Dissabte, 27 Agost 2016 10:25

Instam el Consell de Mallorca a modificar la llei de caça i eliminar els “terrenys lliures”

El GOB aplaudeix la decisió de l'Ajuntament de Palma de no acollir-se al pla marc de caça

 

La llei espanyola de caça de 1970 establí la figura dels “terrenys lliures d’aprofitament comú” per tal de possibilitar la caça a tots els caçadors en aquelles finques que no eren vedat privat de caça. Fou una mesura que pretenia la socialització de la caça (possibilitant-la també als caçadors que no es poden permetre pagar per caçar a un vedat) però amb greus inconvenients (afectava en general terrenys formats per petites parcel·les de propietat privada, sovint habitades, i la pràctica de la caça no estava sotmesa als mateixos nivells de planificació i vigilància que als vedats).

L’any 2006, amb motiu de l’aprovació de la llei balear de caça, es tingué l’oportunitat d'actualitzar la llei i donar la passar que feia anys ja havien donat altres comunitats autònomes: permetre la caça només als terrenys que compten amb una certa ordenació (els vedats de caça) i eliminar la conflictiva figura dels “terrenys lliures”. Però això no va ser així.


La farsa del “pla marc”

La llei balear de caça estableix que només es pot caçar als terrenys que comptin amb planificació cinegètica. Per això els vedats de caça compten amb plans tècnics de caça impulsats pels seus titulars. Què feim idò amb els terrenys lliures, on ni hi ha cap responsable de l’aprofitament cinegètic que es pugui fer càrrec de la planificació? Per això a la llei balear de caça es va establir l’anomenat “pla marc”, que és una simple taula on s’indiquen els dies de caça i cupos de captura per a les diferents espècies caçables. De planificació, res de res (no incorpora els continguts obligatoris per als plans tècnics de caça: objectius, previsió de captures, nombre de jornades de caça previstes, zonificació, pla de millores, ...).

Cada any els ajuntaments han de comunicar al Consell de Mallorca si s’adhereixen o no al “pla marc”. Davant això, l’Ajuntament de Palma, que compta amb una superfície important de “terreny lliure” ha decidit enguany no fer-ho. Altres 26 municipis de Mallorca a data d’avui encara no s’han acollit al pla marc, tot i que és previsible que alguns ho facin abans del començament de la temporada de caça menor (12 d’octubre). Des del GOB els instam a no fer-ho.

Mallorca és un espai molt poblat, amb molts caçadors i amb un ús molt intens del medi rural, ja sigui per l’activitat agrària, per habitatge, o per l’oci. Davant aquesta situació és fàcil que la caça entri en conflicte amb els altres usos. Per això cal legislar per tal que la caça només es pugui realitzar als vedats de caça, terrenys on es compta amb el vist i plau de la propietat i es compta amb la corresponent planificació i gestió cinegètica.

Per això instam el Consell de Mallorca, administració competent pel que fa a la gestió cinegètica, a impulsar la modificació de la llei de caça per tal d’eliminar la figura dels terrenys lliures.


 

Llegir 1058 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:53

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.