Dijous, 02 Setembre 2010 01:00

02/09/10 A l’aeroport, millor manejar l’hàbitat que pegar tirs

Davant la polèmica generada entorn al control d’aus que es fa a l’aeroport de Son Sant Joan, el GOB suggereix avançar en la gestió de l’hàbitat en lloc de matar aucells

Dijous, 2 de setembre de 2010

A l’aeroport, millor manejar l’hàbitat que pegar tirs
Davant la polèmica generada entorn al control d’aus que es fa a l’aeroport de Son Sant Joan, el GOB suggereix avançar en la gestió de l’hàbitat en lloc de matar aucells


El control de l’avifauna a l’aeroport de Palma, per motius de seguretat aèria, s’ha complicat en els darrers anys a causa de l’increment de poblacions d’algunes espècies que utilitzen el recinte aeroportuari per a descansar o dormir. Els esplugabous (Bubulcus ibis) i els tudons (Columba palumbus) són dues espècies en clar increment a Mallorca, per diferents motius, i que també són abundants a l’entorn de l’aeroport.

Per damunt d’això, hem de recordar que l’aeroport s’ubica en un àrea antigament ocupada per una gran zona humida (Es Prat), que malgrat avui en dia està pràcticament dessecada encara conserva determinades condicions que la fan inundar-se parcialment durant alguns períodes de l’any, i que per tant segueix essent una zona d’alta productivitat biològica i un punt d’atracció per moltes espècies d’aus.

Segons ha sabut el GOB, els responsables del control d’avifauna a l’aeroport estan abordant el tema amb diferents mesures, entre les quals es troba la mort de les aus amb dispar d’escopeta. Si bé aquest és un recurs que no s’ha de descartar en determinades circumstàncies, des del GOB consideram que per abordar convenientment el problema és molt més adequat un enfocament més ampli, i la intervenció sobre l’hàbitat.

Per això el GOB suggereix a AENA prendre accions adreçades a modificar certes condicions ambientals, del recinte aeroportuari i de la seva perifèria, que poden estar afavorint la presència de determinades espècies problemàtiques per a la navegació aèria. Entre aquestes mesures podem suggerir:

  • La modificació de l’estructura vegetal de la bassa que hi ha vora la pista sud. L’existència d’arbres en aquesta zona humida artificial és un atractiu per a l’esplugabous, que els utilitza per a dormir. A mig termini, cal estudiar el trasllat de la bassa a l’exterior del recinte aeroportuari, a una distància suficient per minimitzar el problema. La creació d’aquesta nova bassa desplaçaria el principal punt d’atracció de les aus lluny de les pistes.
  • La millora en la gestió de la vegetació herbàcia del recinte.
  • La millora del drenatge del recinte, facilitant l’evacuació d’aigua cap a la síquia de Sant Jordi.
  • La gestió de la vegetació en les zones arbrades del recinte, a l’àrea de la base militar. La consolidació del pinar en aquesta zona facilita el seu ús com a dormidor per part dels tudons. La fragmentació de la massa arbrada facilitaria l’aplicació de les mesures dissuasòries.
  • La utilització de sistemes dissuasoris (sistemes acústics i altres) per desmantellar i evitar la nova formació de dormidors d’espècies problemàtiques per a la navegació aèria.
  • L’aprofundiment en el coneixement dels hàbits de les espècies que siguin realment problemàtiques, per actuar sobre una base de coneixement científic i adoptar mesures realment adequades i proporcionades.
  • Arribar a acords amb finques de la perifèria per modificar pràctiques agrícoles. Es fa necessari un estudi d’ús del territori perifèric a l’aeroport per part de diferents espècies (esplugabous, tudons, coloms, gavines, ànneres) per tal de determinar quines zones empren i per què ho fan, i amb aquesta informació establir acords amb els propietaris d’aquestes parcel·les per a modificar les pràctiques agrícoles en allò que sigui convenient i possible (règim de reguiu, espècies sembrades, etc.).

Des del GOB s’ha contactat amb AENA per fer-li arribar personalment aquests i altres suggeriments, en la línia de millorar la gestió del control de l’avifauna i evitar al màxim la mort innecessària d’aus.

Llegir 1031 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:44

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.