Inici


Les conseqüències del boom turístic-immobiliari a Mallorca han deixat Mallorca al límit de la sostenibilitat: operacions urbanístiques fallides, esgotament dels recursos naturals, litoral desnaturalitzat i massificat, zones turístiques degradades, saturació d'infraestructures... La crisi actual (derivada de l'esclat d'aquesta bombolla immobiliària i l'abús de les entitats financeres i els mercats globalitzats) està sent ara l'excusa per reactivar les polítiques econòmiques i territorials més dures vinculades a l'especulació i a la destrucció territorial.


Mallorca cap al col·lapse

Aquí comença una nova campanya del GOB, precedida per l'acció internacional emmarcada en www.mallorcablackout.org i que s'estendrà arreu del territori, amb l'objectiu de denunciar les iniciatives impulsades pel Govern, donar a conèixer les seves conseqüències i unir-se a la societat per tal d'evitar polítiques despòtiques i abusives que malmeten el territori i les persones.