Joaquim Chancho

Sense títol, 1977

Litografia 93/100

65 x 50 cm

Preu de sortida: 200,00 €

Lot 36