El GOB va celebrar ahir l'acte d'entrega dels premis Alzina i Ciment 2022.

El text actual del projecte de llei dóna un tractament als moixos i a les colònies felines que entra en conflicte amb la conservació de la biodiversitat.

La plataforma SBPV va impulsar un estudi per conèixer el potencial de la zona de Son Bonet com a potencial Bosc Urbà que serveixi d’embornal de CO2. Planteja que les insitucions es facin seu aquest projecte com a alternativa al parc solar i amb l’objectiu mateix de fer front a la crisi climàtica, compatibilitzant els usos de l’espai de son Bonet amb l’ús lliure públic de previst al planejament urbanístic.

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob