Dimarts, 16 Octubre 2012 01:00

16/10/2012 El Parlament tramita les REBAIXES de la llei de caça, a petició del Consell de Mallorca

 

El GOB fa ha fet arribar propostes d’esmenes als diferents grups parlamentaris

16/10/2012 El Parlament tramita les REBAIXES de la Llei de caça, a petició del Consell de Mallorca

El GOB ha fet arribar propostes d’esmenes als diferents grups parlamentaris


 

La proposició de llei de modificació de la llei balear de caça, que tramita el Parlament a instàncies del Consell de Mallorca, no té altre objecte que el de rebaixar les limitacions actuals i fer-la més permissiva. Aquesta és la conclusió a la que hem arribat després d’analitzar el text, que en cap sentit pretén abordar convenientment alguns grans temes no resolts, com el conflicte de la caça sense el consentiment del propietari dels terrenys o la formació dels caçadors. Pensam que és una modificació de la llei de caça que té com a únic objectiu satisfer les demandes del sector més retrògrad dels caçadors vehiculades a través de la Federació Balear de Caça.

Així, pràcticament tot el text de l’avantprojecte de llei està format per rebaixes de l’articulat vigent. Per posar exemples, citarem algunes de les més destacables:

 

Rebaixa 1: els nins majors de 8 anys podran acompanyar els caçadors.

Fins ara l’edat mínima per poder caçar està establerta en 14 anys. La modificació pretén que els nins entre 8 i 14 anys puguin assistir a les caceres, “desenvolupant totes les accions inherents a l'exercici de la caça”. Qüestionam que la contemplació de l’acció de donar mort amb les mans als tords caçats amb filats o als conills agafats pels cans (per posar dos exemples) pugui ser de cap manera edificant i positiu pel desenvolupament personal i social de l’infant, ni que fomenti l’adequat coneixement i respecte per la natura (article 40.b de la llei 17/2006, de l’atenció i de dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears).

Els menors es troben protegits legalment davant actes de violència molt menys directes i per tant menys impactants (informació emesa pels mitjans de comunicació, publicitat, videojocs. etc.). L’assistència a la mort d’animals pot comportar nivells de violència que fàcilment superin els dels casos citats.

 

Rebaixa 2: la gran majoria dels caçadors no hauran de realitzar cap curset formatiu per aconseguir la llicència

La llei de caça vigent preveu que els caçadors que hagin gaudit de llicència durant 3 dels 5 anys anteriors no caldrà que superin les proves d’aptitud i que simplement hauran de realitzar un curset formatiu. La modificació preveu reduir-ho a només 2 anys en els darrers 5, però sobre tot es suprimeix la necessitat d’assistència als cursets formatius per als que no hagin de realitzar les proves d’aptitud. La immensa majoria dels caçadors no són novells, i per tant ni hauran de realitzar les proves d’aptitud ni tampoc el curset formatiu. És precisament aquesta majoria de caçadors no novells la que comet també la majoria d’infraccions. Així, es podria estar conculcant el dret dels caçadors “a rebre informació i formació per part de les administracions sobre la caça i la seva pràctica” (article 7.1.C de la Llei) i no es facilitaria el compliment del seu deure de “conèixer les espècies silvestres, les normes, els mitjans legals de caça i les mesures de seguretat” (article 7.2.a de la Llei).

 

Rebaixa 3: els sancionats amb faltes greus no hauran de fer les proves d’aptitud per accedir a la llicència

La modificació de la llei eliminarà la necessitat que els infractors sancionats per faltes greus hagin de passar per les proves d’aptitud. Consideram injustificada i inconvenient aquesta rebaixa de les exigències, ja que entre les infraccions considerades greus n’hi trobam algunes molt importants, que fins i tot poden dur aparellat un greu risc per a la integritat física de les persones, i que es podrien atribuir a la manca de suficient coneixement de la normativa.

 

Rebaixa 4: es podrà caçar una hora abans de la sortida del sol

La llei vigent prohibeix caçar més de mitja hora abans de la sortida del sol. Aquesta mesura es justifica per la reduïda visibilitat, que minva la possibilitat de defensa de les peces de caça i fins i tot pel perill que pot implicar caçar a les fosques per a les persones (caçadors i no caçadors). Per això està també prohibit caçar quan la visibilitat sigui inferior a 100 metres. La modificació, que pretén que es pugui caçar a partir d’una hora abans de la sortida del sol (i per tant en condicions de foscor), minva les possibilitats de defensa de les peces de caça i implica un clar risc per a les persones properes a l’individu armat, caçadores o no.

 

Ja hem manifestat en reiterades ocasions la nostra preocupació per l’actual política cinegètica del Consell de Mallorca, d’ençà que va rebre les competències en caça per part del Govern. Fins ara tota quanta decisió ha adoptat la institució insular ha anat únicament en el sentit de relaxar les condicions i limitacions legals que regulen la pràctica de la caça a Mallorca.

 

Dins el període de tramitació de la modificació de la Llei, hem fet arribar un plec de suggeriments als diferents grups parlamentaris, a fi que considerin la seva presentació en forma d’esmenes a la proposició de llei.

Llegir 2113 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:51

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.