• Ornitologia

    Ornitologia

    L'estudi de les aus és una de les nostres línies de feina fonamentals. Participa!
  • 1

No es valora convenientment l’impacte acumulatiu dels diferents projectes de sondeig sísmic que es tramiten en torn a les Balears.

L’herbicida més utilitzat, el Glifosat (Roundup) ha estat classificat recentment com a “probablement carcinogènic per humans” per l’OMS

El viatge ha estat monitoritzat pel GOB gràcies a un sistema de seguiment per satèl·lit

Pàgina 7 de 39