Dimecres, 19 Setembre 2012 01:00

20/09/2012 Examen al caçador: s’allarga la comèdia

 

La modificació de la llei balear de caça, impulsada pel Consell de Mallorca, debilita i ajorna encara més la implantació de les proves d’aptitud

20/09/2012 Examen al caçador: s’allarga la comèdia

La modificació de la llei balear de caça, impulsada pel Consell de Mallorca, debilita i ajorna encara més la implantació de les proves d’aptitud


 

La Llei 4/1989, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres ja va preveure, al seu article 35, que per a l’exercici de la caça i l’obtenció de la corresponent llicència administrativa, seria requisit necessari l’acreditació, mitjançant el corresponent examen, de l’aptitud i coneixement precís de les matèries relacionades amb la caça.

Aquesta disposició de la llei (i altres) fou derogada l’any 1997, després de ser recorreguda per diverses comunitats autònomes que argumentaren invasió competencial. Davant això, va impulsar la CAIB aquesta mesura en el seu marc competencial? Encara hauríem d’esperar un bon grapat d’anys...

El 12 d’abril de 2006 s’aprovà la llei 6/2006 balear de caça i pesca fluvial. Al seu article 30 tracta sobre les “proves d’aptitud”, i estableix que  “per obtenir la llicència de caça de les Illes Balears cal un certificat d’aptitud, que s’obté mitjançant la superació de les proves que acreditin la possessió dels coneixements necessaris per exercir la caça a les Illes Balears.”

Així, idò, tots els caçadors havien de fer l’examen? No, ja que s’estableix que “els titulars d’un mínim de llicències de caça per tres anys en els cinc darrers previs a l’entrada en vigor d’aquesta llei, queden exempts de les proves previstes en el present article i obtenen el certificat d’aptitud amb l’assistència als cursets formatius homologats a aquest efecte per la conselleria competent en matèria de caça.”

D’aquesta manera, tots els caçadors havien de passar per un curset formatiu, i tant els nous caçadors com els que no poguessin acreditar 3 anys de llicència en els 5 anys anteriors haurien de realitzar unes proves d’aptitud. També haurien de realitzar les proves “els infractors sancionats per faltes greus o molt greus previstes en aquesta llei”.

Aquesta reglamentació no va ser d’aplicació immediata, sinó que la disposició transitòria setena de la llei fixà que “s’estableix un període de tres anys per a l’establiment i l’aplicació dels certificats d’aptitud per a l’obtenció de llicències de caça.” Tres anys més tard, com podem imaginar, encara no s’havien implantat les proves d’aptitud, tot i que més enllà d’aquest termini i fins l’actualitat s’han seguit autoritzant les llicències de caça.

 

 

Ara el Consell de Mallorca, que el 2010 rebé de part de la CAIB les competències en matèria de caça, impulsarà la tramitació al Parlament d’una modificació de la llei 6/2006. Entre els continguts de la modificació es troben aquells relatius a les proves d’aptitud per accedir a la llicència de caça.

Quins canvis incorpora aquesta revisió? La més important és que desapareix la necessitat que tots els caçadors (tant els que hagin de realitzar les proves d’aptitud com els que no) passin per un curset formatiu. Ara hauran de realitzar les proves d’aptitud els nous caçadors, aquells que no puguin acreditar 2 anys de llicència en els darrers 5 anys (aquí es disminueix el requeriment, de 3 a 2 anys) i els infractors sancionats amb faltes molt greus (també aquí hi ha una minva, ja que els sancionats amb faltes greus no hauran de fer les proves). I tot això, clar, no serà d’aplicació immediata: serà vigent a partir de quan s’aprovi el reglament que desenvolupi el temari i tipus de proves...

Són infraccions greus, entre moltes altres, caçar en època de veda, caçar o destruir espècies protegides no amenaçades, caçar sense tenir llicència de caça, caçar amb arma de foc en estat d’embriaguesa o sota la influència de substàncies estupefaents... El Consell de Mallorca considera que no serà necessari que els que cometin aquests tipus d’infraccions hagin de superar les proves d’aptitud.

Des del GOB consideram lamentable l’allargament de la comèdia en la implantació de les proves d’aptitud per a caçar, l’exempció de la necessitat de formació de tots els caçadors i la minimització en l’obligatorietat de realitzar les proves d’aptitud, mesures que ara impulsa el Consell de Mallorca amb la modificació de la llei de caça.

Malauradament els conflictes socials de la caça a Mallorca no estan ni de molt resolts (dispars a animals domèstics, esbaldrec de parets, dispars cap a edificacions habitades, enfrontaments amb propietaris, etc) i es segueixen produint morts d’espècies no caçables (segueixen entrant als centres de recuperació de fauna falcons, àguiles, agrons, mussols i altres espècies tirotejades).

És evident que cal facilitar als caçadors la formació necessària per conscienciar sobre el respecte a la normativa, i garantir els coneixement mínims mitjançant les corresponents proves d’aptitud. Les polítiques adreçades a eliminar o debilitar aquestes mesures van en contra de la millora qualitativa de la caça, de la seva integració pacífica amb la resta d’activitats que es duen a terme al medi natural i rural, i de la seva sostenibilitat ambiental, i només s’entenen com a mesura populista i curta de mires per a “guanyar-se” el sector cinegètic.

 

Llegir 1764 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:51

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.