Núria Marquès

Spleen de Tehran /023, juny 2018

Tècnica mixta
50 x 40 cm

Preu de sortida: 500,00 €

Lot 17