Dimecres, 03 Desembre 2014 00:00

03/12/2014. La Victòria, en mans dels caçadors

El GOB insta l’Ajuntament d’Alcúdia a recuperar el control sobre la gestió de la finca pública, ara marcada per una mala gestió cinegètica que lesiona els interessos col·lectius

03/12/2014. La Victòria, en mans dels caçadors

El GOB insta l’Ajuntament d’Alcúdia a recuperar el control sobre la gestió de la finca pública, ara marcada per una mala gestió cinegètica que lesiona els interessos col·lectius


 

El mont públic de La Victòria (Alcúdia) és de titularitat municipal, i compta amb 982 hectàrees de superfície, dominada per la Talaia d’Alcúdia (442 m) i coberta per garriga en diversos estats de desenvolupament (des de carritxar fins a ullastrar, amb o sense cobertura de pinar). Compta amb les figures de protecció d’Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d’Importància Comunitària (LIC).

La finca té un important ús públic, entre el qual destaca el senderisme (pujada a la Talaia, o visita de la platja del Coll Baix entre d’altres). Però sense dubte l’ús de la zona està marcat per l’activitat cinegètica.

Una concessió “a dit”

L’any 2006 l’Ajuntament d’Alcúdia, presidit per Miquel Ferrer (UM), aprovà procediment de contractació per a la “concessió dels aprofitaments de caça i pastura en el mont de La Victòria i ús del camp de tir i instal·lacions del Cap Gros”. Per aconseguir la concessió, per disset anys prorrogables tres més, es marcà com a requisit que “només es poden presentar Societats de Caçadors vàlidament constituïdes al municipi d’Alcúdia i que duguin a terme les seves activitats dins el terme municipal d’Alcúdia[1]. Com a compensació, l’adjudicatari hauria d’aportar cada any 2.000 euros a l’Ajuntament. Com no podia ser d’altre manera, la Societat de Caçadors d’Alcúdia guanyà l’adjudicació.

Des d’ençà, la societat de caçadors ha convertit la finca pública en un vedat de caça major, on es fomenta i manté una població de cabra mallorquina destinada al negoci dels trofeus. El caçador que vulgui abatre un boc i homologar el trofeu haurà de pagar entre 1.900 i 5.200 euros (o fins i tot més, en funció de la mida del banyam). [2]

D’altra banda dins el vedat es manté també una instal·lació de tir, no autoritzada i generant un impacte considerable per contaminació, de plom i altres materials.

Tot plegat ens sembla una situació intolerable dins un espai natural de titularitat pública.

El negoci de les cabres

El pla de gestió de la ZEPA-LIC de La Victòria identifica la pastura de cabres com un dels impactes ambientals més importants a la zona. Les cabres ara presents a La Victòria foren alliberades per la Societat de Caçadors, i des de 2006 han generat un evident impacte negatiu sobre la vegetació, fent pràcticament impossible la recuperació natural de les àrees afectades per incendis forestals i fent minvar sensiblement les poblacions d’algunes espècies de flora.

Per mantenir la seva categoria i certificat de qualitat, el vedat de caça major ha de mantenir una població caprina per davall d’una certa densitat. Però sospitam que els darrers anys la població de cabres a La Victòria ha estat bastant per damunt d’aquest màxim, i en tot cas és segur que la densitat present és superior a la que pot suportar la vegetació sense patir danys importants.

Boc abatut per dispar. Font: www.cazaalcudia.com

Consideram indignant i intolerable que la Societat de Caçadors aprofiti la finca pública per a fer negoci particular, generant uns importants costos ambientals i compensant únicament amb 2.000 euros anuals al municipi (amb la venda d’un sol trofeu ja ho tenen cobert).

Camp de tir dins zona protegida

El camp de tir de Cap Gros, situat a un tram litoral de la finca, forma també part del vedat de caça. Aquesta instal·lació, que a hores d’ara pensam que no compta amb autorització, és utilitzada per a tirades al plat i al colomí, i genera un important impacte per contaminació amb plom i per restes de plats. Això té lloc dins un espai amb protecció ambiental comunitària (ZEPA i LIC), en el qual no s’han avaluat convenientment els efectes negatius que aqueixa contaminació suposa per a la flora i la fauna, tant terrestre com marina.

De qui és La Victòria, dels caçadors o dels ciutadans d'Alcúdia?

Consideram que aquesta situació és greument lesiva per als interessos de la ciutadania, alcudienca i mallorquina per extensió. L’Ajuntament ha cedit l’espai públic per a uns usos privats altament inconvenients ambientalment, conflictius amb altres usos d’esbarjo, i generant un balanç econòmic i social clarament negatiu.

Per això instam l’Ajuntament d’Alcúdia a recuperar el control sobre la finca pública, promoure la seva recuperació ambiental i facilitar el gaudi ordenat i sostenible per part de la ciutadania.

 


 

[1] http://boib.caib.es/pdf/2006150/mp126.pdf

[2] http://www.cazaalcudia.com/es/pdf/TRIPTIC-CAS-sca-detras.pdf

Llegir 2392 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:52

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.