Aigua

Aigua (18)

L'aigua, un recurs escàs, és a més un recurs fràgil. La sobreexplotació i la contaminació d'aqüífers representa una de les principals amenaces, juntament amb la construcció de grans infrastructures per a l'abastament i tractament de les aigües. En aquest sentit les propostes del GOB per aconseguir una gestió integral de l'aigua racionalitzant l'explotació dels recursos, millorant les infrastructures de depuració per optimitzar la reutilització i recuperació del recurs aigua, reduint al màxim les pèrdues a les xarxes de distribució, i considerant la dessalació com a darrera opció per a l'abastament d'aigua potable pels impactes que genera, tant la pròpia infrastructura, com el procés de dessalació, i prioritzant una actuació efectiva envers la gestió de la demanda.

Aquest dijous, la Comissió Balear de Medi Ambient durà al Ple, l'Informe favorable de l'Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Hidrològic de les Illes Balears, en el seu tercer cicle de planificació corresponent als anys 2022-2027.

Un instrument de planificació que, al nostre entendre, encara no incorpora la mirada intergeneracional que hauria de garantir la disponibilitat futura del recurs, amb quantitat i qualitat suficients per assegurar el sosteniment de la vida en un context de crisi climàtica que aguditzarà la problemàtica de disponibilitat del recurs i que necessita apuntar canvis dràstics en els usos vinculats a l'activitat econòmica i el model territorial.

 

 Calen normes d’obligat compliment i recursos perquè les prioritats apuntades en aquesta primera fase del nou cicle de planificació hidrològica no es quedin merament en una declaració d'intencions.

En els primers quinze dies de tenir en funcionament el formulari on-line de denúncies ambientals, el 30% de les denúncies corresponen a l'abocament d'aigǘes brutes a la Platja d'Albercutx - Badia de Pollença.

El GOB critica que el Govern no aposti per exigir compromisos ambientals en les mesures de reactivació i posa com exemple que només implementant tecnologies per tancar el cicle de l'aigua en establiments hotelers es generaria un estalvi molt significatiu d'aigua i prop de 500 llocs de feina en 5 anys.

El repte climàtic indueix a la necessitat de renaturalitzar les ciutats, i els torrents són un element clau per a l'ecosistema urbà.

Les aigues tractades s'aboquen de forma descontrolada al port i en conseqüència a la, ja molt malmenada, Badia de Palma.

Aquests dies està sent notícia, la localització i denúncia per part dels agents de medi ambient de fins a 10 pous il·legals d’aigua potable que són utilitzats per mitja dotzena de camps de golf.

 

Pàgina 1 de 2

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob