Dijous, 05 Gener 2017 13:42

El GOB al·lega contra un nou projecte de planta fotovoltaica a Llucmajor.

La manca de declaració d’una ZEPA, reclamada fa anys, possibilita aquesta i altres grans infraestructures.

Aquesta setmana ha finalitzat el període d’exposició pública del projecte per instal·lar una planta de producció d’energia fotovoltaica a la zona de Sa Caseta, a municipi de Llucmajor.

La planta prevista, que ocuparia 25 hectàrees, es situa al cor de la Marina de Llucmajor, un espai que des de fa 5 anys ha estat objecte de reiterades peticions de protecció per part del GOB a causa de la seva importància ornitològica. Segons la informació científica que la nostra entitat ha remès a la Conselleria de Medi Ambient, la Marina de Llucmajor s’hauria de declarar Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) per tal d’atendre les obligacions del nostre govern en relació al compliment de la directiva de protecció de les aus silvestres (2009/147/CEE).

Recordem que aquest projecte es suma a altres dues grans infraestructures energètiques previstes a la zona: una altra planta fotovoltaica que ocuparia 50 hectàrees a la finca de s’Àguila, i una línia d’alta tensió amb 110 torres de 40 metres d’alçada que travessarà la Marina.

El GOB ha posat la situació en coneixement de la Comissió Europea, en considerar que les autoritats balears estarien incomplint les seves obligacions envers la directiva d’aus en no declarar la ZEPA i permetre el desenvolupament d’aquests projectes que alteren sensiblement les condicions ambientals de la zona.

Recordem que el Pla Director Sectorial d’Energia no permet la instal·lació de grans parc fotovoltaics a les zones protegides, com són les ZEPAs.


Sí a l’energia fotovoltaica, No al medi natural i rural

Des del GOB insistim en que la implantació de les energies renovables no ha de ser incompatible amb la conservació d'espais naturals excepcionals, com és el cas de la Marina de Llucmajor. Cal envestir la transició energètica amb projectes adaptats al nostre territori i que compleixin diversos requisits a part de ser renovables: descentralització de la producció, democràcia en l'accés a l'energia, no mercantilista/de bé comú.

Recordem que aquestes instal·lacions representen la implantació al sòl rústic de grans instal·lacions de caràcter industrial per a satisfer un negoci privat. La implantació d'usos industrials al sòl rústic, implica la transformació indesitjable dels usos del sòl rústic, un sòl sotmès ja a moltes pressions (turístiques, lucratives, immobiliàries, especulatives,...) que desvirtuen el que hauria de ser la seva única vocació: els usos primaris.

Per altra banda quan parlam d'aquests grans parcs, parlam altra vegada de projectes de promoció i inversió de capitals privats, i per tant, en els que l'únic criteri és la rendibilitat econòmica, i aquesta passa, per la necessitat d'ocupar grans extensions de sòl per garantir la màxima rendibilitat en termes purament econòmic de la inversió. Així ens trobam davant projectes que ens allunyen de la concepció de les renovables com una eina de democratització en l'accés a l'energia que aposti per nous models de participació social i local de l'economia.

Tots aquests conceptes es troben ampliats i argumentats al document que en motiu de la necessitat de posicionar-se en relació al Parc Fotovoltaic de santa Cirga, firmàrem entitats membres de la Xarxa de sobirania energètica http://www.gobmallorca.com/que-feim/energia-i-canvi-climatic/gob-som-energia-alcaib-i-amics-de-la-terra-deixen-clar-el-seu-posicionament-sobre-el-megaparc-fototovoltaic-de-santa-cirga-aixi-no i són igualment vàlids pel cas del Parc Fotovoltaic de sa Caseta que, tot i que de més reduïdes dimensions, implica efectes sinèrgics amb l'altre parc fotovoltaic projectat a la Marina de Llucmajor entre els quals sumarien més de 60 MW instal·lats i prop de 80 hectàrees cobertes per plaques solars a una zona d'alt valor ecològic.

El GOB demana a Medi Ambient celeritat amb la declaració de noves ZEPAs

La setmana passada el Conseller de Medi Ambient anuncià la tramitació d’un procediment per tal d’ampliar la xarxa de ZEPAs a les Balears. Confiam que aquesta ampliació pugui incorporar la Marina de Llucmajor. Tot i així, la resolució d’aquest procediment por arribar tard si mentrestant es van aprovant i desenvolupant els grans projectes energètics que s’estan tramitant a la zona. Ja hem perdut massa temps.

 

Llegir 1399 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.