La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, dirigeix el programa de recuperació de la milana a les Illes Balears i executa algunes de les mesures contemplades al pla de recuperació d'aquesta espècie a les Illes.

Endesa col·labora en el programa de recuperació de la milana a les Illes Balears aportant el seu suport econòmic, i a més a més participa en el programa Avilínia, de correcció del risc d'electrocució, juntament amb la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.

La Fundació Natura Parc desenvolupa un important nombre de projectes relatius a la conservació de la fauna silvestre, i financia algunes de les accions d'estudi d'aquest programa de conservació.


El GOB impulsà l'any 1999 les primeres accions d'estudi i conservació de la població mallorquina de milana, en haver-se constatat un important declivi poblacional. Des d'ençà, executa algunes de les accions de conservació dirigides per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.

 

Mapa del web - Entitats participants - Web del GOB - Contacta - Copyright