Aigua

Aigua (17)

L'aigua, un recurs escàs, és a més un recurs fràgil. La sobreexplotació i la contaminació d'aqüífers representa una de les principals amenaces, juntament amb la construcció de grans infrastructures per a l'abastament i tractament de les aigües. En aquest sentit les propostes del GOB per aconseguir una gestió integral de l'aigua racionalitzant l'explotació dels recursos, millorant les infrastructures de depuració per optimitzar la reutilització i recuperació del recurs aigua, reduint al màxim les pèrdues a les xarxes de distribució, i considerant la dessalació com a darrera opció per a l'abastament d'aigua potable pels impactes que genera, tant la pròpia infrastructura, com el procés de dessalació, i prioritzant una actuació efectiva envers la gestió de la demanda.

 Calen normes d’obligat compliment i recursos perquè les prioritats apuntades en aquesta primera fase del nou cicle de planificació hidrològica no es quedin merament en una declaració d'intencions.

En els primers quinze dies de tenir en funcionament el formulari on-line de denúncies ambientals, el 30% de les denúncies corresponen a l'abocament d'aigǘes brutes a la Platja d'Albercutx - Badia de Pollença.

El GOB critica que el Govern no aposti per exigir compromisos ambientals en les mesures de reactivació i posa com exemple que només implementant tecnologies per tancar el cicle de l'aigua en establiments hotelers es generaria un estalvi molt significatiu d'aigua i prop de 500 llocs de feina en 5 anys.

El repte climàtic indueix a la necessitat de renaturalitzar les ciutats, i els torrents són un element clau per a l'ecosistema urbà.

Les aigues tractades s'aboquen de forma descontrolada al port i en conseqüència a la, ja molt malmenada, Badia de Palma.

Aquests dies està sent notícia, la localització i denúncia per part dels agents de medi ambient de fins a 10 pous il·legals d’aigua potable que són utilitzats per mitja dotzena de camps de golf.

 

Pla anual d'inversions de l'Impost de Turisme Sostenible

L'increment de capacitat de les infraestructures no hauria de ser un objectiu

Per altra banda, consideram un error que l'impost es plantegi com una entrada de doblers per suplir el dèficit de finançament o pressupost del Govern en les àrees de gestió corresponents.

Pàgina 1 de 2
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob