Dimecres, 06 Novembre 2013 21:31

Què feim

Què feim


Atenent el menyspreu absolut demostrat pels governants actuals pel territori, el medi ambient i la societat, cal fer un front comú.

Moltes iniciatives, plataformes i col·lectius han aparegut amb ganes de treballar per canviar les regles del joc. Ens cal estar atents i reaccionar davant les conseqüències del panorama legislatiu i regulatori que han impulsat en matèria de turisme, ordenació del territori, urbanisme, espais naturals, gestió dels recursos, etc. que són fruit d'una estratègia silenciosa i silenciada, que encara no permet visualitzar tot el que representa, però de difícil marxa enrere i que deixa Mallorca en mans del millor postor.

Per això organitzam xerrades, debats, reunions per establir vincles i accions conjuntes, denunciam públicament a través dels mitjans que, en cada cas, consideram més adients, removem consciències, apuntam els responsables i facilitam eines per a l'acció i la difusió.


Xerrades arreu de Mallorca

El passat divendres 8 de novembre, va tenir lloc la primera xerrada a sa Pobla, convocada pel col·lectiu Arran Mallorca i el GOB a sa Congregació.


Una trentena de persones hi assistiren i debateren sobre la situació actual i possibles solucions.


Resten pendents de confirmar xerrades a Santa Maria, Santa Margalida, Manacor, Sineu, Alaró, etc.


Podeu consultar les xerrades previstes a l'apartat Agenda.


Si voleu fer-ne una al vostre poble, només cal que vos poseu en contacte amb nosaltres a través del correu-e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al telèfon 971496060
Dimecres, 06 Novembre 2013 21:54

Comunicació

Comunicació

Informe de la campanyaInforme Mallorca cap al col·lapse
Lligat a la campanya Mallorca cap al col·lapse, atura el comptador, reinicia el sistema, es publica aquest informe que actualitza el balanç de les iniciatives impulsades pel Govern a
l'equador de la legislatura 2011-2015, fent-ne una valoració a modo d'advertiment, de com Mallorca es troba en una situació de fragilitat territorial i ambiental sense precedents que compromet el seu futur i el de la seva societat.

______________________________________________________________________________


Comunicats

______________________________________________________________________________


Audiovisuals
mallorcablackout

Mallorca blackout

______________________________________________________________________________


Material gràfic

______________________________________________________________________________


Xarxes socials

Twitter: fes servir les etiquetes #mallorcacapalcolapse #senseterritorinohihafutur

Facebook: https://www.facebook.com/mallorcacapalcolapse

______________________________________________________________________________

_

Dimecres, 06 Novembre 2013 21:31

La campanya

La campanya

El GOB llança aquesta campanya global que té per objectiu obrir un debat dins de la societat mallorquina a favor d'un nou ordre econòmic i social, sobre la problemàtica ambiental i la necessitat d'aprofundiment democràtic amb una participació social efectiva i la creació i implantació d'alternatives sorgides des de la base social, la justícia i l'equitat. Creiem que actuar per desemmascarar els vertaders responsables i interessos que s'amaguen rere la presa de decisions polítiques i capgirar l'ordre de prioritats i el sistema imposat. Cal aturar el comptador i reiniciar el sistema per evitar el col·lapse.


A més, volem facilitar eines per a la implicació directe de les ciutadanes en aquelles decisions que afecten el territori, perquè sense territori no hi ha futur.

Dimarts, 05 Novembre 2013 14:01

Agenda

Dissabte, 02 Març 2013 16:21

Desprotecció d'espais naturals

Desprotecció d'espais naturals

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori del Govern de les Illes Balears duu a terme una política de disminució dels recursos dedicats als espais protegits i d'increment de la permissivitat en els usos que posa en greu risc la conservació dels més importants espais naturals de les Illes.

Fets

El pressupost de gestió dels espais protegits ha disminuït una tercera part des de 2010. L'empresa Espais de Natura, fins ara responsable de la gestió de parcs i reserves naturals, ha estat dissolta. Els acomiadaments de personal (tècnic, naturalístic i de manteniment) afecta greument espais tan emblemàtics com a s’Albufera de Mallorca, la Serra de Tramuntana, sa Dragonera o Cabrera. Paral·lelament, s'impulsa la promoció turística dels espais protegits i s'obre la porta perquè empreses privades puguin fer activitats que poc tenen a veure amb els valors naturals (competicions esportives, concerts, etc.)

Impacte ambiental i social

La falta de suficient capacitat de gestió (vigilància, manteniment, seguiment ecològic, planificació, ...) i de recursos econòmics, i la voluntat del Govern de fer dels espais protegits un element més de l'oferta turística de masses, ignorant la necessitat de reforçar les mesures de conservació, planteja una situació d'alt risc de degradació ambiental, pèrdua de naturalitat i de biodiversitat.

Reacció ciutadana

Durant els últims 25 anys la societat mallorquina ha impulsat la protecció de 100.000 Ha i la seva declaració com a parcs i reserves naturals. Amb molt esforç, i evitant la destrucció urbanística que ha afectat altres espais, llocs com a s’Albufera de Mallorca, Cabrera o sa Dragonera s'han convertit en emblemes de conservació per a la ciutadania. Ara, l'amenaça és una altra: l'eliminació de la capacitat de protecció i gestió, que pot fer que aquests espais naturals només tinguin protecció sobre el paper.

Referencies

Comunicats sobre espais naturals

Dissabte, 02 Març 2013 16:18

Espoli de recursos naturals

Els recursos naturals a mercè dels interessos econòmics

El Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears han impulsat canvis normatius dels instruments que regulen l'extracció de recursos naturals i la gestió dels residus.Actuacions

El govern va propiciar una revisió del Pla Hidrològic ad-hoc dels interessos dels sectors econòmics que obtenen els seus guanys de l'explotació sense límits dels recursos hídrics: gent que fa sondejos, miners, agricultors intensius, etc. Tot això retirant un text que havia estat fruit d'un procés de participació ciutadana sense precendents que va ser menyspreat. Per altra banda, el Govern va aprovar per Llei la possibilitat de que Mallorca importi residus, per sobre del planejament insular que regulava explícitament la prohibició de fer-ho. Tot això, sense cap tipus de participació pública i en un procés marcat per la manca de transparència, la negligència política i en què clarament es sotmet l'interès públic als interessos de les empreses del negoci de la incineració. En el camp de la mineria, el Govern ha impulsat una Llei d'ordenació minera dictada a l'ordre dels interessos de les pedreres.

Impacte ambiental i social

El nou Pla Hidrològic fa inviable el compliment dels objectius de recuperació dels aqüífers deteriorats, i la garantia de la qualitat ecològica del recurs a futur. Bàsicament, perquè prioritza la satisfacció de les expectatives d'accés a l'aigua sense límits ni controls. Per l'altra banda, l'increment de la incineració, tendrà greus conseqüències sobre la salut pública de les poblacions properes a la planta incineradora. La contaminació per partícules àltament tòxiques de les aigües subterrànies, l'aire i el sòl és inherent al procés d'incineració, per la qual cosa es degrada l'entorn i a més s'afecta a la imatge turística de Mallorca, que s'oposa a convertir-se en el femer d'Europa. En l'àmbit de les pedreres, l'impacte més greu pot ser el derivat de la possibilita d'ampliar i legalitzar pedreres il·legals dins espais naturals protegits.

Reacció ciutadana

Mallorca ja va protagonitzar una àmplia mobilització social contra la construcció de la incineradora als anys 90. Ara, davant la idea d'haver d'importar residus per satifer la demanda d'una infrastructura monstruosa, torna a mobilitzar-se per demanar el tancament progressiu de les línies que no són necessàries a Mallorca, sota la campanya NO volem ser el femer d'Europa.


Referències

Pla Hidrològic

Comunicats sobre el Pla Hidrològic

Llei d'Ordenació Minera

Comunicats sobre la Llei d'Ordenació Minera

Importació de residus

Blog de la campanya no volem ser el femer d'Europa

Petició per impedir que Mallorca es converteixi en el femer de Europa (cat/cast/en)

Article sobre el càncer i la incineració de la revista Science Direct

Comunicats sobre importació de residus

Dissabte, 02 Març 2013 16:20

Destrucció territorial

Destrucció territorial

Amb l'excusa de la crisi, la creació de llocs de feina i la dinamització econòmica, el Govern de les Illes Balears ha marcat unes  directrius  polítiques  que ens  aboquen  a  una  nova  envestida urbanitzadora, de desprotecció d’espais naturals i el  foment  d’operacions especulatives i purament financeres sota la figura d'inversions d'interès autonòmic, impulsant lleis que desregulen el panorama normatiu que afecta als usos del sòl.

