L’any 1980 el GOB va promoure la declaració de la finca de La Trapa com a Refugi de Caça, sobre el marc legal de la llei estatal (1/1971) de caça. D’aleshores ençà la nostra entitat ha ajudat a molts propietaris a seguir el mateix camí.

La pràctica de la caça és una activitat amb unes implicacions ambientals importants en el nostre territori, ja que és poca la superfície forestal i rural on no es pot caçar (alguns parcs naturals, penya-segats costaners i refugis de fauna) i d’altra banda el nombre de practicants és molt elevat (unes 17.000 llicències a Mallorca).

Amb aquest panorama, d’alta pressió cinegètica i pocs indrets on no es caça, la figura del refugi de fauna sembla una bona eina per facilitar indrets on les espècies cinegètiques puguin viure tranquil·les.

 

Què és un refugi de fauna?

És una zona on està prohibida la caça per motius de caràcter biològic, científic o educatiu, amb la finalitat d’assegurar la conservació de determinades espècies de la fauna silvestre. Aquesta figura legal està regulada per la Llei 6/2006 de caça i pesca fluvial, i pel Decret 72/2004 pel qual es regulen els plans tècnics i els refugis de caça.

 

Per què són necessaris?

A l’illa de Mallorca es pot caçar pràcticament arreu, i el nombre de persones que practiquen la caça és molt elevat. Per això és necessària una xarxa d’àrees on les poblacions d’animals estiguin lliures de la pressió cinegètica i puguin recuperar-se fins als nivells que els ecosistemes puguin mantenir.

Amb aquesta figura es preserven de la caça les poblacions d’espècies cinegètiques que viuen a la zona, i a la vegada es potencia la recuperació del conjunt de la fauna com a conseqüència de la millora en les condicions de tranquil·litat.

Els terrenys de caça veïnats es veuen igualment beneficiats, en incrementar-se naturalment les seves poblacions cinegètiques gràcies al paper de centres de producció i dispersió que exerceixen els refugis de fauna.

 

fulletó refugi 2017 2

 

Quines limitacions implica?

Queda prohibida la caça de forma general i per a tothom. No obstant, cas que sigui necessari i a petició del titular, es podrà autoritzar el control biològic de determinades espècies per danys a l’agricultura o a la massa forestal. No té cap efecte sobre altres aprofitaments ni activitats.

 

Quin és el marc legal?

Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006 sobre la caça i la pesca fluvial a les Illes Balears. [pdf]
Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial. [pdf]
Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els refugis de caça a les Illes Balears. [pdf]

 

A qui correspon la iniciativa per declarar un refugi?

La declaració podrà realitzar-se d’ofici, a instància del Consell Insular, dels ajuntaments o de la propietat. També es podrà realitzar a instància de persones físiques o jurídiques de caràcter científic, educatiu o mediambiental, de conformitat amb la propietat. Gairebé tots els refugis declarats a terrenys privats a Mallorca s’han fet a instància conjunta del GOB i els propietaris.

 

Hi ha una superfície mínima?

És necessari un mínim de 10 hectàrees (14 quarterades), d’una sola finca, o de diverses sempre que siguin contigües.

 

article refugis busqueret 4

 

Quina documentació se necessita?

Per a la tramitació s’han d’aportar aquests documents:

- Fotocòpia de les escriptures o nota registral de les parcel·les.
- Fotocòpia del DNI dels propietaris de les parcel·les.
- Sol·licitud de segregació del vedat de caça (cas de formar-hi part).
- Sol·licitud de declaració de refugi de fauna.
- Informe biològic (realitzat pel GOB, sense cost pel titular).

 

Què costa declarar un refugi?

El Consell de Mallorca implantà el 2012 dues taxes per a la tramitació i manteniment dels refugis de fauna:

- Taxa de tramitació: 42,14 €
- Taxa de matrícula anual: 17,56 €/Ha/any. La taxa es redueix a 4,39 €/Ha/any (bonificació del 75%) si s’acredita la funció social del refugi.

 

Quines són les obligacions del titular?

A part de complir la prohibició de caçar, el titular del refugi ha de:

- Senyalitzar el perímetre del refugi amb les plaques corresponents (Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics).
- Abonar les taxes corresponents.
- Presentar una memòria anual que justifiqui el compliment dels objectius de conservació. En cas que el refugi s’hagi impulsat en col·laboració amb una entitat de conservació, serà aqueixa la responsable d’elaborar i presentar la memòria. El GOB assumeix aquesta responsabilitat, sense cap cost pel titular.

 

Més informació

Et deixam aquí dos vídeos informatius sobre els refugis de fauna, amb testimonis de propietaris.

24.12.2021

Impulsant els refugis de fauna a Mallorca

GOB Mallorca

GOB Mallorca

Des de fa 4 dècades, el GOB impulsa a Mallorca la creació de refugis de fauna. Són àrees on la caça està prohibida, amb l'objectiu de facilitar a la fauna silvestre unes millors condicions de seguretat i tranquil·litat per tal que es pugui recuperar. Els refugis de fauna promoguts pel GOB són propietats privades, sovint d'agrupacions de petits propietaris, que col·laboren amb nosaltres per impulsar aquesta figura de protecció.
161
10
0
0
0

09.02.2022

Refugis de fauna, reportatge a Méteo (IB3)

GOB Mallorca

GOB Mallorca

Reportatge sobre els refugis de fauna a Mallorca, emès el 25 de gener de 2022 a "Méteo, temps i natura", a IB3 Televisió
98
4
0
0
0

També et pots descarregar aquí un article sobre els refugis de fauna a Mallorca, en format pdf, que publicàrem a la revista Es Busqueret.

 

Tens més preguntes?

Contacta'ns!

971 496060
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

fulletó refugi 2017 3

 

uneixtealgob