Dijous, 02 Juliol 2009 01:00

02/07/09 Al·legacions al projecte d’ampliació de la platja artificial de la Colònia de Sant Pere

02/07/09 Al·legacions al projecte d’ampliació de la platja artificial de la Colònia de Sant Pere
La Demarcació de Costes opta per la solució de major impacte ambiental, que multiplica per 6 la superfície de platja artificial ja existent
El GOB considera que l’estudi d’impacte ambiental és tècnicament inacceptable

2 de juliol de 2009

Al·legacions al projecte d’ampliació de la platja artificial de la Colònia de Sant Pere
La Demarcació de Costes opta per la solució de major impacte ambiental, que multiplica per 6 la superfície de platja artificial ja existent
El GOB considera que l’estudi d’impacte ambiental és tècnicament inacceptable


Aquesta setmana ha finalitzat el període d’exposició pública del projecte d’ampliació de la platja artificial de la Colònia de Sant Pere (Artà), dins el qual el GOB hi ha presentat un plec d’al·legacions.

Per al GOB, el que es presenta amb el títol de “Proyecto de recuperación y estabilización de la playa de la Colonia de San Pedro” és en realitat un projecte d’ampliació (multiplicant per 6) de la platja artificial que es va construir l’any 1981.

Costes tria l’opció de més impacte ambiental
L’avantprojecte, tramitat l’any 2007, presentava 4 possibles alternatives d’actuació amb diferent grau d’intensitat, que anaven des de la simple reparació de l’espigó que protegeix la platja fins a l’ampliació de la platja artificial, allargant l’espigó de la platja i fent-ne un de nou i més gran vora el port esportiu. L’estudi es decantava finalment per l’opció més “completa”, tot i ser la que tenia major impacte ambiental.

Aquest estudi d’alternatives va passar per la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, que va dictaminar que “Después del análisis de las respuestas recibidas a la solicitud de consulta realizada se indica que será necesario la revisión del análisis de las alternativas y de los criterios de selección de las mismas, al haberse identificado como alternativa elegida para su ejecución la alternativa de mayor impacto ambiental. La oposición a esta decisión por parte de los organismos consultados ha sido unánime, decantándose en la mayoría de los casos por la alternativa 0’ “. Aquesta alternativa, recomanada per la DG de Qualitat i Avaluació Ambiental, consisteix en la reparació de l’espigó actual que protegeix la platja.

Dos anys més tard, veim amb sorpresa com la Demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient dóna per bona l’alternativa més impactant, i la presenta públicament abans de ser aprovada, ignorant el dictamen de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental.

Un projecte “xapusser” i ple de contradiccions
Tot i que l’actuació es planteja amb l’objectiu fonamental de “limitar el proceso erosivo que padece la playa, minimizando así la necesidad de regeneraciones periódicas”, en el mateix document s’argumenta que “Dado que la playa de la Colonia San Pedro se encuentra actualmente en equilibrio y no sufre un retroceso apreciable desde la última regeneración realizada en 1995, la posibilidad de mantener la playa en su situación actual se considera aceptable dado que ésta cumple su función actual de espacio público de esparcimiento.” Com quedam? Per què es planteja com a excusa evitar l’erosió de la platja si resulta que gairebé no perd arena?

Evidentment, la justificació fonamental del projecte és l’ampliació de la platja artificial (multiplicant per 6 la seva superfície actual). Lamentablement aquest objectiu ha condicionat tècnicament la redacció de l’estudi d’impacte ambiental.

Segons el GOB, l’estudi d’impacte ambiental és tècnicament inacceptable, ja que en la fórmula de càlcul que utilitza per escollir l’alternativa més convenient resulta que aconseguir una major superfície de platja té més pes numèric que el fet de tenir major impacte ambiental. Amb aquest criteri, com més gran la platja més bo serà el projecte (tot i que l’impacte serà també major). Consideram indignant que Costes hagi donat per bo aquest estudi, amb aquesta metodologia tan discutible amb la qual les obres obtindran una major valoració mentre més grans siguin.

Demanam la retirada del projecte
Davant això, el GOB reclama la retirada del projecte i el seu estudi d’impacte ambiental, i suggereix adoptar l’alternativa que en el seu moment proposà la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, consistent en la reparació de l’espigó que protegeix la platja actual.

Llegir 1100 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:46

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.