Actuacions

Llei urbanisme "sostenible", nova Llei del Turisme, la nova llei del sòl, declaracions d'interès autonòmic d'un hotel a sa Ràpita, devora l'àrea natural d'Es trenc i la zona humida de Es Salobrar de Campos, un complexe turístic a Canyamel, afectant una àrea natural protegida  i d'un complexe turístic a Magaluf, damunt una zona humida. A part d'aquestes iniciatives legislatives desreguladores i l'impuls  projectes singulars en zones de gran valor ecològic, el Govern impulsa  i recolza l'ampliació de ports esportius, nous camps de golf, la construcció de grans centres comercials, parcs temàtics, etc.

Impacte ambiental i social

Aquesta política és un retrocés sense precedents en els avanços fets en els darrers 20 anys en matèria de protecció territorial i ens retornen a un model marcat per l'especulació, el ciment i la corrupció.

Reacció ciutadana

La ciutadania s'ha articulat en diverses plataformes i col·lectius contraris als projectes concrets i el GOB fa oposició a la dinàmica legislativa desreguladora amb accions d'incidència política i denúncia social. L'oposició al projecte de sa Ràpita, va generar una de les mobilitzacions més grans fetes fora de la ciutat de Palma per a la protecció territorial: una cadena humana de més de 10.000 persones als arenals de sa Ràpita i es Trenc.


Referències

Comunicats sobre destrucció territorial

Dimarts, 05 Novembre 2013 12:59

Mallorca cap al col·lapse


Les conseqüències del boom turístic-immobiliari a Mallorca han deixat Mallorca al límit de la sostenibilitat: operacions urbanístiques fallides, esgotament dels recursos naturals, litoral desnaturalitzat i massificat, zones turístiques degradades, saturació d'infraestructures... La crisi actual (derivada de l'esclat d'aquesta bombolla immobiliària i l'abús de les entitats financeres i els mercats globalitzats) està sent ara l'excusa per reactivar les polítiques econòmiques i territorials més dures vinculades a l'especulació i a la destrucció territorial.


Mallorca cap al col·lapse

Aquí comença una nova campanya del GOB, precedida per l'acció internacional emmarcada en www.mallorcablackout.org i que s'estendrà arreu del territori, amb l'objectiu de denunciar les iniciatives impulsades pel Govern, donar a conèixer les seves conseqüències i unir-se a la societat per tal d'evitar polítiques despòtiques i abusives que malmeten el territori i les persones.

Dissabte, 02 Març 2013 17:34

TIRME: Waste fraud import


Dimarts, 26 Febrer 2013 10:40

Uber uns

Über uns

 

Der GOB ist eine 1973 gegründete nicht gewinnorientierte Organisation. Die Abkürzung resultiert aus dem Originalnamen „Grupo Ornitológico de Baleares“.

Der offizielle Name ist „Grup Balear d’Ornitología i Defensa de la Naturalesa”

(Balearische Vereinigung für Ornithologie und Naturschutz), obschon die anfängliche Abkürzung GOB beibehalten wird.

Unser Anliegen ist die Erhaltung und Verbesserung der Umweltbedingungen der Baleareninseln, um ein Umfeld sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zu erzielen.

 

Unsere Ziele sind:

Die Erhaltung von Naturräumen und emblematischer und gefährdeter Arten von Fauna und Flora.

Die Erhaltung des Gebiets, der Landschaft und der natürlichen Ressourcen als Richtlinie für die zukünftige umweltverträgliche Wirtschaftsentwicklung der Inseln.

Die umweltorientierte Sensibilisierung und Bildung der Gesellschaft hinsichtlich der natürlichen Werte der Baleareninseln, hinsichtlich ihrer Zerbrechlichkeit und umweltverträglicher Modelle der Entwicklung.


 


Wie arbeiten wir?

Wir agieren als Sprecher der bürgerlichen Gesellschaft, um die Werte der Umwelt der Inseln zu erhalten.

Wir organisieren Projekte und Initiativen zur Erhaltung von Naturräumen und der Biodiversität.

Wir arbeiten gemeinsam mit den Menschen durch Bildung, Sensibilisierung und Information über die Umwelt.

Wir mobilisieren die Gesellschaft und setzen uns dafür ein, die Zerstörung von Grund und Boden der Balearen zu verhindern und ein umweltverträgliches Wachstum zu erreichen.

Wir ermöglichen die Beteiligung der Gesellschaft und setzen uns für das Recht der Bürger ein, über die Entscheidungen informiert zu werden, die Auswirkungen auf Umwelt und Territorium haben, ihre Ansicht dazu zu äußern und an den Entscheidungen beteiligt zu sein.

 

Sie können mehr über unsere Arbeit in unserer Website zu erfahren

 

Pàgina 9 de 97

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.