Dijous, 26 Novembre 2015 10:55

EL GOB felicita a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat per l'anunci d'impulsar el consum renovable als edificis públics.

Es tracta d'una mesura de gran transcendència que haurà de complementar-se amb una planificació energètic que segueixi la tendència d'aquesta primera mesura. Les claus del futur del canvi de model energètic són autoconsum i renovables.

El GOB felicita avui la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat per impulsar un concurs el proper mes de gener, per al subministrament d’energia a totes les instal·lacions de la Comunitat Autònoma, d’una manera centralitzada. Aquest pla d’estalvi energètic que s’aplicarà a totes les instal·lacions públiques i que coordinarà la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic representa una mesura de gran transcendència, tant per l'estalvi energètic i econòmic que representa, com pel fet de ser una passa imprescindible cap al canvi de model energètic que les Illes han d'abordar de manera ineludible els propers anys, les claus del qual són l'autoconsum i les energies renovables.

La sobirania energètica: la clau del futur

Des del GOB i les entitats que formen part de la Xarxa per a la Sobirania Energètica de Mallorca, presentada el passat 13 de novembre, apostam per un canvi profund de paradigma, basat en els següents criteris:

  • Democràcia: hem de poder decidir què produïm, com ho produïm i, sobretot, per a què ho produïm. La generació d’energia ha de respondre en primer lloc a criteris i necessitats socials col·lectivament identificats.
  • Justa: com a servei bàsic, l'accés a l'energia per a tenir un nivell de vida digne ha de ser independent del nivell de renda de les persones.
  • Desconcentració i control social dels mitjans de producció: lluny dels mètodes oligopòlics dominants, interessats en promoure consums tan elevats com sigui possible, el control de la producció energètica ha de ser gestionat des d’una òptica no mercantilista, apostant per gestions públiques i/o comunitàries en la construcció dels béns comuns.
  • Sostenibilitat: els recursos fòssils, finits a la vegada que contaminants, no són una opció de futur. Apostam per les energies renovables de manera ferma dibuixant el camí cap a la sostenibilitat del sistema, tant en el temps com en l’espai. És aleshores urgent la planificació del tancament progressiu de les diferents centrals més contaminats existents, per anar tendint cap a una producció 100% renovable. prescindint també de la incineració.
  • Decreixement energètic i eficiència: Hem de canviar radicalment el model de creixement que ens ha portat a la situació energètica i econòmica actual i apostar per un decreixement energètic sostenible fer un ús de l’energia més eficient que repercuteixi en el benestar social i ambiental, i en el qual les energies renovables poden garantir prioritàriament les necessitats socials més bàsiques.
  • Arrelament al territori / descentralització: com a condició indispensable per al compliment de tots els criteris anteriors, i en contraposició al model d’acumulació que suposen els mitjans de producció actuals, el model energètic s’ha d’impulsar des de baix i el més a prop dels usuaris de l’energia. L’heterogeneïtat i diversitat de propostes locals adaptades al seu entorn són la millor garantia de transició cap a un nou model energètic.

En definitiva, apostam per caminar cap a una sobirania energètica, concepte que integra tots els elements anteriors, com a únic camí possible per a avançar en el futur energètic. 

Llegir 1309 vegades Darrera modificació el Dijous, 26 Novembre 2015 11:14

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.