• Ornitologia

    Ornitologia

    L'estudi de les aus és una de les nostres línies de feina fonamentals. Participa!
  • 1

Des del passat dilluns, amb el començament de la temporada de caça menor, s’ha intensificat l’activitat cinegètica a la foravila

Membres del GOB rescataren l'au, i el Cofib se'n feu càrrec per intentar recuperar-la

El GOB reclama actuacions immediates a la Conselleria de Medi Ambient. 

Pàgina 5 de 39