Divendres, 09 Març 2012 13:25

09/03/2012 GOB i Consell de Mallorca rescindeixen el conveni per habilitar el refugi de La Trapa

09/03/2012 GOB i Consell de Mallorca rescindeixen el conveni per habilitar el refugi de La Trapa
L’estancament de la situació des de fa anys, i la manca de bones perspectives a curt termini, feien recomanable la rescissió
__________________________________________________________________

Divendres, 9 de març de 2012

GOB i Consell de Mallorca rescindeixen el conveni per habilitar el refugi de La Trapa
L’estancament de la situació des de fa anys, i la manca de bones perspectives a curt termini, feien recomanable la rescissió
__________________________________________________________________

El departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca i el GOB han acordat la rescissió del conveni de cessió de les cases de La Trapa i de terrenys annexes, en virtut del qual la institució insular es comprometia a rehabilitar-les i construir-hi un refugi de muntanya en el marc de la Ruta de Pedra en Sec, cedint el GOB el seu ús i explotació durant 32 anys.

El GOB i el Consell de Mallorca han signat fins a tres convenis, els anys 1997, 1999 i 2007, per tal de restaurar les cases de la Trapa i construir el refugi, tot i que l’objectiu sempre ha estat lluny d’assolir-se.

Des de la signatura del primer conveni, l’execució dels termes acordats ha estat desigual. El GOB ha cedit efectivament l’ús de les edificacions, terrenys i camins, i no ha disposat ni utilitzat aquests espais, esperant la intervenció i rehabilitació per part del Consell de Mallorca. A l’altre costat, el Consell de Mallorca només va arribar a executar algunes obres en els primers moments, feines inacabades que en alguns casos s’han degradat durant anys d’inactivitat.

Aquesta situació ha tingut conseqüències negatives importants. La més evident és que les cases de la Trapa han patit un procés de degradació accelerat, per la manca d’actuació de l’entitat que ho podia fer (el Consell) i la impossibilitat d’actuació per part del GOB (ja que l’espai estava cedit al Consell). Entre moltes altres conseqüències negatives de la situació, hem de destacar l’impacte sobre la imatge i reputació del GOB, que malauradament s’ha vist directament relacionat amb unes obres immobilitzades des de fa 13 anys i que han afectat negativament a la percepció dels valors ambientals de la Trapa.

Les raons per a la no intervenció per part del Consell han estat vàries, essent la més evident la manca de disponibilitat pressupostaria per assumir la rehabilitació de les cases i l’habilitació del refugi de la Ruta de la Pedra en Sec. Les dificultats generades per la crisi econòmica fan pensar que el panorama no serà diferent ens els propers anys, i que per tant l’assoliment de l’objectiu d’habilitar el refugi no sembla probable.

Davant aquesta situació, el GOB sol·licità fa mesos al Consell de Mallorca la rescissió de l’acord a fi de desbloquejar la situació, poder fer ús de l’espai i cercar noves fórmules per dur a terme la rehabilitació de la zona. Agraïm la bona disposició del Consell en aqueix sentit i la seva intenció de continuar donant suport a aquest espai emblemàtic de la serra de Tramuntana.

El GOB recupera així el control i la responsabilitat total sobre les cases de La Trapa, que fins ara era en mans del Consell per tal de fer-hi un refugi de la Ruta de la Pedra en Sec. Afrontam aquesta nova etapa d'autogestió, per voluntat pròpia i amb reconeixement de les limitacions existents. A partir d’ara s’hauran d’obrir noves vies i aconseguir nous suports que facin possible la restauració de les cases de la Trapa, amb l’objectiu d’habilitar-hi algun espai d’ús públic per informació, investigació i educació, amb la voluntat d’ús i benefici social que sempre hem perseguit per la Trapa. En aquest nou capítol confiam en tot cas seguir col·laborant amb el Consell de Mallorca, en el nou marc que es consideri més adequat.

El GOB fa una crida a la contribució de tothom que estima la Trapa per tal de promoure la seva millor conservació i ús públic.

Llegir 2583 vegades Darrera modificació el Divendres, 09 Març 2012 13:30

uneixtealgob