Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 10 Mai 2012 02:00

10/05/2012 El GOB localitza una nova població d’orquídia de prat a Son Bosc

10/05/2012El GOB localitza una nova població d’orquídia de prat a Son Bosc

Ha sol·licitat a la Conselleria que inspeccioni l’àmbit afectat pel projecte de camp de golf, per tal de localitzar altres possibles nous nuclis.

 

 


10/05/2012 El GOB localitza una nova població d’orquídia de prat a Son Bosc

Ha sol·licitat a la Conselleria que inspeccioni l’àmbit afectat pel projecte de camp de golf, per tal de localitzar altres possibles nous nuclis


 

Aquesta setmana, membres del GOB han localitzat a Son Bosc (Muro) un nou nucli de població d’orquídia de prat (Orchis robusta), fins ara desconegut, format per un mínim d’11 exemplars.

 

 

El GOB ha comunicat formalment aquesta troballa, per tal que tècnics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori facin una recerca més exhaustiva i procedeixin a la seva cartografia detallada.

El grup d’orquídies es localitza dins la zona protegida (àrea biològica crítica) establerta pel pla de conservació de l’orquídia de prat, tot i que es troben just al llindar del tancament que delimita la zona afectada pel projecte de camp de golf. De fet, l’ambient vegetal ocupat per aquesta població (jonqueres) s’estén cap a dins el tancament i és present a altres punts de l’àmbit afectat pel projecte de camp de golf. Per això el GOB ha sol·licitat a la Conselleria que realitzi una recerca de possibles noves poblacions dins la zona actualment tancada per Golf Playa de Muro S.A.

El pla de conservació d’Orchis robusta estableix una franja de protecció de 150 metres (zona tampó) al voltant de les poblacions d’orquídia, on són aplicables una sèrie de limitacions amb les que es pretén esmorteir l’impacte d’algunes activitats (ús d’adobs, fitosanitaris, plantació d’espècies potencialment invasives, etc.). Per això el GOB ha sol·licitat també la modificació de la cartografia del pla per adaptar-la a aquesta troballa i que sigui delimitada la corresponent nova zona tampó.

Recordem que la important biodiversitat de Son Bosc ha motivat la declaració de dues figures de protecció que condicionen la construcció del previst camp de golf: l’àrea biològica crítica establerta pel pla de conservació de l’orquídia de prat, i la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). La segona figura pràcticament impossibilita la construcció del camp de golf, i és la causa de l’actual situació de paralització de les obres.

Llegir 2197 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:42