Dijous, 15 Setembre 2022 09:27

Demanam la protecció de Cala Tuent i Cala Carbó com a Zones Especials de Conservació (ZEC)

Cala Tuent Cala Tuent Wikimedia Commons

Aquests dos trams de litoral foren exclosos de la Xarxa Natura 2000 en el moment de la seva creació per què encara eren sols urbanitzables.

Gairebé tota la franja litoral entre Formentor i el Port de Sóller gaudeix de protecció com a Zona d’Especial Conservació (ZEC), figura bàsica de la Xarxa Natura 2000 derivada de la Directiva de conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres (92/43/CEE). La qualitat i importància d'aquest espai es basa fonamentalment en l'elevada presència d'hàbitats de l'Annex I de la Directiva (26 hàbitats inventariats), en la presència d'un gran nombre de tàxons vegetals endèmics (molts d'ells exclusius de Mallorca i altres de les Illes Balears) i per la seva importància per a l'avifauna nidificant inclosa en l'Annex I de la Directiva d’aus (2009/147/CE).

En aquest tram protegit només hi trobam dues discontinuïtats: Cala Sant Vicenç-Cala Carbó (Pollença) i Cala Tuent-Sa Calobra (Escorca).

L’exclusió de les zones de Cala Tuent i Cala Carbó en el moment de la creació de la Xarxa Natura 2000 a les Balears (l’any 2000) va respondre a que, malgrat la presència d’hàbitats naturals que justificaven la seva inclusió, en aquell moment mantenien processos urbanístics. Desqualificats posteriorment aquells sols urbanitzables, avui ambdues zones estan emparades per categories de sòl rústic protegit (ANEI / ARIP / ARIP boscós) del Pla territorial insular de Mallorca, i formen part del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, però com veim no gaudeixen de la protecció Natura 2000 que sí tenen els seus entorns.

tuent

Zona de Cala Tuent-Sa Calobra. Les zones amb trama, que l'envolten, gaudeixen de la protecció de la xarxa Natura 2000.

 

carbo

Àrees properes a Cala Carbó, vora la zona urbana de Cala Sant Vicenç, que igualment foren excloses de la xarxa Natura 2000 (zona tramada).

 

Pel que fa als valors naturals de la zona de Tuent-Sa Calobra, hi trobam diversos hàbitats d’importància comunitària, entre els que cal destacar l’alocar (ass. Leucoio pulchelli-Viticetum agni-casti) ubicat al tram final del torrent del Gorg dels Diners, a la pròpia cala, un dels 3 únics alocars inventariats a la Serra de Tramuntana i que en aquest cas es troba mesclat amb tamarells (Tamarix sp). El nombre de tàxons registrats fins ara en aquesta zona (segons la base de dades del Bioatles) és de 462 (266 tàxons vegetals i 196 animals). D’ells, 27 es troben al llistat d’espècies en règim de protecció especial (Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer) de les quals 3 estan catalogades en categories d’amenaça. Pel que fa al seu àmbit geogràfic, 63 dels tàxons inventariats són endèmics o microareals.

D’altra banda, a les zones properes a Cala Carbó i que tampoc formen part de la Xarxa Natura 2000, la informació disponible és més escassa, i cal completar-la. Tot i això, podem destacar l’hàbitat de penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp. endèmics.

Veim idò que ambdues zones presenten els hàbitats naturals que motivaren la declaració dels ZEC a les àrees colindants, i que per tant resulta complicat justificar la seva actual exclusió de la xarxa Natura 2000 quan, com hem dit, ja no són àrees urbanitzables.

Les dues àrees inclouen zones litorals de costa baixa, especialment vulnerables a possibles obres i activitats per a les quals sense dubte la consideració de ZEC implicaria un major control ambiental sobre futures intervencions que poguessin afectar els hàbitats i espècies presents.

Per això el GOB ha instat a la Conselleria de Medi Ambient i Territori a iniciar els tràmits adients per a l’ampliació de la ZEC ES5310127 Costa Brava de Tramuntana i incorporar les àrees de Tuent-Sa Calobra i l’entorn de Cala Carbó.

Llegir 367 vegades Darrera modificació el Dijous, 15 Setembre 2022 12:52

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob