Dimecres, 31 Març 2010 01:00

31/03/10 El GOB demana al Govern la declaració de Son Bosc com a ZEPA i LIC

La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat té informes tècnics que justifiquen la protecció d’aquest espai amb figures de nivell europeu

 

31 de març de 2010

El GOB demana al Govern la declaració de Son Bosc com a ZEPA i LIC
La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat té informes tècnics que justifiquen la protecció d’aquest espai amb figures de nivell europeu


El GOB ha remès avui a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat una petició formal per tal que proposi al Consell de Govern l’inici de tramitació per a la declaració de Son Bosc com a ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) i LIC (Lloc d’Interès Comunitari). Aquestes dues figures es fonamenten en les directives europees 79/409/CEE (de protecció de les aus silvestres) i 92/43/CEE (de protecció dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres).

El GOB ha recordat a la Conselleria de Medi Ambient l’existència d’informes que destaquen el valor de la zona per a la conservació del falcó marí (
Falco eleonorae) i la presència de comunitats vegetals que són indicadores d’hàbitats naturals d’interès prioritari.

Per tot això, el GOB ha instat a la Conselleria a actuar ràpidament i proposar l’aprovació per part del Consell de Govern dels tràmits per a dotar la zona amb aquestes figures de protecció comunitària. Aquesta mesura dotaria de protecció la zona cas que prosperi la proposició de llei del PP que pretén anular la protecció provisional que ara té una part de Son Bosc (i possibilitar així la construcció del camp de golf) mentre es tramita el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals que pretén incorporar la zona al parc Natural de s’Albufera de Mallorca.


(s’adjunta la petició formulada al Conseller de Medi Ambient i Mobilitat)

---

EXPOSA

Que la zona de Son Bosc (Muro), annexa al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i una part de la qual és actualment objecte de redacció d’un Pla d’Ordenació de Recursos Naturals, presenta en la nostra opinió valors naturals que la fan mereixedora de la declaració de ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) i de la proposta com a LIC (Lloc d’Interès Comunitari).


El falcó marí (Falco eleonorae) és una espècie inclosa a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres. Segons les dades del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (2003), aquesta és una espècie amb importants requeriments ecològics; la població espanyola es va avaluar en 660 parelles, de les quals 550 nidificarien a les Illes Balears. Posteriorment (2006), la població balear s’ha estimat en 850 parelles.

El falcó marí és un migrador de llarga distància (hiverna a Madagascar) i de nidificació molt tardana a la Mediterrània. Abans d’iniciar la reproducció necessiten recuperar-se del llarg viatge migratori i assolir una condició física òptima, per la qual cosa els és fonamental disposar de fonts d’aliment abundant i fàcilment accessible.

Les concentracions vespertines de falcons marins a Son Bosc, per alimentar-se de l’escarbat Polyphylla fullo a finals de primavera i principis de l’estiu, han estat ben documentades, amb observacions que superen els 100 exemplars caçant simultàniament. Aquestes dades indiquen que una part substancial de la població balear d’aquesta espècie utilitza Son Bosc com a localitat important per a la seva alimentació en un moment molt important del seu cicle anual.

La totalitat de les localitats de nidificació del falcó marí a les Balears es troben incloses dins zones emparades per figures de la Xarxa Natura 2000 (ZEPA i LIC), però no és així amb les localitats d’alimentació. Com s’ha exposat, Son Bosc és sense dubte una de les localitats balears més importants en aquest sentit.

Per altra banda, tenim constància de que, tal i com queda reflectit en l’informe realitzat pels Agents de Medi Ambient 1976 i 102154 amb la participació de personal científic expert, datat el 15 de juliol de 2008 i lliurat al Director General de Biodiversitat, a Son Bosc es localitzen diverses comunitats vegetals citades a la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats i de la flora i fauna silvestres i catalogades com a hàbitats prioritaris, com la comunitat Cladio marisci-Caricetum hispidae (Codi 7210) i la comunitat Polypogono maritimi-Centaurietum spicati (codi 3170), a més d’altres hàbitats inclosos a la Directiva i que a les Illes Balears podrien estar representats insuficientment a la nostra xarxa de LICs.

Davant les informacions exposades, de les quals ens consta que ja disposa la seva Conselleria, consideram que Son Bosc compleix els criteris requerits per a la seva incorporació a la Xarxa Natura 2000 amb les figures de ZEPA i LIC.


Per tot això
SOL·LICITA

Sigui impulsada amb caràcter urgent la tramitació de la declaració de Son Bosc com a ZEPA i LIC, adoptant a més a més totes aquelles mesures cautelars previstes legalment i que siguin necessàries per evitar la degradació d’aquest espai mentre s’assoleix la declaració definitiva.

Llegir 1122 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:58

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.