Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 04 Març 2015 14:39

04.03.2015. El GOB demana que s'excloguin totes les àrees naturals protegides de la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics.

El GOB ha presentat avui les al·legacions a la modificació del Pla Director Sectorial Energètic relativa a l'ordenació territorial de les energies renovables.

 

 

04.03.2015. El GOB demana que s'excloguin totes les àrees naturals protegides de la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

El GOB ha presentat avui al·legacions a la modificació del Pla Director Sectorial Energètic relativa a l'ordenació territorial de les energies renovables.

Valoram molt positivament l'elaboració d'aquest pla que des de fa temps reclamàvem per tal de poder planificar de cara a futur una implantació efectiva de les energies renovables en un territori insular limitat atenent el potencial energètic (eòlic i solar) de tot el territori, però atenent també la compatibilitat de la preservació dels espais més sensibles i protegits des del punt de vista ambiental.

Per tant, aquesta modificació és una bona passa tot i que consideram que cal anar una mica més enllà en la conservació de les àrees naturals protegides que no queden excloses de la possible implantació de parcs eòlics i fotovoltaics.

Els principals aspectes de les nostres al·legacions:

  • Cal fixar una mida màxim dels possibles parcs atenent les dimensions, l'ocupació del territori, transformació dels usos del sòl i acceptació social dels parcs de grans dimensions. El Pla no estableix una mida màxima pels parcs eòlics i fotovoltaics. En aquests moments, que tenim sobre la taula dos polèmics parcs fotovoltaics de grans dimensions (Santa Cirga, a Manacor, 50MW i 90ha i el de la Cap Blanc a Llucmajor també de 50MW), el primer dels quals fins i tot ha tengut un informe desfavorable de la Comissió Balear de Medi Ambient, consideram imprescindible fixar un màxim de potència i ocupació, tant pels parcs FTV com pels eòlics per evitar projectes d'aquest estil que generen un impacte social i territorial difícil de salvar.
  • Cal establir prioritats pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques per aquelles situades sobre cobertes i en espais degradats, abans d'ocupar el sòl rústic per a aquests usos industrials. Aquesta mateixa setmana ha sortit la notícia de que Ramaders Agrupats (Felanitx) ha cobert les seves naus amb 260 plaques solars fotovoltaiques (500m2) http://bit.ly/1DTXzSP. Una iniciativa que s'hauria de reproduir arreu, i hauria de venir facilitada i prioritzada per aquest Pla.
  • S'han d'excloure totes les àrees naturals protegides de les zones d'aprofitament. El Pla deixa oberta la porta a fer parcs eòlics i fotovoltaics a les ANEI (Àrees Naturals Protegides), a les ARIP Boscoses. Demanam que aquestes siguis excloses i per tant protegides a qualsevol implantació d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, exceptes les destinades a autoconsum. Així mateix consideram que cal establir com a zona d’aptitud zero els àmbits de tots els espais naturals protegits emparats per alguna de les figures contemplades al Títol III de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), i eliminar així l’excepció que contempla el pla (que per altra banda consideram ambientalment injustificada) en relació a la Zona d'ús compatible i ús general del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
  • Igualment, exig¡m que les Àrees d'Interès Agrari del Pla Territorial de Mallorca, siguin excloses de les àrees d'aprofitament. Consideram que aquestes han de ser única i exclusivament dedicades a l'activitat primària. El sòl rústic ja pateix massa pressions turística, immobiliària i especulativa com per sumar-hi ara, l'aprofitament per a usos industrials energètics. 
  • No s’ha tingut en compte ni valorat la consideració i empar de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial (UNESCO) en la categoria de paisatge cultural. Els efectes de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques sobre el paisatge haurien de motivar, atenent a l’especial rellevància de la figura, un nivell d’aptitud zero per a l’àmbit emparat per la declaració internacional.
  • Informació deficitària en relació a la migració d'aus a les Illes Balears. Existeix abundant documentació sobre el registre de la migració d’aus a altres localitats que durant anys han estat objecte de campanyes científiques (Sa Dragonera, s’Albufera de Mallorca, Cabrera, etc.) que no s'han considerat. Concretament pel que fa a la migració d’aus rapinyaires, les més vulnerables a les instal•lacions eòliques, existeix un important registre d’observacions durant la migració primaveral.Les dades recollides al llarg dels darrers anys evidencien la importància de la Serra de Tramuntana com a localitat utilitzada especialment per les espècies planejadores, de mida mitjana i gran, per a guanyar alçada abans d’abandonar Mallorca en direcció nord. Entre elles destaquen pel seu nombre les observacions d’arpella (Circus aeruginosus) i Aligot vesper (Pernis apivorus), ambdues espècies emparades per la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservació de las aus silvestres (Annex I).

         La instal·lació, concretament, de parcs eòlics suposa un greu risc durant els moviments migratoris d’aqueixes i altres espècies amenaçades al seu            pas per Mallorca. 

 

Llegir 1607 vegades Darrera modificació el Dimecres, 10 Juny 2015 22:28