El 2018 el GOB ja va alertar de l'operació de compra de la parcel·la colindant a l'actual aparcament il·legal i ja va al·legar en contra de l'inici de tramitació de la declaració d'interès general per fer-hi el nou aparcament. Si l'Ajuntament ampara aquesta actuació, podria considerar-se un cas clar de prevaricació. 

L'AETIB publicà al BOIB la designació de les presidències d'ambdues entitats com a vocals sense consentiment ni comunicació prèvia.

Amb la col·laboració de l'arquitecta i urbanista sostenible especialista en Desenvolupament Territorial Regeneratiu Aliana Alonso i un grup ample de professionals s'ha registrat avui la petició perquè el Govern impulsi aquesta fórmula que permetrà viabilitzar projectes de la societat civil per a la transició econòmica, ecològica i social.

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob