja de 'sopa' fineta, i està aferrat just a davall de sa capa dolça translúcida incolora inicial. Part és un tel finet marró, o grogós o més ample, i mer mi que més verdós a sa seva part de més avall. Supòs que es veu així degut a ets intercanvis de sals i superposicions per ses densitats. O no sé si hi intervindria sa pols, o sa microvida, qualque altre efecte fisic, o de microvida... I aquests tels finets submergits es van estenent o difuminant, creixent com una franja de tons verds o un poc groguencs, a poc a poc, potser durant un dia o dos.

Imatge
Foto típica estiuenca d'aigua calenta verda a zona de platja poc fonda i a recer d'ones. Amb molts de detrits de dutxes salades, orina, olis de cremes... Sa verdor és per microalgues superficials. Va minvant sa verdor a devers un parell de metres de fondària i ja sortint de sa cala. Ses algues no tendrien perquè ser tòxiques, hi ha moltes espècies! Però poden afectar si després moren de cop i massivament, i es detrits ofeguen es fons.


Es tels finets entre capes d'aigua diferent no són com es canvis de color típics, que succeeixen més en general, a algunes zones o èpoques, on s'aigüa de la mar té més to verd o groguenc fins a bastanta fondària. Això comú seria diferent, ampli i estacional, i no és una franja fina que apareix amb s'aigua dolça d'una pluja.
També és comú i estacional es color verdós quan fa dies de molta calor i hores de Sol. En es racons de ses cales, degut a ses floracions, es blooms de microalgues, i sa columna d'aigua torna ben verda. Però aquesta darrera situació també és diferent des casos més greus, amb hipòxia des medi, mortaldat, eutrofització, aparició de microbis més tòxics... Que succeiria en es racons més calmats de voreres tancades, amb filtracions d'aigües brutes, molts banyistes... Possiblement també es micro i nano plàstics empitjorin una micona aquest cicle, almanco ho sembla a algun model teòric. Seria degut a què provocarien sa mortaldat de plàncton petit, o microscòpic que caça i acumula es micro i nanoplàstic amb contaminants, que perduren, i afecten més i de cop quan fa calor...

☁️ O hi ha nigulets blancs, fets com de micro bimbolletes d'agulla, però sense ser bimbolles!?
És un altre efecte puntual, com de nigulets estacionaris blancs, bromes o boirines submarines superficials! A vegades apareixen sense pluja, però altres pics just quan plou i la mar és calmat. I aquesta boirina subaquàtica pot ocupar grans extensions de mar, o no, i ser nigulets petitons, de pocs metres d'ample. Això passa per exemple a on arriba un broll d'aigua a la mar, que davalla concentrat en un punt a la mar, per exemple després de ploure una mica.
Nedant per sobre d'aquesta boirina o nigulet es veu tot boirós, blanquinós... Per a observar-ho, es millor punt de vista és des de uns metres seu, de través horitzontalment, o submergir-se prou lluny davall seu. I aleshores podeu atinar i veure com aquest nigulet és ben aturat flotant aprop de sa superfície.
Passada una bona estona, unes hores o a vegades un dia, es nigulet es va desfent, i va baixant a mig pam i creix fins a devers uns dos pams de fondària potser.
Aquests nigulets submarins semblen fets com d'aigua tenyida de blanc, encara que sigui prou neta. Alguns potser es veuen més així per sa pols a sa pluja, però per mi que bastants succeeixen només amb so procés físic de contrast de salinitat i temperatura, o potser hi intervé tambè qualcun procés físic o microbiològic, de plàncton, o de reproducció d'animals...

Imatge

🧺🚱 Aprop dets entrants de ses voreres hi ha baixants de pluvials, i nigulets blancs similars. Ull! Sovint son aigües dolces brutes!
Fan bafs que maregen, irriten si hi ha contacte llarg a parts sensibles i ferides, o quan sortim de s'aigua, perquè s'evaporació concentra sa contaminació a sa pell.
Poden aparèixer de cop, per exemple amb un vessament. I contenir residus de lixiviats, llims contaminats, partícules de brutors, detergents, lleixius, alguicides, biocides, floculants... A vegades provenen netejar a terraces, piscines, contenidors de fems, o cotxos! I aboquen poals i s'aigua bruta enterra, es carrer o en es conductes de ses aigües pluvials. ☣🚱


Altra cosa son ses capes finíssimes que suren a ses calmes i es vent escampa. Poden ser de pols de terres, o si tenen un to grogós o verdós en primavera solen ser de pol·len des pins.
Imatge
Peró si son capes iridiscents, com aquí a sa foto, és mala senyal! Solen ser capes de contaminació moolt tòxica que s'escampa, del que nomem vernis que es va desfent (chapapote) o residus de greixos de motors que perden olis, benzina, gasoil... Per exemple, es banyistes a cales o platges, i es nins cercadors de crancs a Mallorca ats anys 70s i 80s gairebé sempre acabaven amb vernis aferrat en es peus! Mala cosa!


En general es tels i nigulets típics de desprès de ploure van creixent durant un dia, i després es van dispersant, dissolvent-se i difumlnant-se en un dia o dos.
🤷‍♂️⁉️ Supòs que son processos que poden variar segons s'aigua i el que contengui. Ses etapes per mi que coincideixen sovint en aquest ordre, que son comunes. Però ets efectes i sa durada variarien una mica. Pentura segons variables de ses quantitats, es contrast de ses temperatures, s'horari de sa pluja i sa llum, s'època, ses contaminacions, si hi ha molta microvida, o si tot es dispersa amb ones i vents...

Calor, llum i afectacions a vida petitona filtradora, es menjar de peixos...🌞🌜🌡
💮🦠🪱 A ses voreres calmades es veu més com es formen diferents tels verdosos o ses boirines blanquinoses, a vegades d'algunes de reproduccions, d'ous i esperma d'animals.
Ses ones de ses rompents ho acumulen, remouen... Influeix a sa vida que hi viu, com es crancs, 🦀 o a sa que hi flota, com es plàncton de larves, ous, gambetes, 🦐 copèpodes, rotífers... 🦠🪱 Tot això és intens ats entrants de ses voreres, entre esculls, en es cocons o basses...
I també hi influeix molt s'aigua freda dolça que arriba amb una pluja o escorrentia... I igual s'aigua bruta que sura més, o sa llum artificial, es renou de ses barques, ses ombres de ses visites, o que van trepitjant...🙉💥🙈💡🚤
Inclús es Sol i sa Lluna hi influeixen bastant a aquestes capes superficials, per sa calor, o per es tipus de llum.
Sa llum de sa Lluna és més freda, però proporcionalment més blava o actínica, no és intensa, però sí potenta, i marca ben diferent es colors, i ses etapes de molta vida marina. 🌜🌡Com sa llum ultravioleta a una sala de ball, que torna llampants a alguns colors, i ens inspira a festejar!? Sa lluna, o sa falta de lluna, fa de senyal, i de cupido marí! Hi, hi...🕺💘💃🌟🌜🌚💞🫂

Segons sembla, a partir de certa temperatura alta de s'aigua (>29°C?) 🥵 es fems i contaminants de cop afecten mooolt més, a es menjar des peixos, a sa microvida. Ats animals filtradors i as zooplàncton que filtren moltíssima aigua. Per això acumulen molts de nanoplàstics, i es seus additius tòxics o es contaminants adherits. 🏭♨️⛽️🛞🥴🥵🤒🤢 En canvi, es plàstics perduren més anys i es degraden lent a llocs freds, foscs, calmats, ombrívols, fondos o poc airejats...
.
Imatge

🌊Per un altre costat, a sa zona superficial pot haver altres brillantors, reflexos típics o 'nigulets'. Per exemple uns nigulets més breus, fets de bimbolletes que s'enfonsen amb sos xocs de ses ones. Ben comuns tot l'any, just mirant aprop d'on piquen ses ones, o si nedant s'hèlix d'alguna embarcació o moto subaquàtica ens passa massa aprop. 🚤 Són nigulets diferents, més dinàmics, i només duren uns segons o poques hores, depenent de si ses ones continuen picant fort a devora.
🎣 I és curiós que alguns peixos trien aquests nigulets dinàmics. Com ara ses oblades (Oblada melanura), que hi ha dies que hi cerquen, i que piquen a hams surant de pescadors que ho aprofiten.
Ses oblades neden ben àgils per ses rompents, van com jugant, gairebé semblen surfejar subaquàticament! 😊 Hi, hi... 🐟🏄‍♀️

I també es fa molt visible s'espuma surant, feta de sa matèria orgànica microscòpica, de micro vida, o sa seva mortaldat i de detrits... Es veu fàcil a ses esteles d'embarcacions es dies de calma.
Per mi que s'espuma deu ser més comuna després de sa mort des blooms de vida, amb un contrast de fred o s'aigua dolça...
A vegades s'espuma apareix aprop d'on s'aboquen clavegueres o aigües residuals, cosa que succeeix inclús a grutes marines! Just a entrants on s'acumulen residus aprop de sa costa.
A ses voreres amb molts residus i restes orgàniques on ses ones i vents piquen fort durant hores o dies, i cap a terra, es formen com "festes d'espuma" natural! 🤗 😲
En principi ses "festes" 😉 d'espuma natural són estacionals, de cicles habituals, quan arriba es fred... Però supòs que deuen variar si abans hi ha hagut molts vessaments orgànics, o contaminants, mortaldat...I pentura també deuen variar a més si la mar estava més calent, i de cop torna més fred amb una pluja, per es contrast des canvi climàtic.
Ull que espumes, esquitxos i aerosols possiblement porten contaminants tensioactius i "per sempre", com es PFOS i PFAS des microplàstics, netejar de roba i residus de molts productes. Floten llargues distàncies, i alguns ens causen patologies greus a baixíssima concentració, o en transferim mitjançant sa reproducció a ses següents generacions.

Imatge


🖼🌎🏝🏖
Tot això pot passar a entrants marins amb baixants d'aigua dolça aprop, o d'aigües brutes o tèrboles, i de residus i detrits. I poden quedar arraconats des vents i acumulats durant llargs períodes, junt amb objectes que arriben flotant, com fustes o plàstics antics.
Hi pot haver fems erosionats, que ja es desfan fàcil, i que tornen més poblats de vida, o com un substrat amb incrustacions i plaques de microvida.

Aquí a ses voreres es residus pateixen més xocs, canvis de temperatura o llum. Tot junt i acumulat accelera s'erosió des residus, o almenys és diferent. Aquí ses ones des temporals poden tornar aviat es residus vells. I els van fent surar o enfonsar segons guanyen vida aferrada i pes, o al revés, algues que els tornen a fer surar uns dies... I amb sos xocs es fan més petitonets, com es micro i nanoplàstic, que van mar i aire enllà. Com "espurnes" salades i aerosols que floten a s'aire, i es dispersen... Així es micro plàstics i detrits tornen a terra i aire amunt, floten volant cap a tot es planeta. Una mica com sa pols des pneumàtics...


Imatge
A terra, a llocs secs i a ombra, es fems poden quedar-hi anys, i enterrar-se, si no es recullen grimpant.
Idò succeeix similar amb so fems que s'acumula a ses voreres d'aigua a recer des vents i ones o corrents sortints.


Amb tot això junt, sa microvida més patògena o resistent s'adapta i multiplica, degut a sa presència de residus de medicaments o clavegueram. I queda més aferrada a es microplàstics vells i acumulats, i pot fer més mal... 😲

I es peixos també s'adapten, es senten atrets per aquestes olors de sa microvida que creix en es trossets de residus o plàstics, i per això hi noten gustets com de menjar. A pics els masteguen com a xiclets, i els escupen, però no sempre... I es plàstics tous i flonjos per mi que els hi fan més mal a sa panxeta, perquè els hi creen més obturacions i infeccions que ets plàstics durs... 🤢 Almanco sembla que és així en aus, segons:
Roman, L., Hardesty, B.D., Hindell, M.A. et al. A quantitative analysis linking seabird mortality and marine debris ingestion. Sci Rep 9, 3202 (2019) https://doi.org/10.1038/s41598-018-36585-9

Es peixos poden apreciar i distingir aquests efectes visibles i invisibles, inclús ses olors o es sons, o es dolor. Actuen diferent segons es desenvolupa sa microvida des seu entorn, o on hi ha residus i detrits, es canvis meteorològics, d'ones, sa salinitat, sa temperatura més elevada de la mar...

.
Imatge

🐬
🐟Es peixos van adaptant-se i aprofitant ses oportunitats des canvis ambientals...
🐡    🐠

Com a ses persones, a alguns peixos forans els agrada s'aigua càlida. I així poden venir o desenvolupar més sa seva població, es lloc a on viuen, a on reposen, on s'alimenten o reprodueixen. Amb sa caloreta alguns animals poden canviar inclús ses seves expressions, sa seva conducta refinada o de color!


Per exemple, vegeu aquí fotos de dues femelles adultes ben acolorides de peix papagai/lloro/vieja, Sparisoma cretense de devers 15-20 i 20-25 cm.
Son omnívores, els agrada anar vorejant i "picotejant" dets extrems d'algues 🪱🦠on hi ha animalons aferrats creixent. I anaven així a 1-2 m de fondària, a ses fotos, a mitjans d'octubre de 2022 a Capdepera, aprop una caleta per devers on antigament es pescava amb almadrava. I continuaren cap a s'extrem de sa Punta de Cala Gat. Nedaven similar a com fan ses saupes, Salpa salpa, es peixots vegetarians que pasturen sa posidònia i algues en itineraris vorejant.

Semblaven relaxades i indiferents nedant en superfície, però mantenien sa distància almenys a un metre. Anaven tranquil·les nedant i menjant, com amb una mica de parsimònia, si no les destorbava, ni hi anava aprop o cap a elles directament.

.
Imatge


És una espècie comuna a altres bandes des mediterrani, però per mi que era poc comuna a Balears, no sé si rara, o absent i tot. Fa almanco un lustre s'observa més. Es diu que sa seva presència major potser té a veure amb ses temperatures més càlides de la mar.

Ses fotos s'han editat de forma una mica senzillota per a ampliar es peixos i destacar es contrast. Sa saturació es una mica exagerada i sa temperatura de color. Estan mig desenfocades, supòs. 😉 Nooo són borroses per a preservar sa anonimat i intimitat, hi, hi...


Quins colors vius tenen aquestes femelles de Sparisoma cretense adultes! 😲 Son ben diferents de més joves, o de més grans, quan tornen mascles.
Deuen ser més acolorides es dies de festeig? I quan estan relaxades? I per sa calor?

Imatge


Es colors vius recorden a s'aspecte d'altres espècies...
Com es Labrus mixtus que nomem paregut com a papagai/lloro/tord ver/gallet de rei/grívia/xuclà...
I es colors vius també apareixen en un altre peix forà que nomem fadrí/donzella, Thalassoma pavo. Amb sa calor s'ha tornat comú a la mar Balear des de fa dècades. És propi d'altres mars més càlids. En pocs anys s'ha multiplicat ràpid, i potser més cada any.
Es fadrí no té escates grosses, i és una mica més brillant, no tan mat. I més petit i de comportament mooolt més actiu, frenètic! 😊

Imatge
Donzella és un nom comú, que coincideix entre dues espècies, que també coincideixen en costums, colors diferents entre sexes o en es progrés des canvi de sexe. I a més son peixos que poden ser de forma i tamany un mica similar.
Aquí una foto amb ses dues espècies curiosejant juntes mentre recollia un carretó de supermercat fa anys.
Adalt a la dreta dos fadrins/donzella (Thalassoma pavo) femelles, amb ses seves cinc bandes transversals, verticals, clares o blavoses i fines. Es mascles no apareixen aquí, i només presenten només una banda tranversal, vertical, i és més gruixada i ben aprop de ses brànquies i és ben colorida, blava i vermellosa.
I abaix a l'esquerra una donzella (Coris julis) femella. Es mascle seria de color més clar i ataronjat, però tampoc apareix aqui.


Es fadrins i donzelles s'aferren molt curiosejant es fems que cerc!  Hi ha moments en què son una mica pesats curiosejant! Hi, hi 😊


.
Imatge
I aquí una foto de part des fems des capfico cuidant la mar, que ha coincidit amb ses dues femelles de papagai/lloro/"vieja", Sparisoma cretense. Ses llaunes i sa roba espanyada de la dreta eren just allà, en es fons per on nedaven es peixos, davall d'unes roques que sobresurten a s'exterior i habitualment s'empren per a pesca amb canyes.Amb so increment de temperatures al llarg dets anys es van observant algunes espècies més que altres. En dic tres o quatre, i de ses que podrien crear certa interacció amb so deport nedant a ses voreres recollint fems.
Per exemple creix tira-tira sa població dita de fadrins, Thalasoma pavo. I moltíssim sa de sa saupa, Sarpa salpa. I va a més sa llampuga / llampec / daurat, Coryphaena hippurus?), però aquest animal només em passa fugaçment i poc nedant arran vorera. Sí que s'espet (Sphyraena viridensis?) fa moles que passen vorejant o m'envolten si estic aturat a lloc ample. A s'hora blava des crepuscles segons s'època de s'any es majors surten des mimetisme de ses ombres. No fan tanta mola envoltant, però també s'atraquen i passen vorejant. Astoren, perquè arriben a gairebé un metre i un pam. O a ull i nedant em semblen més grossos, segurament per s'astorament, hi, hi...
O apareixen grans moles d'escoles de milers de peixets que em recorden a s'alatxa (Sardinella aurita?) que competeix i varia ses pesqueres d'anxova / seitó, o de sardina / sarda.

Imatge

I hi ha més espècies que van venint o adaptant des de mars més càlids, més exòtiques, encara ben rares, o pentura absents... Vegeu dues fotos d'un aleví de peix ballesta/surer (Balistes capriscus?) a devora de fems surant. Era un recipient de plàstic espenyat i vell, poblat per vida. A es surers petltons els trob entre es fems surant, es nom és fàcil de recordar. 😉 Són defensius, s'enfaden molt si els hi toc es seu fems que fa de refugi... És ben estranya sa seva agressivitat, tot i ser ben petitó.
I quan es surers creixen els nomem ballesta. I es seu cos, quines corbes fa, són forts i guapos! Aleshores ja viuen a més fondària, però els veig quan s'apropen a roegar fustes de ses voreres, a menys de dos metres de profunditat. D'ells es diu que així també poden fer mal a cultius de musclos.
Potser algun pic dubt o he confós es surer amb un dets altres des peixos forans de mar càlida que nomen peixos conill, Siganus sp.. Segons quines espècies de peix conill són més rares, poc comunes aquí. I poden afectar, per exemple competint amb ses dorades / orada / daurada / doradeta, Sparus aurata...
O potser també a vegades em costa diferenciar es peix surer respecte a un altre rar i exòtic que podria arribar, que nom peix llima reticulat, Stephanolepis diaspros?, però aquest sembla que aniria més aferrat as fons, que nedaria diferent.

Imatge

I un altre cas ben rar aquí, supòs que encara absent, és es peix escorpí/lleó (Pterois sp.) que va més pes fons que es peix surer, però a pics no gaire fondo. Amb ses seves aletes llargues espectaculars també recorda a es peix gall/gall de Sant Pere (Zeus faber) que viu a certa fondària.
A es peix escorpí/lleó l'havia observat un pic i un dia fa anys, aprop de roques poc fondes, enmig d'un arenal ben popular a ses Pitiüses. Era ben rar, i em va impressionar tot ell, i es seu comportament, i tant tant que el vaig evitar! Aleshores vaig imaginar si a aquest peixarro resulta que no l'amollaren de larva o de petit amb ses aigües de llast de bucs de mars llunyans... Sinó pentura per un altre mena de descuid, tirat com a residu d'una peixera exòtica? Des d'un megaiot durant s'estiu?
Que es peix lleó es vegi com exòtic o bell atreu a es practicants d'esnòrquel o de busseig fotografiant. Però cal anar amb cura, perquè ses seves espines tòxiques poden ferir greument! ⚠️ I diuen que per Itàlia o Grècia ja hi ha arribat, adaptant-se, venint des des Mar Roig, via Canal de Suez. I que mostra comportaments diferents, com sobtats, agressius i sorprenents...
Imatge
Crèdits de sa foto: Pterois miles at Alexandria Aquarium by Hatem Moushir. Llicensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... shir_1.JPG
Peix lleó Pterois miles a un aquari.🐳♻️🤹‍♂️🏊‍♀️

Imatge
Imatge


Suggeriment de cine, música, curiositats...

Danubi blau de La Trinca   🎵🎶 a https://youtu.be/mYPqWmfRV-A

O na María Nada que comunica sobre molts temes crítics, per exemple amb so tema Consumir, amb bons ritmes inspiradors a https://youtu.be/4HE2xNKKpmg

I un bocinet de sa peli, Erin Brockovich basada en fets reals, a on diferencia es crom III i crom VI, més contaminant a https://youtu.be/mKAE8I6j_Fc
I apunt a una interacció observada des fems marí i s'estat d'oxidació des crom. S'aigua amb residus de crema solar i microplàstics torna es crom III similar a es crom VI, molt més tòxic:
Sorption Behavior, Speciation, and Toxicity of Microplastic-Bound Chromium in Multisolute Systems. Wai-Kit Ho, Japhet Cheuk-Fung Law, Jason Cho-Wai Lo, Isaac Kai-Xin Chng, Catherine Hong-Huan Hor, and Kelvin Sze-Yin Leung. Environmental Science & Technology Letters Article ASAP. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.2c00689
I es plus, de què es nanoplàstics assolejats tornen més oxidants i reactius es metalls des medi, afectant més a ses cèl·lules:
Oxidative Roles of Polystyrene-Based Nanoplastics in Inducing Manganese Oxide Formation under Light Illumination. Zhenwei Gao, Ping-I Chou, Jing Liu, Yaguang Zhu, and Young-Shin Jun. ACS Nano 2022 16 (12), 20238-20250. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c05803
Imatge
Imatge
Imatge
Tres fotos de tres femsukís nedant consecutius, per a poder descarregar es sacs boia. Sa peça de metall grossa supòs que és un dispensador de bosses per a popó de cans vandalitzat. I hi assenyal dues bateries i un envoltori de medicament.Nota: Ses dades informàtiques dets arxius de ses imatges corresponen a sa seva darrera edició o còpia. Potser no coincideixen exactament amb sa imatge original (data i hora de captura, nom d'arxiu...)
Aquest missatge o tema s'aprofita millor si s'és comprensiu i generós llegint. Potser està reeditat aquí mateix, a sobre des que hi començà com un esbós de guió casolà, més difícil d'entendre que un telegrama, hi, hi... Teclejat amb dificultats ergonòmiques, amb un mini teclat virtual tàctil de pantalleta que es penja. En un concert improvisat a dos dits grossos, potser mig coixos, banyats, freds o amb feridetes curant.🤷‍♂️🙂
Es crèdits des text i imatges d'aquest missatge que no són propis s'indiquen al seu peu.
Les imatges i text propis es mostren en obert i públicament aquí amb tots els drets reservats. No es permet copiar-les, estotjar-les, emailar-les, ni en privat, sense permís únic i individual per escrit. Mai a publicacions, xarxes ni missatgeria lucratives privatives. Especialment, mai a Facebook, Meta, Twitter, X, tiktok, Telegram, Signal, Watsapp...
Tord blau l’ha editat per darrera vegada el dia: dv. jul. 19, 2024 3:29 am, en total s’ha editat 79 vegades.
Tord blau
Member
Entrades: 87
Membre des de: dl. feb. 22, 2021 1:41 am

Triant neoprè a vorera freda (Trucs per a cuidar i netejar la mar jugant)

Entrada Autor: Tord blau »

.


Triant neoprè a vorera freda
Per a cuidar i netejar la mar jugant


Nedar i atendre es fems descontrolats per sa vorera marina és diferent quan fa fred, vent i precipitacions gelades...🥶
Es temporals d'hivern també apropen prou fems nou! I afecten més així a sa costa i alteren ets hàbitats de ses voreres, hi erosionen, i arrabassen algues i plantes, o compliquen sa vida a ses poblacions d'aus, peixos i ses seves cries. 🐟🦭🦤
Afecten més s'entorn removent es fems descontrolats a la mar, i perquè n'arrastren més des de terra.

Imatge
Erosió de platja aprop s'inici des tram submarí d'un emissari d'aigües residuals. Fa uns (deu?) anys que l'instal·laren nou. S'ha anat desenterrant amb s'erosió. Es punt assenyalat es desencaixà i reparà l'any passat.
Foto des 6 de febrer de 2023. A la dreta un surfer sortint de s'aigua. Hi havia bona ona aquest dia! 🙂🤙🏄🌬 Es temporals de vent apropen i acumulen a sa vorera es fems que eren mar enllà. 🌊 O ses seves onotes marines tenen una utilitat curiosa! Perquè resulta que alliberen alguns des fems grossos incrustats o tapats pes fons aprop de ses voreres. Així ens poden ser més accessibles després nedant! 🤔😉
A més, es ventots fan volar es fems de terra amunt, des carrers, camins, papereres, i poden acabar a ses voreres.
I si plou fort es fems van a caure cap a es conductes pluvials i a la mar. Tot i que una part va a es conductes de recollida d'aigües residuals mixtes, 🧻🧺 on s'ajunta a fems típics des clavegueram, i es poden tractar i filtrar.
🌬 ⛈  🗑  🌊
Però a més, es temporals d'ones més forts poden afectar sa costa, es desplaçament dets arenals i a es trams menys fondos dets emissaris submarins.🚽
I si plou prou i de cop, es conjunt des sistemes de recollida i tractament d'aigües residuals que van amb més fems i aigua poden funcionar pitjor, i quedar més embossats, col·lapsats o avariats, i abocar bruts en es torrentets i baixants cap a la mar... 
🚶‍♂️🏊 I així en es final, amb sos temporals de pluges, ones i vents, molt de fems pot acabar a entrants marins arrecerats des vents sortints, i apareix descontrolat per ses voreres, i acaben surant, a mitja aigua o pes fons.
🌏🏭 I per mi que es temporals removent es fems succeiran més amb so temps fora corda i extrem des canvi climàtic. Si la mar ve més càlida i amb més potencial tempestuós des de s'estiu fins a s'hivern, i contrasta més amb ses borrasques. I més si ses borrasques vénen més gèlides i potents.
O inclús potser més si es desvia o atura prou sa gran corrent càlida a s'atlàntic nord, que es diu que ens evita s'aridesa profunda i es fred hivernal. Però encara no sembla clar què passaria aleshores... 🌀

Imatge
Imatge de XKCD.com, https://xkcd.com/2737
Es registres i serveis meteorològics i de la mar son bastant útils per anar a nedar, i son molt confiables avui dia. Però també poden ser motiu per a molt d'humor!


Veure o no veure fems descontrolat a ses voreres marines
👁 Molt de fems descontrolat a ses voreres és difícil d'atendre i percebre des de fora de s'aigua passejant o navegant. Perquè és acumulat entre ses roques i ens es racons ocults per sa costa. Fins i tot pot ser complicat d'atinar observant detingudament amb un mirafons. 👀  Perquè en mirar des d'un punt de vista zenital costa de veure es fems en es laterals, inclús a poc fons o surant entre s'aire i s'aigua. 🌈 I hi ha un caramull de factors més que dificulten s'observació des de fora de s'aigua!
Creen dificultat d'observaciò es reflexos, ses ones, ses refraccions, difusions, brillantors de partícules i bimbolles, 🙈 sa terbolor de s'aigua, contrallums, sa diferent lluminositat des medi des d'on s'està observant i a sa que ens adaptam, es miralls entre aire i aigua, ets enmirallaments pes canvis de densitats, ses interfases aire-aigua o de salinitats... ♨️ I hi ha prous fems ben translúcids i transparents, o mig enterrats, coberts, i que es tornen com mimètics i camuflats, i d'antics colonitzats de vida... 🌈🦠💮
I pot dificultar s'observació, atenció o percepció algun biaix, quan veure i recollir un fems pot incomodar. 🤮😷Es fems descontrolat i contaminant és un problema complicat de resoldre i d'assumir a sa societat moderna, que incomoda.🤷🏖🏡🏢🏦 És difícil de compaginar amb sa inèrcia de tant de consum, estil de vida urbà, i massificació d'oci d'evasió de caps de setmana o de temporada.🤪😜🤭🤗🏪🏨
I hi ha molts factors personals i socials que poden complicar atinar, percebre, 'veure', i reconèixer es residus descontrolats. 🗣Per exemple pot haver algun biaix 🤥🙄per ses informacions i costums, de ses divulgacions dets estudis i recerques, i a sa globalitat de s'educació quotidiana, en sentit ampli.🙈🙊🙉 I ses reaccions poden variar en un ventall enmaranyat de possibilitats. I és diferent segons com es fems ens pot afectar a es temps lliure i a s'oci, a es rol i actitud mentre som per a sullà aprop. 🖤I pot tenir implicacions en es nostro paper social, a es lloc de feina i a es sous, o si crea esforços i despesa, o pot afectar a sa imatge o es prestigi, a sa credibilitat i confiança... 🤥😶😇🤫I sa resposta a es problema varia segons ses normes i sa distribució de responsabilitats i competències, sa burocràcia, sa gestió... 👩‍🚒🧮💰📝🗄I és important com sa percepció i ses solucions varien segons es desig de mantenir sa prioritat a continuar incrementant es sector de transports i mercaderies, es turístic, constructiu o immobiliari, productiu, econòmic...🤑🏗🛠🪤
Pot interessar, per exemple as sector turístic o inmobiliari, mantenir una imatge i paisatge d'ordre i netedat. I a alguns des sector els contraria i incomoda bastant que es vegi que hi ha fems a la mar, o que es descuida. Fins i tot algun pic algun em ve com agressiu i escandalós, però després quan es calmat se'm disculpa -en privat, ehem...


Imatge
Es paisatge i ses tendències de s'oci es valoren mooolt! Però poden enlluernar i tapar altres tresors, ses interaccions de s'entorn, es criteri i gaudir cuidant-ho. 😊😉
Crèdits imatge: XKCD.com a https://xkcd.com/731


I hi pot haver prous més implicacions variopintes, per exemple, segons sembla, d'algun estudi des factors de salut, resulta que sa percepció o valoració personal de sa brutor en es barri a on es viu és del més perjudicial. Sorprenentment és del que afecta més a sa longevitat i a sa qualitat de vida de gent vella! ☠👵🧓
Quan es fems descontrolat es veu com incòmode i difícil, destorba prou, i és lògic algun mecanisme de supervivència i de defensa. I eliminam remordiments, i ho minimitzam,  banalitzam, no hi atenem, com a un tabú, o es desvia i es culpa massa a factors de incertesa o llunyans, aliens.... 👽A la llarga s'evitació i desatenció ens pot modificar automatismes, tant, tant, com a sa percepció. 🙊🙈I ens torna un fems massa incert, desconegut i poc reconegut. I si no es sap bé on va es fems en es medi sensible, i això s'allarga massa, es pot complicar més s'afectació i sa resiliència.💥💣
🥰Però pot ser al revés, 💋pot servir i agradar una pràctica lúdica amb s'objectiu de cercar fems, i aleshores es descobriment i sa solució es vivèncien i son significatius, d'interès. 💘
🤐😑😒És ben diferent de practicar s'altre joc i lleure habitual, com un passeig o un capfico amb sos objectius més comuns i típics d'oci, turístics o esportius,  on trobar i observar un fems descontrolat dificulta s'objectiu des plaer i s'evita.😬😒😑
💕😍🤡💩💖👁I jugant a cercar fems s'atè i es percep i 'veu' diferent! I més si es joc és agradable, i ens hi apropam amb predisposicions i s'equipament adequat, si és factible... 😘P. ex. Es 'veu' més fems a un racó fred si es neda ben abrigat, amb roba apropiada de nedar amb fred, i convé saber triar-là!👀 O va millor si es neda amb uns sacs o bosses boies on estotjar es fems. 🦸‍♂️🧜‍♂️🤹‍♂️🫂S'ajuda i es bon recurs varia de forma sorprenent s'atenció, sa discriminació i sa percepció. Es descobreix que hi ha mooolt de fems on just abans no se'n 'veia'!☺ I sa solució i s'actitud, si es repeteix, queda més en sa memòria situacional. Útil per a transferir a altres rondant per ses voreres marines. 💕💓
 

Imatge
🏍Aquests fems densos grossos estaven submergits pes fons marí. Recollits nedant durant unes dues hores aquest hivern.
A la dreta hi ha una planxa de fibra de vidre, mig camuflada i poblada de vida. 🚤Era d'un naufragi de fa anys, que es va anar desplaçant amb ses corrents, i en es final s'encaixà a un racó pes fons aprop de sa vorera.
Aquests fems son més visibles en primavera d'hivern i a principi d'hivern, perquè ses mates de sa planta de sa posidònia son menys espesses. 🌾Aleshores es poden descobrir o revisar fàcil amb un capfico. I si han quedat desenganxats es poden extreure. I per exemple es poden pujar ràpid, com movent una ala planejant, o bé estirant amb politges penjant des de sacs boies a sa superfície. I finalment 'tot es regal' 😉 es pot arrastrar surant, nedant tira-tira. 💞🎁🏊
Voreres devers Cala Gat, gener 2023.En una calma marina, després de ses onotes, és viable apropar-se a s'aigua, per a grimpar i nedar per a observar millor i recollir aquests fems. Just abans de què es desfaci o s'incrusti i s'enterri de nou i es perdi s'oportunitat. 🤗🏊‍♀️

🥶🌡Amb uns trucs per a es fred ens podem adaptar millor a es capficos llargs i a grimpar banyats! 🤗
Per exemple, per a fer fugir es fred podem preparar i estotjar una beguda calenta dins un termo a un sac boia, i beure mentre nedam. 🫖🧉
I és senzill obtenir escalfor pujant s'activació des metabolisme energètic corporal. Es seus cicles varien, 📈 per exemple segons ets hàbits setmanals i diaris d'exercici o repòs. I fixant-s'hi, es pot triar millor es dia i hora en què es cos és més calent. Que no és en despertar-se o en anar a dormir...
I és típic es truc de s'escalfament mobilitzant-se per a una activitat. I just abans de nedar podem anar escalfant es cos amb algunes mobilitzacions àmplies i activitats d'exercici aeròbic, 🤾🏃‍♂️ 🚵‍♂️🤸‍♂️ 💃  potser durant un quart d'hora o mitja horeta, segons ses necessitats. I en es principi des capfico també ens podem mobilitzar extra, o contrastar s'adaptació a es fred.

Imatge
Imatge
Dos ouets de rajada que uns temporals d'hivern han desenganxat des fons submarí i tret defora de s'aigua. Han quedat allà, a sa vorera. Però sa moneda era ja meua d'abans, eh? 🪙
🧽🧸És similar amb sos residus antròpics, humans, poc densos que a vegades queden enterrats o encaixats pes fons. A la llarga alguna onota els pot desenterrar o desenganxar, i després nedant els observam surant o a sa vorera.
No es mou com es fems dens d'una roda o sa ferralla.
😉 A més sa moneda segur que estava rovellada, no era com 💰 es billets banyats que hi havia sullà entre ses algues... (😉 és broma!)I és ben útil abrigar-se amb un vestit per a aigua freda, un 'tratge de neoprè', dit 'un neoprè' escurçant xerrant. I n'hi ha que semblen fets de neoprè, 🏭⛽ però més sostenibles, de reciclats, ♻️ o amb compostos de minerals calcaris, amb menys derivats des petroli (p. ex. alguns models de marques de trialó 🏊 ) Inclús n'hi ha sense neoprè, ni des petroli, com de cautxú o de gomes naturals i làtex. 🌳 Podent provenir de cultiu sostenible i de comerç més just 🧮💰🙂 (p. ex. alguns models de marques de surf 🏄)

Un neoprè serveix per a nedar surant quan fa fred perquè sa seva goma és cenyida, impermeable i aïllant. I abriga inclús si hi ha una capa fina humida a sa pell. I així es minva es refredament i es malestar o es risc d'hipotèrmia. Permet allargar es capficos en s'hivern, fins i tot durant hores.
I és peculiar i especial nedar amb aquesta roba de neoprè, elàstica, compressora, i tanta estona i amb tant de fred...
Es disseny, sa talla i sa flexibilitat i elasticitat de sa roba ha de ser còmode, equilibrat respecte a s'aïllament tèrmic. Perquè ses capes de teixits poc elàstics o poc flexibles, o es gruix gros elàstic poden tornar incòmode o rígid es vestit. Si és massa rígid minva s'agilitat nedant. O si comprimeix massa, incrementa sa resistència circulatòria i respiratòria, que esgota físicament. 😵 En canvi, si és poc cenyit i fa plegs, pot estotjar aigua i refredar, o fregar, pesar i fer resistència a es moviment.
Es cerca abrigar-se amb sa roba de neoprè més fina, però sense patir malestar pes fred durant s'estona que estam banyats. Que no sigui un tratge tan prim que tremolem nedant. 🥶
Es pot anar tantejant, i connèixer com ens hi hem adaptat darrerament. Per exemple, pot servir fer abans uns capficos breus de control, sobretot si fa setmanes que no es neda. I és útil atendre a ses limitacions personals i des moment des dia. Per exemple, ses dificultats musculoesquelètiques pes fred, d'esforç motriu, cardiocirculatòries, respiratòries, o inclús va bé atendre detalls com es ritmes digestius, i sincronitzar-ho tot per a gaudir més nedant. 😚
I va bé estar atents en practicar, i anar tira-tira, amb poques pauses i breus, i amb cura a ses circumstàncies que exposen a es fred i a s'esgotament fisic.

Imatge
Llevantada de primavera de 2022. I ha sigut similar es temporals de febrer de 2023. Vegeu-ho a: https://www.capvermell.org/index.php/ac ... e-cala-gat
Aquest passeig s'havia renovat després de quedar afectat per sa gran llevantada de sa borrasca Glòria des gener de 2020.
Es voladís de ses fioles des mur arran de mar sobresurten com una 'T', una mini bauma o una vela aquàtica petitona. Amb cada esquitx gros d'ona, es voladís a sobrecorrent s'arrastra i aixeca, com una vela aquàtica. I a sotacorrent sa bauma fa pressió avall, o fins i tot crea cert buid a davall. Així sa força de sa corrent hi fa palanca, i sa llosa empesa va vibrant, se separa i arrossega. I succeeix tant a s'anada com en es retorn de s'ona, si s'esquitx és gros.
Per a cercar menys resistència hidrodinàmica podria servir retallar del tot es voladís, i que sigui en un tall almanco una mica inclinat, arrodonit. I així a ses dues vessants des mur, tant a sa marina com a sa des passeig.A s'inici d'hivern s'aigua és a uns 16-18°C, i pot servir sa roba de neoprè amb un forro especial reflectant de calor, "tèrmica". Amb un gruix variable d'entre 0'5 i 2 mm per a devers una hora, o dues si es neda prou actiu. I ja a ple hivern s'aigua salada és més freda, a uns 14-15 graus 🥶 i convé una mica més de gruix, i més variable, 😉 filar un poc més prim...😊
Però en s'hivern i a inici de primavera d'estiu pot haver diades que sumen situacions i circumstàncies més exposades a es fred que unes hores en aigua a 14°C. Equivalents a nedar a bastant menys graus centígrads, ben actius i menys d'una hora.

🏊‍♀️🥶Ses situacions més exposades a es fred poden ser, per exemple, quan cal fer moltes de pauses, i nedar poc actiu. Com ara a ses pauses per a fer fotos, o per a recollir molts de fems acumulats en un sol punt. O si nedant realitzam prous immersions breus, baixant es cap a un metre o dos de fondària durant un instant per a capturar fems. 🌬 I també és més exposat nedar o caminar banyat en un racó on fa vent fred i ombra. O en s'hivern en passar per un racó amb una baixant activa d'aigua dolça, on hi queda surant com si fos una taca d'oli per sobre de la mar, i que hi pot arribar a bastant menys que 14 graus... 💧🌧 O si ha plogut o calabruixat fa poc encara baixa més, i per tota la mar... 🌩🌧☃️

Imatge
Imatge
Fems que era submergit o surant, recollit nedant unes hores durant es pas des solstici de s'hivern de 2022-2023 aprop Cala Agulla.


I també son ben útils per a es fred es taps d'oïdes! (però ull, que s'han de treure almanco una mica en fer inmersions, que no tanquin del tot es pas d'aigua) 🎧 O una caputxa fina de natació... I es guants i escarpins 🧦 de natació, que son amb una superfície rugosa a s'aigua, que facilita impulsar-la. 🧤


I és una bona opció sa roba de neoprè "tèrmic", amb forro es feflectant, sa roba "tèrmica", si s'ajusta bé, i s'adapta bé as moviment des cos.... 🌡👘 
Es tratges tèrmics tenen un forro interior elàstic finíssim reflectant de sa temperatura alta, de sa calor des cos. Gràcies as seus components afegits de zirconi, metall, grafit... Així sa calor irradiada retorna!🪞😃 S'escapa menys 'radiació' directa de calor i temperatura cap a sa resta de sa peça de roba i es medi. Això compensa prou com per a aprimar sa part gruixada feta de goma o neoprè, que fa sa funció d'aïllar 🧣🧥 i minva sa 'conducció' de calor o temperatura alta cap a es medi.
Aquesta capa finíssima tèrmica és flexible, però no tan elàstica. Minva s'elasticitat i comprimeix menys tot es cos. Això pot ser mooolt útil quan es neda durant hores! Cansa menys! Però només convé si es disseny s'ajusta prou bé a es cos, si no deixa espais buids, si es tratge "no fa massa "bosses" que s'omplen d'aire o aigua que perjudiquen as fred, sa flotació, es desplaçament, moviment...
Per això alguns interiors de tratges més avançats només tenen algunes parts amb forro "tèrmic", situat just on és més útil i s'escapa més sa calor. I no a ses altres parts més mòvils, que només estan fetes amb so neoprè, més elàstic.
Ara hi ha de tot, però antigament ses parts tèrmiques es veien acolorides, o amb més superfície, amb pèls... Com per exemple ses vermelles, sovint de zirconi, o altres semblants a roba de tovallola.
Ses parts de neoprè més comú normalment eren negres i llises. I altres parts més dinàmiques eren només fetes de neoprè totsol, o amb un forro o capa més fina o elàstic, per a adaptar-les millor as relleus i moviments des cos, sense fer bosses.


🎽 Es dies de més fred es pot afegir un abrig extra, com un guardapits interior molt fi, de 0'5-2 mm. I que sigui ben adherent, possiblement sense cap forro interior. I si no hi pot ser un forro tèrmic interior adherent, pot servir una micona en es seu exterior, perquè es guardapits interior queda cobert pes tratge. I també es guardapits interior permet separar millor es cos respecte a ses cremalleres des tratge, i de ses seves filtracions d'aigua. 😃 O és pràctic totsol a aigua templada, o per qualsevol pausa a zona de terra templada, mantenint certa caloreta i descomprimir es cos, mentre anam desembotonats de sa part alta des tratge, per exemple en caminar a s'aproximació, o en sortir per a buidar es fems, fer o buidar algun pipí diferent, o si no es vol menjar i beure flotant.

🤔Però sa superposició i combinació d'un tratge i un guardapits pot ser menys funcional que nedar amb un tratge totsol. Es guardapits acumula més gruix en es tronc, i espai entremig de ses peces, i això varia sa flotabilitat, perquè s'atraca es punt de flotació cintura amunt. I també cal que es tratge sigui ample, amb espai per es guardapits. En tot cas, sempre hi ha un poc de desajust i fregs entre ses peces, o podria arribar a acumular massa aigua entremig, que refreda, destorba i torna sa flotació variable. I és important valorar sa compressió, que amb dues peces superposades és major.


🧥🩱👖🧣Si s'utilitza un tratge totsol, podria ser millor si aquest és tèrmic i més aïllant, més gruixat. En aquest cas, sí que es nota molt si es tratge tè un patró encertat. O si es gruix, adherència, sa rigidesa, es forro de teixit i sa flotació son diferents a algunes parts clau des cos.
Per exemple, sa roba pot tenir devers un o dos mil·límetres de gruix a ses aixelles i laterals des cos, braços i part baixa de ses cames. I de tres a quatre mil·límetres en es pit, panxa, cintura, part alta de ses cuixes... També convé més que es coll sigui de  disseny refinat, una micona més estanc i adherent, però flexible per a alenar molt. I igualment ses cremalleres són útils aquí més estanques i aïllades des cos.
I tot això es pot enriquir, sofisticar repecte a ses talles, inclús a mida, o variar es patró. I detalls a ses costures, més estanques o llises. I gruix variable, diferent a parts laterals, anteriors, inferiors, plegs... I hi ha forros, teixits i materials amb prestacions diferents. Per exemple, just sa porció de neoprè pot ser d'un material fabricat més o menys flotant, elàstic, flexible, resistent, reflectant o aïllant de calor, sostenible ecològicament... 🤗 I això crea gran varietat!  I diferències grosses, però a vegades subtils! I convé averiguar aquests detalls, i fer tests de camp, si es desitja valorar es beneficis i detalls, diferenciar amb encert es tratges que a primera vista semblarien pareguts. 😲
Però tant de refinament, especificacions i informacions de tests de camp, es sol trobar, publicitar o oferir de sèrie en es tratges de nedar més tècnics i cars 💰💸 destinats a sa competició esportiva.

Imatge
Imatge
Fems que era submergit i l'he recollit jugant a Femsukí nedant unes hores en remull. Platja de Son Moll, hivern de 2022-2023.


Es tratge de neoprè triat pot ser des tipus per a natació i entrenament a fora de piscina, des que es diuen per a 'natació en aigües obertes', Open Water Swimming (OWS).
Es vestits d'OWS permeten nedar en estils variats, 😉 el que va rebé per a recollir fems surant dispers i entremesclat com una sopa! 😊 Perquè es fems a la mar sovint suren dispersos i freqüents, i si ens hi apropam nedant floten envoltant es cos. I per a recollir-ne així cal realitzar girs i canvis de sentit freqüents. I aleshores és ben adequat un tratge d'OWS, que permet adaptar i variar s'estil de natació.🤽‍♂️🤹‍♂️🏊‍♂️🧜
I aquests tratges d'OWS no floten massa a ses extremitats i ses parts des cos que cal enfonsar per a poder realitzar es lliscaments i impulsions d'estils variats de natació. I no resisteixen o restringeixen tant es moviments a ses articulacions mentre es practiquen aquests estils o ses captures freqüents de fems envoltant es cos. A ses articulacions d'espatlles, colzes, cintura, genolls... 💡🙂 
Peeeero, això no és del tot exacte en tot... Perqué es tratges d'OWS solen ser per a entrenar, no tant per a competir. Són més resistents a es desgast, peró no es cerca tant sa màxima qualitat i inversió de materials. Normalment no hi ha tant de refinament ni es fila tan prim en es tratges d'OWS, ni tants models o equips variats.

A vegades va bé combinar un tratge o peces de swimrun, que és una activitat de nedar i córrer amb sa mateixa roba i sabates de córrrer. És un equip bastant pràctic per a caminar a ses aproximacions, o en sortir de s'aigua a mig trajecte des capfico, per a descarregar fems a sa vorera i tornar a nedar tot seguit. Però ull, que normalment son ben gruixats a sa cintura i cuixes per a córrer. I també a ses peces de sa part baixa de ses cames, molt flotants, per a poder nedar millor amb ses sabates. 🏃🧜‍♂️

🚵‍♂️🏃‍♀️🏊‍♂️També pot ser prou útil un tratge de natació de triatló. Son ben variats i refinats, per a ses seves competicions. N'hi ha fins i tot per a aigua a 12, 10, 8, 6°C... Calculats per a nedar ben actius amb aquestes temperatures a ses seves competicions de menys temps, normalment menys d'una hora. I gairebé sense minva d'intensitat o pausa. No es fan aturades com ses que succeeixen en netejar la mar nedant i recollir fems surant agrupats.
Es neoprè de triatló és gairebé sempre molt 'flotant' a sa cintura i cames. Les manté elevades, esteses i flotants, i això permet nedar amb molt menys esforç. 😘😋 Inclús és així en es seus models dissenyats per a un punt de flotació i equilibri poc modificat. Es que nomen com a models per a natació amb un 'estil natural'. I que son propis de bons nedadors, a qui no els costa tant mantenir sa postura hidrodinàmica horitzontal nedant, i no se'ls hi enfonsen massa ses cames sense voler.
Son tratges optimitzats per a nedar només a crol, idonis pes recorreguts llargs, d'una tirada, amb poques pauses i pocs girs o canvis de sentit. És útil si volem explorar nedant, seguint un recorregut llarg, però amb pocs girs entre racons i fems. 😉 O sigui, per a 'tirar milles' nedant, aturant poc pes fems. 🐳

Però es neoprens de triatló i swimrun a pics dificulten massa nedar variat i a braça. Si ses cames floten molt, costen de davallar per a impulsar.
🤔 En un capfico amb molts fems dispersos i freqüents no convé un tratge que ens condicioni a només nedar en un estil o dos. Per exemple cal poder impulsar 'fent peus i cames' de crol, però també de papallona i braça, o en situar-se inclinat i dret, fent girs parcials i freqüents, acceleracions, anar cap enrera... 🤸‍♀️🤽🙂
I a més, si nedant es flota massa de cames, també es varia s'equilibri estant aturat, quan es fa un descans o en una pausa. Flota menys i es puja menys es cap i es pit, pel què relativament els davallen respecte a sa resta de cos. I si sa flotació de sa part inferior des cos és prou grossa, podria complicar elevar es cap per a alenar en un descans aturat surant horitzontal, panxa amunt o avall. 😮 I convé saber-ho, perqué al llarg d'una diada nedant es practica o necessita algun descans hortizontal imprevist, i aleshores serviria tenir accessible i prest es tub de respirar o algun sac boia on recolçar-se còmode. 🧘‍♀️🏊‍♂️🤿

Imatge
Imatge d'AEMET, reduïda a poca qualitat.
Exemple de temporal extrem: alguns des rècords de precipitació de sa borrasca Juliette, febrer 2023. Per mi que a Bunyola més de 180 l/m²... I es superaren rècords de neu en almanco quatre dècades, amb gruixos aprop de tres metres en es cims, o un a zones altes habitades, i més per acumular-se en escorrentia, agrupar-se o decantar. Junt amb ràfegues de vent de nord de més de 120 km/h. S'afectà a uns 400.000 arbres. I a la mar no fou tan extraordinari, no era de sud ni oest, era de nord, però així mateix tenia prou onatge de component de fons, potser uns cinc o sis metres.🏊👌 El més indicat per a capturar fems nedant podria ser una combinació de peces per a OWS. Si no, de triatló o swimrun, corregint tanta flotació equilibrada, per a un estil de natació realment ben natural, que no sigui més flotant a ses cames. Normalment si no, tenen més de 2mm a cames, més de 3mm a cuixes o cadera...
Però si es va a explorar recorreguts llargs, aleshores es poden triar es més comuns de flotació natural, que tot i que no es digui, és prou flotant a sa cintura i amb ses cames de 3 mm...
I més succeeix a la resta de tratges de triatló, sa gran majoria, que encara són més de nedar amb molt suport baix, elevant bastant sa cintura i peus. Però ull, que amb ells es neda amb una mena d'efecte com de ser una taula de surf, o un matalàs inflable. Que ens frena per a girs estrets, fer marxa enrera... O una mena d'efecte "tente en pie, o tentetieso", però al revés, que ens tomba, i ens frena poder netejar estant vertical, mantenir-se en joli, enjòlits...

Hi ha pocs tratges de natació refinats en alguns detalls que convenen per a nedar durant hores. I a vegades cal combinar peces, triar vestits de dues peces,💡 o personalitzar parts de forma creativa i casolana...🪡🧵  🤔No és ben bé com per exemple amb sos equips per a busseig tècnic i per a immersions llargues i fredes (no de nedar en superfície). Que serien activitats per a més baixa intensitat d'esforç i menys moviment.🧘‍♂️ I així deçà és més viable i comú, de sèrie, trobar tratges més secs i estancs de busseig. I tenen més varietat d'adaptacions per a fer pipí. O fins i tot és factible afegir-hi peces més rígides, per exemple amb calefacció elèctrica! 😋🥴

Imatge
Calabruixada acumulada arran de mar. Tardor de 2021.

🏄‍♂️ 🧗‍♂️🤿🛶🛟
Si fa poc fred, o es neda poca estona, pot bastar una roba llarga elàstica de natació, molt emprada de protecció solar i de meduses.
També es podrien arribar a emprar vestits d'aigua de moltes altres activitats. Per exemple es pot solucionar alguna neteja puntual nedant, desplaçant-se poc surant, just amb un neoprè de surf, kitesurf, snorkeling, barranquisme, navegació, busseig, apnea, pescasub... 🧗‍♀️🏄‍♀️🤿🎣🪁🚣‍♂️⛵ Però aquestes alternatives puntuals no van tan bé per a nedar surant estona. Si es neda prou potser ja va millor dur roba d'OWS, o si no, de swimrun o triatló.
🤿🐋 Per exemple, es vestits d'immersió d'apnea o pescasub són més estancs o cálids i per a poca intensitat d'esforç, amb patró i materials de flexibilitat o resistència diferents. Però solen tenir massa gruix a llocs clau per a sa natació surant, com per exemple a ses espatlles i laterals des tronc. Amb ells costa bastant impulsar amb sos braços. Tenen ses extremitats i articulacions relativanent més gruixades, rígides o flotants, i frenen més sa flexió des braços i cames. I floten tant que cal fer més força per a enfonsa'ls en impulsar i nedar per sa superfície. I tot això afecta a s'equilibri i sa dinàmica de flotació general. Van pitjor per a moure o baixar sa cadera i ses cames en ets estils variats de natació, a sa braça, es girs àgils surant, en inclinar-se, a ses frenades o acceleracions, en nedar cap enrera... 🤔 Per tant no va tan bé per a capturar fems a raconets estrets i poc fondos. I també es frena més es moviment des braç per a sa captura manual freqüent i àgil, quan apareixen molts de fems petits flotant junts com en un nigulet. A més, sa roba d'apnea és dissenyada per a una activitat de menys freqüència, volum i intensitat de flux respiratori que sa natació. I en ser un vestit més sec i cálid, és més rígid o compressor, i això esgota encara més quan es practica neteja nedant surant amb més intensitat d'exercici i ventilació respiratòria. I més de similar quan es neda, tresca i grimpa per sa vorera...

🏊‍♂️🤸‍♂️
A vegades es podria triar una aleta una mica més llarga, no d'entrenament de natació ni retallada, sinó ja tan llarga com d'snorkeling, busseig o apnea. Per a netejar a distàncies molt curtes, amb potència i velocitat. I recollir fems separats uns metres entre sí. Amb pocs cicles d'impuls de braços a aigua per a manipular o capturar.
🤔 Una aleta normal o llarga no serveix tant. Normalment es requereix fer més cicles freqüents impulsant amb sos braços, i desplaçar-se girant entre fems abundants rodejant aprop es nedador, com formant un nigul o estol dens i gros. Ni aquesta aleta llarga va gaire bé per a trepitjar sa vorera, ni grimpar entre roques. Ni per a nedar àgil girant entre raconets estrets, on cal fer canvis de direcció en molt poc espai.

Una situació peculiar és quan molts fems van apareixent a un metre o dos de fondària. I per a netejar-ho cal submergir es cos breu i repetit, menys de cinc segons potser. Almenys submergint es cap, encara que es peus freguin sa superfície de la mar. 🤔 Aleshores pot ser útil es tratge de natació més estanc, sobretot a sa cremallera i en es coll.🥶
I si es fems submergits son molts i acumulats a una sola zona a un o dos metres de fons, potser serviria un petit llast a sa cintura. 🤔 Però es pes sol ser un llast, en sentit figurat, no només literalment... Només ho empraria si no enredés massa estotjar o penjar es plom des sac boia, ni a sa pràctica i trajectes nedant surant. O sigui, ho empraria més quan es neteja només en un punt i de fems submergit.

Imatge
Imatge
Imatge
Femsukí de nedar i grimpar vorejant amb sacs boia de Cala Lliteres a Cala Agulla, amb roba tèrmica de natació en aigües obertes de ~1'5-3'5 mm. En aigua a ~13'8-14'2°C, però durant poc temps pes racons més freds. S'activitat principal durà unes tres hores, però vestint banyat unes quatre. 😘 Amb un bany tooot petitonet final sense roba. I ja després, canvi a roba seca i anar separant es fems per a papereres i contenidors aprop sa vorera. 😉 I aquest dia tampoc no vaig trobar billets de 50 euros, hi, hi... 🤗 Es fems més voluminós, electrònic o reutilitzable quedà a la vista per allà aprop, arrecerat d'ones i vents, destacat apart, vistós o mig senyalitzat. Accessible per a serveis de neteja urbana. Dg 12 febrer 2023.


I ja és un altre tema, ben diferent, no de natació, sa pràctica de netejar submergit més freqüent i bastant més temps que cinc segons, submergits inclús durant minuts. On encaixarien millor es tratges i equipaments típics d'apnea (immersió a pulmó), pescasub (pesca subaquàtica) o es de bussos o submarinisme. I és bona afició, perquè mar avall així deçà també es treu mooooolt i de toooot fent submarinisme! 😲🙂 Però no és un tema de natació, sinó de desplaçar-se en immersions. Seria per a escriure a altres missatges, temes o històries! 🤗
I també és una altra història quan es neteja fent surf a rem, navegant, o terra amunt, grimpant i nedant per torrents amb prou aigua i gorgs freds. Son pràctiques diferents, on va millor un vestit d'aigua amb detalls apropiats per a cada entorn i activitat...

Imatge

Es deport (esbarjo) de sa natació i grimpar atén d'aprop es fems descontrolats que van apareixent o ocultant-se freqüentment, surant dispersos en estols marins, o acumulats a raconets poc fondos i ses voreres. 🙂
Nooooo és com netejar es fons de la mar més fonda!
A sa superfície o a flor d'aigua es fems marins s'acumulen o dinamitzen més amb ses corrents! S'hi degraden més i ràpid, il·luminats pes Sol i es contrast de temperatures. 🌬🌦🌜🌡🌊 I a ses voreres se capolen i s'esmicolen ràpid! Estan més implicats en interaccions i erosions mecàniques potents que els desgraden, copejats amb estructures de sa costa, embolicants a plantes, o picotejats per escoletes d'animals... I viceversa, es fems suquí també afecten a tot això!
I suquí abunda i s'acumula més fems acabat d'arribar a la mar, més nou i sencer, amb més contaminants 'per sempre', menys cobert de vida. 😊 Es fa més accessible i viable observar i recollir es fems en un bon moment.
I practicar sa neteja grimpant o nedant per sa vorera també aporta un tipus d'exercici i entreteniment prou dinàmic i variable! 😃

I vet aquí que fins i tot 😉 hi ha rumors de què algú molt àgil per sa vorera un dia va aconseguir capturar fems en un moviment llegendari! Que perseguí i capturà un fems rodolant, 🤸‍♀️ en caçà d'un bot un altre volant, 🤹‍♂️ i en caure a s'aigua en pescà varis flotant i de submergits!! 🧜‍♂️  Tot d'un pic!! 😃 Hi, hi‼️☺   
😉🦸‍♂️ Seria com un Ronaldinho, 🦹🧜‍♀️🧚‍♀️🧞‍♀️ sa gimnasta Simone Biles o es comediant saltimbanqui Harold Lloyd⁉️😉😊

Imatge
Ets animals i persones varien de comportament quan va arribant es fred i sa tranquil·litat, lluny de sa massificació. Quan ses platges urbanes son més adequades per a què ens passegin es cans. Però ull si tornen un pipicà de popós enterrats a 'arena' o grava flonja de pedreta rodonenca, perquè és delicat caminar-hi, asseure o nedar-hi! 🤮
Un dia de fa anys, en aquesta platgeta n'hi havia 💩 almanco cinquanta a la vista! 🤢 I com què a sullà hi havia unes restes de canyes acumulades, serviren de banderí, per a senyalitzar-ne dotzenes! I així marcar-ho de forma pràctica, una mica gràfica, 😳 però actuant expressant, inclús còmic‼️😊És pràctic conèixer sa limitació i es benefici de cada roba i equipament, perquè pot servir per a variar amb encert, i adaptar-se jugant passant gust. 🙂
Segons ses circumstàncies, a pics costa apreciar quin equip és es més idoni. Va bé experimentar, variar i combinar opcions, o inclús fer adaptacions personals casolanes. 💡 I és com una recerca i estratègia això de conèixer, triar i experimentar entre equipament per a un ús alternatiu com és sa neteja nedant. ❤🐧🦠🐟💚
A més sa disponibilitat dets equips i models depèn des preus i des mercat, del més demanat, de ses tendències i estils més practicats.🧩💰
Per sort es material i ses pràctiques han variat bastant en unes dècades. Hi ha més gent variada que ho coneix o s'apropa a fer activitats i capficos a la mar d'hivern, i van apareixent opcions. 😃

Salut i bons capficos
curiosos cuidant i gaudint!
🙂


ImatgeAquests hams eren en s'arena a devers uns metre de profunditat, enfront des centre de sa platja urbana.
Era hivern, però podien ser un risc per a sa gent que neda tot l'any, pel que convenia submergir-se i treure'ls de s'aigua.
Fent broma, si caminant per dins s'aigua o nedant aquí m'enganx aquests hamots, 🤔 seria pesca fantasma!? 😉Imatge
A dalt i abaix, fotos de dos munts de jugar nedant i grimpant amb sacs boia. De fems suquí Na Ferradura. La mar era baixa, amb minves o baixes. Aigüa a ~14°C. Aire en calma i entorn assolellat, es dilluns 20 febrer 2023.
Imatge
Imatge
Es conjunt de sa peça de fibra és dens degut a es canvi de marxes, s'eix i s'hèlix. Era submergit a uns pams de fondària, a mal lloc, entre esculls i afectant un entorn únic i delicat. Extret surant, i traslladat nedant amb sos sacs boia. Fa poc més d'un any que se separà des motor pesat i intern que encara és a sullà. I aprop hi ha altres peces encaixades similar, que son pesades i denses, des casc o un motor auxiliar, de dos velers embarrancats un estiu fa uns anys. I més restes, per exemple unes tuberies de plàstic ben gruixades i grosses, mig enterrades. Per mi que d'antigues baixants d'aigües residuals, abandonades, molt comunes per sa costa.
Imatge
Detall de foto i fems explicat fa anys, a viewtopic.php?p=18387&sid=3ab75bcb8c015 ... fdb#p18387Nota: Ses dades informàtiques dets arxius de ses imatges corresponen a sa seva darrera edició o còpia. Potser no coincideixen exactament amb sa imatge original (data i hora de captura, nom d'arxiu...)
Aquest tema s'aprofita millor si s'és comprensiu i generós llegint. Potser està reeditat aquí mateix, a sobre des que hi començà com un esbós de guió casolà, més difícil d'entendre que un telegrama, hi, hi... Teclejat amb dificultats ergonòmiques, amb un mini teclat virtual tàctil de pantalleta que es penja. En un concert improvisat a dos dits grossos, potser mig coixos, banyats, freds o amb feridetes curant.🤷‍♂️🙂
Els crèdits de text i imatges d'aquest missatge que no són propis s'indiquen al seu peu.
Les imatges i text propis es mostren en obert i públicament aquí amb tots els drets reservats. No es permet copiar-les, estotjar-les, emailar-les, ni en privat, sense permís únic i individual per escrit. Mai a publicacions, xarxes ni missatgeria lucratives privatives. Especialment, mai a Facebook, Meta, Twitter, X, tiktok, Telegram, Signal, Watsapp...
Tord blau l’ha editat per darrera vegada el dia: dc. juny 26, 2024 9:37 am, en total s’ha editat 19 vegades.
Tord blau
Member
Entrades: 87
Membre des de: dl. feb. 22, 2021 1:41 am

Temperatura marina, fauna i capficos jugant cuidant voreres

Entrada Autor: Tord blau »

Restes després de sa borrasca Juliette
Imatge
Crèdits imatge: WINDY.com
Ràfegues de vent de sa passada final de sa borrasca Juliette (previsió d'unes hores abans) Febrer 2023.


Imatge
Animal mort a platja urbana, observat dies després de sa borrasca Juliette. En vag avisar i senyalitzar, i es serveis professionals ho recolliren prest.
Si no incomoda massa veure-ho, es contrast emocional de sa imatge pot ajudar a sensibilitzar des temporals extrems pes canvi climàtic.


Imatge
Fems recollit nedant aprop de s'Agulló, a sa seva vessant de Cala Agulla. Quasi tots eren pes fons marí, entre roques, arena i restes de posidònia. Ds 11 mç 2023.

Sullà pes fons submergit hi havia més fems de fibra de vidre. Es tros més gros vist faria uns quatre metres quadrats de mida mal presa.
Imatge
(PS: Ses restes des casc desenterrades es 2024 després de sa tempesta Dorothea)
Semblaven trossos des casc d'una embarcació petita espenyada anys enrere. Que s'han desenterrat i alliberat ara amb sos temporals d'ones.
Eren per devers sa zona marcada en aquests mapes:
Imatge
Crèdits d'imatge: Govern de les Illes Balears a https://ideib.caib.es/ Més detalls a sa llegenda (foto editada, a menor resolució)
Imatge
Retall de mapa d'OpenStreetMap. Llicència CC BY 4.0.
És a 3 m de fondària, aprox a ses coordenades GD (LAT, LNG) 39.7250, 3.4534 / GMS 39°43'30"N, 3°27'12"E (WGS 84)
És un fons d'arena entre roques polides, sense ocultar entre plantes o altres formacions grosses de vida creixent a la vista. S'arena s'hi va desplaçant vertical, potser devers un metre.
Pes voltants hi ha almenys dos pesos morts de fondeig de fa anys amb s'anella metàl·lica sencera. Un és una pedra quadrada enterrada, i s'altre és un cilindre gros de ciment, potser d'uns 50 litres, si no ho record malament. I hi ha restes d'un ancoratge de cinta fermada a sa roca, potser de fa anys.
Imatge
(PS: Ses restes des cilindre desenterrades es 2024 després de sa tempesta Dorothea)

Si hi ha bona sort de moviments d'arena, i aquest fems no s'enterren o s'encaixen massa, també es podrien apropar a sa vorera. Per a tornar-ho més accessible a serveis de neteja comuns. Sa peça major es podria moure tira-tira nedant amb equipament lleuger, elevant-la amb ajuda de sacs boia surant i politges. O entre varis nedadors de forma veloç, de forma pareguda a com es mou una ala planejant.
Imatge
Aleshores aquest racó estava arrecerat des vent, i sa temperatura de s'aigua marina a sa vorera ja pujava a un 14-15°C.
Sa temperatura marina superficial ha anat davallant fins a finals de febrer o primers de març. Pes març frena sa tendència i ja va ascendint.
Ja ve sa primavera! 🙂
Imatge
Bons capficos jugant cuidant la mar! 🙂

.........
PS, Dia 7 d'abril recollint fems allà mateix, nedant sense tratge uns 45 minuts en aigua ~16°C. Una mostra del que hi havia:
Imatge
Imatge
S'arena des fons a dos i tres metres s'havia mogut prou allà. Possiblement ses restes de fibra de vidre grosses desenterrades amb Juliette explicades aquí abans, han tornat a quedar cobertes d'arena..
Supòs que s'arena es desplaçarà i es desenterraran de nou i similar, quan hi entrin unes ones amb sa fondària i direcció convenient. Però pot torbar-se molts mesos, anys, o no...Nota: Ses dades informàtiques dets arxius de ses imatges corresponen a sa seva darrera edició o còpia. Potser no coincideixen exactament amb sa imatge original (data i hora de captura, nom d'arxiu...)
Aquest tema s'aprofita millor si s'és comprensiu i generós llegint. Potser està reeditat aquí mateix, a sobre des que hi començà com un esbós de guió casolà, més difícil d'entendre que un telegrama, hi, hi... Teclejat amb dificultats ergonòmiques, amb un mini teclat virtual tàctil de pantalleta que es penja. En un concert improvisat a dos dits grossos, potser mig coixos, banyats, freds o amb feridetes curant.🤷‍♂️🙂
Els crèdits de text i imatges d'aquest missatge que no són propis s'indiquen al seu peu.
Les imatges i text propis es mostren en obert i públicament aquí amb tots els drets reservats. No es permet copiar-les, estotjar-les, emailar-les, ni en privat, sense permís únic i individual per escrit. Mai a publicacions, xarxes ni missatgeria lucratives privatives. Especialment, mai a Facebook, Meta, Twitter, X, tiktok, Telegram, Signal, Watsapp...
Tord blau l’ha editat per darrera vegada el dia: dl. juny 24, 2024 10:39 am, en total s’ha editat 9 vegades.
Tord blau
Member
Entrades: 87
Membre des de: dl. feb. 22, 2021 1:41 am

Fauna d mar/animalades(+fotos)

Entrada Autor: Tord blau »

Fotos d'animalons marins, algun invertebrat,
i d'algun animalot, i "animalades" -ehem... 😉
I d'efectes meteorològics cuidant la mar nedant i grimpant.


A Capdepera, sa majoria de fa poc, i algunes de fa mesos.
Ou de tauronet ressec, fallit, sense fer eclosió. Ses onotes el van treure de la mar.
Imatge
Imatge
Imatge
Després de sa foto es va deixar allà on es va trobar, a sa vorera marina eixuta.


Una morena caçant a un racó estret. Entre esculls durant una minva, quan la mar estava baixa per un anticicló d'hivern.
Imatge
Imatge
Imatge
Era un mal moment i lloc per a destorbar-la.
😉Aquest animal ja és més gros i actiu que s'ou de tauronet!


Erosió de platja per ses ones, avariant s'emissari d'aigües residuals, fa un grapat de mesos:
Imatge
Imatge
El començaren a reparar en pocs dies:
Imatge
Imatge


Flor vista entre cocons des parc natural:
Imatge


Flocs de fils de pesca que rodolaven pes fons submarí:
Imatge
De tant en tant s'enganxen a formacions, plantes, algues... I amb so vaivé de ses ones ho arrabassen, esmicolen i maten. I així durant anys continuen rodolant i practicant pesca fantasma. I a devora, alguna cosa més, com d'animals gamberros. 😉
Imatge


😉 I hi havia molts més "souvenirs". En mostr uns pocs més de sa zona o aprop.

●Un fems recollit trescant:
Imatge
Imatge
Havia estat durant molts mesos a la vista, just a davall es passeig voramar.

●Cadires "submarines":
Imatge
Imatge

●Esquitx de tovalloleta "submarina":
Imatge

●"Roda submarina". La vaig pescar amb fils penjats des de sacs boia surant a sa superfície. 🏊
Imatge
Està decorada per a no desanimar a qui ho vegi passejant.
🌬⛈️☃️🌊Meteorologia remoguda de finals de febrer, pes contrast de s'aire des nord que arriba amb temperatures gèlides a gran alçada, i la mar aquí menys freda a davall
Previsions de dia 27, per as 28 febrer de 2024, de sa borrasca Dorothea:
Imatge
Ones previstes per a les 13h.Crèdits: AEMET www.aemet.es
Imatge
Ràfegues previstes. Crèdits: WINDY www.windy.com

Aquesta borrasca Dorothea d'enguany aquí Mallorca no provocaria tant de vent, fred, precipitacions, i ones de fons com Juliette, des mateixos dies de l'any passat. I és una mar de menys ona de fons, més proporció d'ona de vent. I és de nord, que es una direcció i vaivé as que aquesta costa està avesada i no l'afecta tant.


Però farà mala mar, no convé atracar-s'hi massa:
Ses ones màximes esporàdiques sorprenen més que s'ona major durant s'episodi d'arribada dets efectes de sa tempesta. S'instant d'arribada de ses ones màximes és més per atzar, incert, i suceeixen pocs pics as dia o episodi.

S'ona màxima pot superar el doble d'alçada que sa major, sa que indica es mapa, molt més freqüent.
També superen aquestes alçades ses ones que van xocant a sa vorera exposada i ses rompents. I molt més ets esquitxos i aerosols, allà on els espitja es vent.
Ses ones més altes i de fons també sorprenen perquè aixequen noves pedres des fons. O inunden a llocs diferents, amb molt més retorn d'aigua arrastrant de terra cap la mar.
I aleshores es pot patir lesió evitant i travelant per una ona, o un esquitx d'aigua imprevist, i una pedra esquitxada, es flux inundant...


............................... PS: ................

Imatge
Imatge
Fems recollit nedant després des temporal de Dorothea. Hi ha alguna resta de vela blanca, des veler embarrancat es desembre més as nord de Cala Agulla. I ha destapat el que hi havia enterrat o incrustat en es fons. Com sa peça grossa de fibra de vidre i resina sintètica, ⚓️ d'una embarcació embarrancada es 2020 a un calonet pes sud.
😉 I s'hamaca colorida, es cendrer de coco i es trabuc de pim-pam-pum de jugueta, està claríssim, serien d'un pirata, o un corsari! 🏴‍☠️Imatge
Imatge
Imatge
Imatge
Roca amb algues i es foradets des cucs marins de vermet mediterrani Dendropoma petraeum (espècie protegida, amenaçada vulnerable)
I a devora, hi havia plastiaglomerat / plastitar/ plasticrosta
i vernis / betum de petroli/ chapapote..
Imatge
Plastipedra de plàstic cremat/incinerat.


Imatge
Imatge
Fems recollits nedant de 0-2m de fondària. Sa bossota groga també... Però el més gros estava mig enterrat o incrustat, i hi ha quedat, per a un altre dia...


Imatge
😉Ull amb sa fauna felina submarina!😁


Imatge
Imatge

Nota: Ses dades informàtiques dets arxius de ses imatges corresponen a sa seva darrera edició o còpia. Potser no coincideixen exactament amb sa imatge original (data i hora de captura, nom d'arxiu...)
Aquest tema s'aprofita millor si s'és comprensiu i generós llegint. Potser està reeditat aquí mateix, a sobre des que hi començà com un esbós de guió casolà, més difícil d'entendre que un telegrama, hi, hi... Teclejat amb dificultats ergonòmiques, amb un mini teclat virtual tàctil de pantalleta que es penja. En un concert improvisat a dos dits grossos, potser mig coixos, banyats, freds o amb feridetes curant.🤷‍♂️🙂
Els crèdits de text i imatges d'aquest missatge que no són propis s'indiquen al seu peu.
Les imatges i text propis es mostren en obert i públicament aquí amb tots els drets reservats. No es permet copiar-les, estotjar-les, emailar-les, ni en privat, sense permís únic i individual per escrit. Mai a publicacions, xarxes ni missatgeria lucratives privatives. Especialment, mai a Facebook, Meta, Twitter, X, tiktok, Telegram, Signal, Instagram, Whatsapp...
Tord blau
Member
Entrades: 87
Membre des de: dl. feb. 22, 2021 1:41 am

Cavallet marí afectat

Entrada Autor: Tord blau »

.


Imatge

Cavallet marí afectat a crepuscle càlid

Es primers dies de juliol són ben llargs, es crepuscles i sa claror s'endinsen a sa nit i l'escurcen. Es Sol encara es pon més tard de les nou i quart. I enguany han arribat més pluges i calitja amb pols. I mar alta i rissagues, d'ones marines de fronts, llargues i ràpides sense vent, sorprenents, com una mena de meteotsunami. I nits de calors tropicals continuades, que limiten es descans, sa recuperació, s'adaptació o enfortir-se.
S'aigua calenta anima a nedar estona. Sa vida marina de ses voreres se sent activa, amb fam que envalentona i descobreix es cranquets, peixets, pops... Amb altres residus surant, de sa massificació i escorrenties, que s'acumulen a vessants amb so vent entrant, i a ses voreres altes a recer des vent sortint. I s'oci i turisme grossos destorben, amb més comportaments fora corda o interessats, de deixadesa... De renous, banyistes, embarcacions, sustos, llums de nit... Es torna un entorn de costa que destirota animals marins i aus, as descans, a sa son...

Hi ha llum natural durant hores, però costa més improvisar ses fotos en ets imprevists si són durant es crepuscle, i en ets entrants remoguts, o a s'ombra de ses voreres altes... O en enfocar es retrat netejant la mar nedant, per haver-hi més terbolor o brutor flotant, i en no voler emprar un flaix, per a no destorbar, o si hi ha grumers amb filaments uticants...
A s'auba i es capvespres es van observant animals marins silvestres en circumstàncies peculiars. O per exemple, ses rajades i espets s'atraquen i es veuen fàcil a aquestes hores amb llum, i més animals atrevits... I altres coses que costen d'explicar, entendre o de creure, inclús amb una foto. Que també poden ser situacions desagradables...

Imatge
Crèdits imatge: adaptat de https://caib.es/sites/espaisnaturalspro ... ant-21675/
Localització des cavallet marí afectat a zona marina d'ús limitat des parc natural.

Avui semblà que ses ones, junt amb alguna àncora o es descart d'una pesca, havien atracat i acumulat un estol flotant de residus tòxics enganxosos i vegetals arrancats des fons.
Entremig des fems hi havia atrapat un peix cavallet de mar (Hippocampus hippocampus?) A sa zona marina d'ús limitat des Parc natural de la Península de Llevant es capvespre de dimecres 3 juliol de 2024.
Aquesta mena de peix normalment és fugisser, mimètic, i s'està a més fondària. A pics en veia un parell de petits lluny durant un intants, pocs segons, pujant i baixant aferrats a ses fulles d'una mata grossa de posidònia.

Es peix semblava fatigat, pentura intoxicat per algun residu o lesionat per un trauma o si el pujàren ràpid enganxat... Estava mig embolicat i enganxat a dedins un floc de residus adhesius i de fibres, de fils, cordes i restes de tovalloletes o pedaços bruts, amb una capa de greix, una pasta groguenca amb un poc de vernis o taques d'olis, i bolletes de plàstic velles, algunes com de suro blanc.
Astorava veure així a aquest animal tan rar i bell. :shock:
Es floc brut amb so cavallet marí atrapat surava entremig d'un estol de fems. De bosses i fils flotant, bocins de films de plàstics incolors vells, suro blanc, fulles i tiges verdes de posidònia amb una altra planta marina amb ses arrels, sa Cymodocea nodosa i algues ramificades d'herba saupera amb ses seves bolletes surant.
A més, devers una dotzena de grumers urticants Pelagia noctiluca ho envoltaven tot! S'apropaven a menys d'un metre de distància des floc. Fregaven es plàstics amb uns tentacles de filaments de menys de dos pams, que anaven perdent. Però ses meduses estaven vives, s'atracaven fent voltes i passades per sobre. M'ha semblat que ens notaven o assetjaven, a mi i as cavallet marí! :!:
Idò, vaja cosa rara i delicada! :o

Imatge
Es cavallet marí, ja més net. En mostr dues fotos on se'l reconeix. Sense flaix, comprimides i editades elevant llum i color.

Amb cura he anat aclarint sa zona i he separat es floc amb so peix respecte de sa zona ombrívola de grumers i s'estol des fems flotant.
Hi he nedat i netejat en uns quants trajectes, i amb esperes, observant-ho, tira-tira, i molta precaució. Jo anava mig protegit des grumers (i des youtubers, tiktokers... 😉) amb so cabell llarg, barba i bones ulleres de nedar. Però sense aletes, ni tratge ni guans, poca broma! :twisted:

Després, a lloc amb més llum, espai lliure, es floc aclarit, es peix s'hi ha alliberat de ses restes grosses. Però li han quedat unes fibres fines aferrades i grumolls de greix. I per a això, l'hi he atracat a sa pell uns films suaus de plàstic relativament nets i flonjos, sense ferir, amb cura... I es greix brut s'hi ha anat tranferint! 😀
Finalment, es plastiquets bruts adherits han anat cap a fora, esquitxats, o els he separat amb so tacte, i amb un flux molt fort d'aigua.

Es cavallet ha quedat lliure, vegeu ses fotos. Bastant net de ses fibres de tovalloletes, greix i oli o vernis! 😄


Suggeriment
Imatge
Imatge
La Ponyo al penya-segat (2008) Hayao Miyazaki. Producció de Studio Ghibli.
Una pel·lícula entranyable, bella i acurada.
GRATIS clicant a https://www.ccma.cat/3cat/la-ponyo-al-p ... o/6290413/ fins el 02/10/2024

🎁🏊‍♂️ 💕🦤🦎 🐠🦈🐙 🦀🐳 🦐🐞 🐝 💐 🪺
Imatge

Es poden fullejar més temes similars en es fòrum, per exemple a:

🧜‍♀️🌾Posidònia, olives de mar, sirenes, foques...
➡️ viewtopic.php?t=4900

🤹Cuidar litoral. Neteja nedant amb sacs boia i grimpant. Info, provant trucs, històries
➡️ viewtopic.php?t=4769

🤖Art d'IA per a inspirar, i cuidar es litoral jugant
➡️ viewtopic.php?t=4866

🪣Fems marins recollits jugant grimpant i nedant. Estiu/tardor, 2022
➡️ viewtopic.php?t=4870

🧺Fems marins recollits jugant grimpant i nedant. Primavera, 2023
➡️ viewtopic.php?t=4911

🐚Bitxos marins i esbarjo cuidant es litoral nedant i grimpant
➡️ viewtopic.php?t=4872


Imatge

🏖💚🎁🏊🤹 🐡🐟 🦀🦞 🐙🦑 🦐🪸🪼 🐬


Nota: Ses dades informàtiques dets arxius de ses imatges corresponen a sa seva darrera edició o còpia. Potser no coincideixen exactament amb sa imatge original (data i hora de captura, nom d'arxiu...)
Aquest tema s'aprofita millor si s'és comprensiu i generós llegint. Potser està reeditat aquí mateix, a sobre des que hi començà com un esbós de guió casolà, més difícil d'entendre que un telegrama, hi, hi... Teclejat amb dificultats ergonòmiques, amb un mini teclat virtual tàctil de pantalleta que es penja. En un concert improvisat a dos dits grossos, potser mig coixos, banyats, freds o amb feridetes curant.🤷‍♂️🙂
Els crèdits de text i imatges d'aquest missatge que no són propis s'indiquen al seu peu.
Les imatges i text propis es mostren en obert i públicament aquí amb tots els drets reservats. No es permet copiar-les, estotjar-les, emailar-les, ni en privat, sense permís únic i individual per escrit. Mai a publicacions, xarxes ni missatgeria lucratives privatives. Especialment, mai a Facebook, Meta, Twitter, X, tiktok, Telegram, Signal, Instagram, Whatsapp...
Respon