Dimecres, 13 Juliol 2016 12:38

Cal modificar el PORN de la Serra de Tramuntana per esmenar la limitació injustificada de pas al Castell del Rei i Cala Castell

Cal modificar el PORN de la Serra de Tramuntana per esmenar la limitació injustificada de pas al Castell del Rei i Cala Castell Foto: Grugerio (Wikipedia)

El problema de l’ús públic a Ternelles no pot justificar, com planteja el Govern, l'aplicació d'una rebaixa general en el grau de protecció de les àrees d’exclusió als espais protegits.

 

El Parlament tramita un projecte de llei d’avaluació d’impacte ambiental que, entre altres disposicions annexes, n’inclou una que modifica els usos permesos a les àrees d’exclusió dels espais naturals protegits.

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) estableix al seu article 21 que les zones d’exclusió “estan constituïdes per aquelles àrees amb major qualitat biològica o que continguin els elements biòtics o abiòtics més fràgils, amenaçats o representatius. L’accés a aquestes zones ha de ser regulat atenent finalitats científiques, educatives o de conservació.”

Les zones d’exclusió, i la resta de categories de zonificació, són grafiades als documents de planificació de cada un dels espais naturals protegits.

Fins aquí tot sembla estar justificat; el problema sorgeix quan la grafia de les zones d’exclusió no respon a criteris tècnics per garantir la conservació d’elements amenaçats, sinó que respon a les pressions de determinats propietaris per limitar l’ús públic.

Ara el Govern impulsa una modificació de la LECO que suposarà obrir les àrees d’exclusió a altres usos fins ara no permesos, com el trànsit de persones a peu per camins i tiranys existents.

 


Castell del Rei i Cala Castell

Aquest és l’objecte de la polèmica. L’any 2007 el PORN de la Serra de Tramuntana grafià com a zones d’exclusió el Castell del Rei i el tram final del seu camí d’accés, així com Cala Castell, ubicats dins la finca de Ternelles.

La qualificació d’aqueixes zones com àrea d’exclusió no té suficient justificació ambiental. Sí, és cert que es troba dins la zona habitualment utilitzada per la població de voltor negre, però l’accés al castell i a la cala no planteja clars efectes negatius per al voltor, que tanmateix afortunadament ja no té la consideració d’espècie amenaçada.

Ens trobam idò davant un cas evident de “protecció a la carta” impulsada pel conseller Jaume Font per limitar l’ús públic a una finca on aqueix ús ja arrossega una llarga història de polèmica entre la ciutadania i la propietat. Cal idò esmenar aqueixa arbitrarietat, i ubicar les zones d’exclusió on tècnicament pertoqui per motius de conservació.

 


Una proposta poc rigorosa

Però no és aquesta la via elegida pel Govern per abordar el problema. Així, enlloc de modificar la grafia de les àrees d’exclusió a la Serra de Tramuntana per ajustar-les a criteris estrictament tècnics i solventar el cas de Ternelles, el que es planteja des de la Conselleria de Medi Ambient és rebaixar de forma general el grau de protecció de totes les àrees d’exclusió per possibilitar el trànsit de visitants. Consideram que aquesta opció abunda en l’arbitrarietat.

Creim que aquesta mesura és poc encertada, ja que per a la planificació i zonificació dels espais protegits té sentit comptar amb una categoria (zona d’exclusió) que limiti al màxim els usos on això sigui necessari, permetent únicament finalitats científiques, educatives o de conservació.

Aquí el problema és el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, i la grafia de les seves zones d’exclusió. Ara bé, modificar el PORN implicaria la tramitació prevista a la LECO, amb audiència als propietaris, exposició pública, diversos informes, ... Un camí molt més llarg que la via que s’ha triat, modificant l’article general que defineix les àrees d’exclusió mitjançant una simple disposició d’una altra llei en tràmit.

Per al GOB és evident que quan en aquesta disposició el Govern parla d’accés a bens de patrimoni històric o al domini públic està plantejant un vestit a mida per obrir el pas de visitants al Castell del Rei i Cala Castell. Lògicament s’ha de facilitar el pas a aquestes dues zones, ja que no existeixen motius de conservació per a prohibir-ho, però per això cal aplicar una solució rigorosa. Rebaixar el grau de protecció del conjunt de zones d’exclusió per solucionar el problema de Ternelles és tan arbitrari com la limitació injustificada que es va aplicar el 2007.

 


Instam el Govern a iniciar la modificació del PORN de la Serra de Tramuntana

La distribució actualment poc rigorosa de les l’àrees d’exclusió al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana s’ha d’esmenar mitjançant la modificació del PORN, i aquesta és la via que suggerim al Govern, a la vegada que demanam desisteixi de la seva intenció de rebaixar de forma general el grau de protecció de les àrees d’exclusió.
 

Llegir 1751 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:11

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.