Assemblea general de socis

El proper dijous dia 3 de setembre tindrà lloc l'assemblea extraordinària de socis del GOB-Mallorca, i a continuació l'assemblea general interinsular del GOB. Ambdues assemblees es celebraran de forma telemàtica a través de la plataforma Google Meet, i podràs accedir amb l'enllaç https://meet.google.com/grf-gidu-wpx

Els punts a tractar són aquests:

Assemblea general extraordinària del GOB-Mallorca
19:00 h

- Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
- Presentació i aprovació de la programació 2020
- Presentació i aprovació dels comptes anuals de 2019
- Torn obert de paraula

Assemblea general ordinària del GOB (interinsular)
19:30 h

- Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
- Presentació i aprovació del resum interinsular d'activitats 2019
- Presentació i aprovació dels comptes interinsulars 2019
- Presentació i aprovació del pressupost interinsular 2020
- Torn obert de paraula

Esperam poder comptar amb la teva participació.

uneixtealgob