Seguiment via satèl·lit

Des de l'any 2009 s'han equipat a Mallorca 10 exemplars amb emissors de seguiment via satèl·lit, utilitzant la tecnologia Argos-Gps. Aquí podràs conèixer els moviments més destacables de cada un dels exemplars. Per a consultar els moviments detalladament, clica sobre el mapa i es carregarà el visor (el volum de dades pot esser molt gran, així que dona-li una mica de temps...).

 


908

El 27 de maig de 2009 s'accedeix al niu ¡ s'equipa l'exemplar amb l'emisor i marca alar negra amb la inscripció MA 03 en blanc. És un mascle. Els primers moviments enfora del niu s'observen la primera setmana de juliol. Ràpidament localitza la zona d'alimentació suplementària de Santa Maria i el dormidor associat, que utilitzarà com a base. A part d'aquestes dues zones, són habituals els moviments cap a la zona de Binissalem, Consell, Santa Eugènia, arribant en algun cas fins i tot més enllà (Sa Pobla). Fins ara no s'ha registat cap visita ni a la zona de Llevant ni a la marina de Llucmajor.


vola a dalt

 


909

Exemplar femella marcat el 4 de juny de 2009 i retornat al seu niu. Porta marca alar negra, amb la inscripció MA 16 en blanc. Després d'un curt però extens viatge per bona part de Mallorca, a mitjan juliol s'estableix a la marina de Llucmajor. Malauradament, el dia 8 d'agost de 2009 es localitza morta a la finca de Llucamet, juntament amb altres dues milanes i altres espècies de rapinyaires. La causa de la mort fou l'enverinament.


vola a dalt

 


909b

Exemplar femella, jove de l'any, que va ser localitzat dins un safareig ubicat al nord del municipi de Palma. Després de recuperar-se al Cofib, el 24 de setembre de 2009 s'allibera a Caubet (Bunyola). Porta marques alars negres amb la inscripció MA 24 en blanc. Despres de 3 setmanes utilitzant la zona de Santa Maria - Bunyola, a mitjan octubre es desplaça fins a la marina de Llucmajor, on sembla establir la seva àrea fonamental de campeig. Posteriorment retorna en diverses ocasions fins a la zona de Santa Maria, si bé és a la marina on hi passa més temps. Malauradament el dia 5 de març de 2010 es perdé contacte amb l'exemplar, i no s'ha tornat a registrar.


vola a dalt

 


910

Exemplar femella, nascut l'any 2009 a un niu de la serra de Tramuntana però traslladat al Parc Natural de la Península de Llevant en el marc d'un programa de reintroducció. Porta marques alars negres amb inscripció MA 01 en blanc. Després de superar la fase de hacking sense problemes, volà a la marina de Llucmajor, on va romandre els deu darrers dies de juliol. L'agost es traslladà a la zona de Bunyola, on passà tot l'agost, fins que el dia 31 d'agost de 2009 es va localitzar morta, juntament amb un altre exemplar, dins un safareig a la zona d'Establiments. L'analítica no pogué confirmar l'enverinament, i per tant consideram que la causa de la mort fou l'ofegament. Tot i això hem de dir que els exemplars es trobaven en avançat estat de descomposició (dins l'aigua té lloc molt ràpidament) i això pot haver dificultat la diagnosi. La majoria d'exemplars trobats morts dins safareijos resultaren enverinats.


vola a dalt

 


910b

Exemplar mascle, nascut l'any 2010 a un niu no localitzat. Capturat mesos després i equipat amb emissor i marca alar vermella amb lletres negres MA-02. Llevat d'algunes "excursions" puntuals, els seus moviments són d'abast bastant limitat a les zones de Santa Maria i Bunyola i Esporles, i més secundàriament la zona d'Establiments). El 17 d'agost de 2012 es localitza mort a una finca de Puigpunyent.


vola a dalt

 


911

Exemplar femella, nascut l'any 2009 a un niu de la Serra de Tramuntana i equipat amb marques alars negres i inscripció blanca MA-01. Dia 2 de juny va ser traslladat al Parc Natural de la Península de Llevant per tal d'incorporar-lo al programa de reintroducció mitjançant hacking. Com es pot veure als gràfics ha resultat ser un exemplar especialment viatger, amb una àrea de campeig total que abasta bona part de Mallorca.


vola a dalt

 


484

Exemplar nascut l'any 2009, i capturat el 19 d'agost de 2010. Porta marques alars blaves amb la inscripció MA 19 en blanc. Tot i que va fer algunes visites a la Marina de Llucmajor i al nord de l'illa, els seus moviments s'han centrat a la zona entre Bunyola i Sencelles. El 6 de setembre de 2011 es localitza morta al nord del poble de Sencelles.


vola a dalt

 


485

Exemplar nascut l'any 2009 i capturat per al marcatge el 19 d'agost de 2010. Porta marques alars blaves, amb la inscripció MA 20 en blanc. L'abast dels seus moviments ha estat bastant limitat, entre Santa Maria i Esporles. El 25 de febrer de 2013 es perd contacte amb l'exemplar.


vola a dalt

 


487

Exemplar nascut al Parc Natural de la Península de Llevant la primavera de 2010, on fou equipat amb un emissor de seguiment per ràdio. Mesos més tard, el 23 de setembre de 2010 fou capturar a Santa Maria, i es va substituir l'emisor per un de seguiment via satèl·lit. Porta marques alars blaves amb la inscripció MA 16 en blanc. Tot i que la seva base ha estat sempre la zona de Bunyola, han estat freqüents les visites al seu lloc de naixement (Aubarca, Artà) i també a la zona centre de l'illa (Sineu-Montuïri). El 12 de juny de 2011 les lectures fan sospitar el pitjor, i en una visita a la zona (una finca de Bunyola) el 21 de juny de 2011 es localitza morta.


vola a dalt

 


489

Exemplar subadult que va arribar accidentat al Cofib. Després de recuperar-se, el 19 de novembre de 2010 s'allibera prop de Santa Maria. Porta marques alars vermelles amb la inscripció MA 03 en negre. S'ha mogut bàsicament en làrea compresa entre Selva i Bunyola, si bé ha tingut diversos moments en que ha fet ús intents d'una zona situada al NW de poble de Binissalem. El 8 d'octubre de 2013 es registra el darrer contacte.


vola a dalt

Mapa del web - Entitats participants - Web del GOB - Contacta - Copyright