General (72)

La diferència entre cap on anam i cap a on volem anar.

Comitato No Grandi Navi de Venècia, Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Entre Barris de València, Morar em Lisboa, Ciutat per qui l'habita, GOB i Amics de la Terra junts a Palma per denunciar els impactes de la saturació i massificació turística de ciutats i territoris i la intensificació del turisme de creuers en els ports de la mediterrània.

Demanam que prèviament a un augment de l'import es clarifiquin els objectius i criteris d'adjudicació de l'impost.

Exigim a més un seguiment dels projectes 2016 i una revisió de la composició i funcions del comitè executiu i del Ple de la Comissió de l'Impost.

 

Les diferents seccions insulars del GOB s'han reunit aquest cap de setmana a l'illa d'Eivissa per a la celebració de la Junta Directiva interinsular de l'any 2017. Aquesta trobada es celebra anualment de forma rotatòria a les diferents illes de les Balears.

Al llarg de dos dies de feina s'ha constatat la preocupació a totes les seccions insulars per l'increment de la massificació a les diferents illes i les problemàtiques ambientals i socials que s'en deriven.
Entre els principals temes tractats pels representants del GOB Mallorca, GOB Menorca i GEN-GOB Eivissa destaquen l'estat de conservació de la Posidonia oceanica i l'impacte del Decret de protecció de la mateixa que esperem sigui aprovat el mes aviat possible. També la manca d'una estratègia de bio-seguretat, que provoca problemes importants com l'arribada de la Xylella o els problemes derivats per l'entrada de les serps a les oliveres destinades a jardineria, ha estat present a la reunió. Es constata que aquesta és una problemàtica important a totes les illes i que necessita d'una ferma acció per part de les nostres administracions i la coordinació de les actuacions amb una Estrategia Balear de Bio-seguretat.

Entre la resta de temes analitzats al llarg de la trobada dels membres del GOB destaquen la preocupació pel canvi climàtic i la necessitat de treballar per modificar el model energètic de les Balears per tal de garantir la nostra sostenibilitat, així com la voluntat de treballar a totes les illes per al control de l'ús del domini públic i la seva recuperació. En darrer lloc, arrel dels problemes derivats del cas de can Xumeu (a Cala d'Hort, sant Josep de sa Talaia) amb els informes que no contemplaven l'existència i per tant l'impacte damunt Genista dorycnifolia, els GOB's han constatat la necessitat de poder garantir la possibilitat de recórrer les actuacions de la CBMA.

Entre els acords presos volem destacar que les diferents seccions ens hem compromés a treballar de forma conjunta i coordinada en aquells temes que més clarament tenen una dimensió interinsular com els anteriorment senyalats.

Veim positiu que es plantegi incrementar l’impost però abans hi ha temes fonamentals en relació al procediment i criteris d’adjudicació que s’han de resoldre.

Consideram que les nostres reivindicacions no tenen cap punt de confluència amb el sector hoteler

Des del GOB consideram que el debat clau és la contenció turística que des del Govern no s'aborda. Cogestió sí, però límits també i més.

La responsabilitat dels partits que conformen Govern és ara institucional, no liderar una plataforma ciutadana.

 

Pàgina 5 de 6

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob