Dilluns, 01 Setembre 2014 01:00

01/09/2014. El GOB demana la retirada del projecte de nova depuradora de Can Picafort.

L’abocament de les aigües a la badia d’Alcúdia mitjançant un emissari submarí, sumat a l’ocupació territorial, desaconsellen el projecte plantejat per l’ABAQUA.

01/09/2014. El GOB demana la retirada del projecte de nova depuradora de Can Picafort.

L’abocament de les aigües a la badia d’Alcúdia mitjançant un emissari submarí, sumat a l’ocupació territorial, desaconsellen el projecte plantejat per l’ABAQUA.


En aquests moments es troben a exposició pública per part del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) l’estudi d’impacte ambiental i l’avantprojecte de “Nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), col·lectors i emissari a Can Picafort, T.M. Santa Margalida”.

El projecte pretén abordar els problemes de saturació de l’actual depuradora de Muro-Santa Margalida, que rep les aigües residuals de la Platja de Muro i de Can Picafort. L’actual instal·lació presenta greus problemes que podem resumir en:

- Abocaments habituals dins el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca a causa d’avaries a l’estació de bombeig de Ses Salines, que no dóna a basto per impulsar el volum d’aigua bruta generat a l’estiu.

- Tractament deficient, ja que el disseny actual de llacunatge és incapaç de generar aigua ben depurada per mor de la seva sobrecàrrega estival.

- Problemes amb la infiltració a l’aqüífer de les aigües mig depurades, que inutilitzen els pous a causa de la seva baixa qualitat per presència de massa partícules en suspensió.

Abocament incontrolat d'aigües no depurades vora l'estació de bombeig de Ses Salinetes, dins el Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.

L’alternativa plantejada per l’ABAQUA (Agencia Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori) és construir una nova depuradora prop de Can Picafort, a una zona de sol rústic vora el torrent de Son Bauló. Les aigües d’aquesta nova depuradora i de l’actual rebrien tractament terciari, i serien abocades a la badia d’Alcúdia davant Son Bauló, a uns 3700 m de la costa. La zona afectada forma part del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) de les badies de  Pollença i Alcúdia (ES5310005), que gaudeix de protecció per part de la Unió Europea per tal de conservar els alguers de posidònia.

Per al GOB aqueixa opció és ambientalment inconvenient. A més de l’ocupació de sol rústic per a fer la nova depuradora, amb la instal·lació d’un emissari submarí sempre hi ha un risc important d’abocament incontrolat a causa d’avaries en el sistema, i per tant d’afectació a la qualitat de l’aigua i a les condicions ambientals del LIC.

Des del GOB defensam com alternativa la millora del sistema existent. Això implicaria:

- La substitució de l’actual depuradora de llacunatge de Muro-Santa Margalida per una nova depuradora convencional, dimensionada correctament i amb incorporació de tractament terciari.

- L’eliminació de l’estació impulsora de Ses Salines, situada dins el Parc Natural, la descontaminació i restitució ambiental de la zona repetidament afectada pels abocaments incontrolats, i la construcció d’una nova estació de bombeig a Can Picafort.

- L’habilitació d’una bassa d’emergència per acumular aigua sense depurar en cas d’avaria, i evitar així possibles abocaments incontrolats dins el Parc Natural.

- L’habilitació d’una bassa d’emmagatzemament per a l’aigua neta produïda, per tal de regular millor el bombeig cap als pous d’infiltració i evitar les puntes d’estiu. Existiria també la possibilitat d’aprofitar les aigües per a reguiu. Com que una depuradora convencional ocuparia molt menys espai que l’actual, per a l’habilitació de les noves basses no s’hauria d’ocupar més terrenys i bastaria reformar les basses ja existents.

- La reforma dels pous d’infiltració existents per tal de fer-los operatius de bell nou (alguns es troben obstruïts per la mala qualitat de l’aigua abocada fins ara).

Consideram que aquesta proposta és millor, ambiental i econòmicament, que la proposta que impulsa l’ABAQUA.

El GOB remetrà aquesta setmana les seves al·legacions al MAGRAMA, per tal que siguin estudiades i es replantegi el projecte.

Llegir 960 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:03

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.